SV-blogi-1.png

Kentauri ruotsinkielisen nuorisojärjestökentän tukena

Osaamiskeskus Kentauri panostaa myös ruotsinkieliseen tuotantoon. Uudessa blogissamme kerromme jo tehdystä kieliyhteistyöstä sekä tulevista käännöksistä.

Kentauri toteuttaa muiden nuorisoalan osaamiskeskusten tapaan toimintaansa sekä suomen että ruotsin kielellä. Yhteistyötä tehdään monen tahon kanssa, jotta varmistamme laadukkaat kaksikieliset lopputulokset. 

Kaksikielisyyttä tukee laaja verkosto 

Olemme Kentaurissa todenneet, miten tärkeää on järjestöjen välinen yhteistyö yli kieliryhmien. Ilman yhteistyötä ruotsinkieliset järjestöt voisivat jäädä paitsi niistä työkaluista ja materiaaleista, joita suomenkielisille järjestöille on Kentaurissa tarjolla. Käännetyt työkalut takaavat tasaisemmin jakautuneen osaamisen nuorisotyön kentälle. Kentaurin kannalta on ollut mukavaa myös päästä mukaan uusiin verkostoihin, joiden kanssa teemme tiivistyvää yhteistyötä myös viimeisellä toimintakaudella. 

Iso osa kaksikielisyydestä on tiedon tarjoamista esimerkiksi käännättämällä tuotteitamme ruotsiksi. Olemme kuitenkin tehneet säännöllisesti yhteistyötä muun muassa Finlands Svenska 4H:n, Finlands Svenska Scouter rf:n ja Svenska Folkskolans Vänner -opintokeskuksen (SFV) sekä Folkhälsanin kanssa.  

Kentauri toimii myös osaamiskeskusten ruotsinkielisessä verkostossa, jolloin tiedonkulku ja vuorovaikutus ruotsinkielisen kehittämistoiminnan osalta varmistuu. 

Tuoreimmat käännökset helpottavat arviointityötä 

Käytännössä työssämme ovat viime aikoina korostuneet arviointi- ja tulevaisuusosaamisen vahvistamisen lisäksi käytännön kehittäminen osaamisen tunnistamisen työkalujen parissa. 

Kentauri toteutti vuonna 2021 suomeksi kuuden vaikuttavuuskoulutuksen sarjan, jota tällä hetkellä SFV kouluttaa ruotsiksi. Vaikuttavuuteen ja arviointiin liittyvää koulutusta on aiemmin ollut  järjestöille tarjolla lähinnä suomeksi, joten olemme olleet iloisia tästä yhteistyöstä. 

Vaikuttavuuteen liittyvässä toiminnassa on ollut olennaista myös osallisuuden kokemusta ja ekologisten arvojen siirtymistä mittaavien työkalujen laatiminen. Ensin mainittu on jo julkaistu molemmilla kielillä, ja sitä on esitelty ruotsinkielisille toimijoille marraskuussa ensimmäistä kertaa. Myös NEMI-työkalu tullaan kääntämään ruotsiksi. Tarjoamme molempien mittareiden esittelyjä ja käyttöönottokoulutuksia vuoden 2023 aikana. 

Tulossa on lisää ruotsinkielisiä tutkimustuloksia ja työkaluja 

Nuorisojärjestöjen tulevaisuusosaamisen kehittäminen on kulkenut Kentaurissa osittain rinta rinnan vaikuttavuusosaamisen kanssa. Järjestöille on vedetty ennakointityöpajoja, ja tulevana syksynä on luvassa ruotsinkielinen työpaja samasta teemasta. Keväällä Kentauri julkaisee nuorisjärjestöille kaksikielisen tulevaisuusoppaan, jossa erilaiset järjestöt kertovat omasta tulevaisuus- ja ennakointityöstään. Ruotsinkielistä nuorisojärjestökenttää oppaassa edustaa Finlands Svenska 4H. 

Kentauri on luonut osaamismerkkijärjestelmän nuorille vapaaehtoisille. Merkit käännetään kevään aikana ruotsiksi. Kehittämistyössä kumppanina toimii muun muassa SFV. Lisäksi Kentaurin ja sen kumppaneiden osaamisen tunnistamiseen ja nuorten työllistymiseen valmistavien työkalujen, eli Osaamiskiekon ja Duunikoutsin saatavuutta ruotsiksi on parannettu. 

Lisäksi Kentaurissa kehitetään digitaalista tiedontuotannon järjestelmää. Se tullaan toteuttamaan ohjemateriaaleineen sekä suomeksi että ruotsiksi. Nuorisoalan järjestöjen työn tueksi kehitetty järjestelmä tulee helpottamaan tiedon vertailua sekä hyödyntämistä esimerkiksi rahoitushakemuksissa.