Kuvituskuva Kentaurin osaamismerkeistä.

Kentaurin osaamismerkit nuorille vapaaehtoisille

Osaamiskeskus Kentauri on luonut vapaaehtoistoiminnan osaamismerkkisarjan, joka tukee vapaaehtoisten osaamisen tunnistamista ja tunnustamista. Valtakunnallinen osaamismerkkisarja koostuu seitsemästä merkistä. Merkit ovat vapaasti kaikkien järjestöjen käytettävissä ja niitä voi hyödyntää sekä kokonaisuutena että yksittäisinä merkkeinä.

Mikä?

Kentaurin osaamismerkkisarja sisältää seitsemän osaamismerkkiä: Tukihenkilö, Ohjaaja, Myyjä, Viestijä, Vertaistukija, Tapahtumatoimija ja Kouluttaja. Jokainen merkki sisältää tehtäväkuvauksen ja tehtävässä korostuvan osaamisen. Lisäksi merkeistä löytyy lista tärkeistä viitekehyksistä, joiden avulla merkissä oleva osaaminen voidaan soveltuvin osin kytkeä  laajempaan osaamiskokonaisuuteen.

Merkeissä on otettu huomioon myös osaamisen hyödyntämisen mahdollisuudet. Jokaisen merkin käyttömahdollisuudet niin oppilaitoksissa kuin työelämässä tullaan kartoittamaan. Kartoittamisessa hyödynnetään sekä organisaatiokohtaisia suositteluja että tekoälyn vertailutyökaluja. Hyödyntämisen mahdollisuudet löytyvät merkeistä linkkeinä. Merkkeihin on kehitteillä myös suosittelijaverkosto. Kaikkien merkkien laajemmat kuvaustekstit löydät tekstin lopusta liitetiedostona.

kuva3174

Kenelle?

Osaamismerkistö on kehitetty erityisesti nuorisotyötä tekeville järjestöille ja heidän nuorille vapaaehtoisilleen, joiden osaaminen ansaitsee tunnustuksen vaikka kokemusta ei olisikaan vielä karttunut kovin paljoa. Tavoitteena on, että kynnys merkkien myöntämiseen on matala.

Merkistön voivat ottaa käyttöönsä kaikki järjestöt. Merkistö tukee myös vapaaehtoistoiminnan koordinaattoreiden työtä nuorten vapaaehtoisten osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen parissa.

Ota merkit haltuun

Osaamismerkkisarja on luotu yhdistysten ja järjestöjen käytettäväksi. Osaamiskeskus Kentauri jakaa halukkaille järjestöille merkit myönnettäväksi. Järjestö vastaa itse merkkien markkinoimisesta, hakuprosessin ohjaamisesta ja merkkien myöntämisestä omille vapaaehtoisilleen.

Vapaaehtoisen tulee hakea merkkiä hakemuksella, mallipohja löytyy sivun alalaidasta. Hakemuksessa järjestö voi kysyä vapaaehtoiselta tehtävää ja osaamista avaavia kysymyksiä.

Osaamismerkit kuvaavat osaamista perustasolla, jotta mahdollisimman moni nuori vapaaehtoinen voi niitä itselleen hakea. Myöntävällä järjestöllä on kuitenkin mahdollisuus tehdä merkkiin oma lisäys myöntämisvaiheessa. Lisäyksessä voi kertoa tarkemmin tehdystä vapaaehtoistyöstä, jos merkin kriteeristö ei tuo sitä esille. Näin samassa merkissä voi olla yleistasoinen peruskuvaus ja järjestö-/vapaaehtoistehtäväkohtainen kuvaus osaamisesta.

Kiinnostuitko?

Toimi näin:

Mieti, mitkä seitsemästä nuorten vapaaehtoistoimijoiden osaamismerkistä ovat hyödyllisimpiä omille vapaaehtoisillenne. Voit valita aluksi muutaman ja myöhemmin lisää, tai vaikka kaikki seitsemän saman tien.

Ota yhteyttä Osaamiskeskus Kentaurin asiantuntija Eeva Jeroseen: eeva.jeronen@kentauri.fi. Mietitään yhdessä, miten merkeistä olisi järjestöllenne ja nuorille vapaaehtoistoimijoillenne eniten hyötyä!

Hanki lisenssi ja luo käyttäjätunnus Open Badge Factoryyn palvelun antamilla ohjeilla. Pohdi, minkä tasoinen lisenssi palvelee teitä parhaiten: Kentaurin osaamismerkkien käyttöönottoon riittää Basic-lisenssi.

Suunnittele, millaisella hakuprosessilla nuori vapaaehtoistoimija voi hakea merkkiä. Kentauri on suunnitellut hakulomakkeelle pohjan, jota kannattaa hyödyntää. Rakenna lomake Open Badge Factoryyn.

Pohdi, miten ja missä kerrot nuorille vapaaehtoistoimijoille merkin hakumahdollisuudesta ja tuet heitä merkin hakemisessa, vastaanottamisessa ja käyttämisessä. Sitten ala tiedottaa merkin olemassaolosta ja mahdollisuuksista! 

Kerää palautetta merkin vastaanottajilta ja muilta tärkeiltä ihmisiltä ja toimita sitä Kentaurille. Osaamismerkkisarjaa kokeillaan syksyn ja talven aikana 2021‒2022 ja sitä kehitetään käyttäjäkokemusten perusteella entistä paremmaksi kevään 2022 aikana. 

 

Liitteet merkkien käyttöönoton tueksi

HUOM! Käytä näitä pohjia, kun teet oman hakemuslomakeesi Open Badge Factoryyn.


Lisätietoja:

Eeva Jeronen
eeva.jeronen@kentauri.fi