Kaksi piirroshahmoa katsoo tietokonetta

Kentaurin osaamismerkit nuorille vapaaehtoisille

Osaamiskeskus Kentauri on luonut vapaaehtoistoiminnan osaamismerkkisarjan, joka tukee vapaaehtoisten osaamisen tunnistamista ja tunnustamista. Valtakunnallinen osaamismerkkisarja koostuu seitsemästä merkistä. Merkit ovat vapaasti kaikkien järjestöjen käytettävissä. Niitä voi hyödyntää sekä kokonaisuutena että yksittäisinä merkkeinä. 

Keväästä 2024 alkaen Kentaurin osaamismerkit siirtyvät Opintokeskus Siviksen hallinnoitavaksi. Yhteyshenkilö on Kentaurin ja Siviksen asiantuntija Sanna Saarimaa.  


Mitä ovat Kentaurin osaamismerkit vapaaehtoisille?  

Kentaurin osaamismerkkisarja sisältää seitsemän osaamismerkkiä: Tukihenkilö, Ohjaaja, Myyjä, Viestijä, Vertaistukija, Tapahtumatoimija ja Kouluttaja. Jokainen merkki sisältää tehtäväkuvauksen ja tehtävässä korostuvan osaamisen. Lisäksi merkeistä löytyy lista tärkeistä viitekehyksistä, joiden avulla merkissä oleva osaaminen voidaan soveltuvin osin kytkeä laajempaan osaamiskokonaisuuteen. 


Takaisin alkuun


Kenelle osaamismerkit ovat? 

Osaamismerkistö on kehitetty erityisesti nuorisotyötä tekeville järjestöille ja heidän nuorille vapaaehtoisilleen, joiden osaaminen ansaitsee tunnustuksen vaikka kokemusta ei olisikaan vielä karttunut kovin paljoa. Tavoitteena on, että kynnys merkkien myöntämiseen on matala.  

Merkistön voivat ottaa käyttöönsä kaikki järjestöt. Merkistö tukee myös vapaaehtoistoiminnan koordinaattoreiden työtä nuorten vapaaehtoisten osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen parissa. 

Merkkien hakemista kannattaa suositella kenelle tahansa, jolla on osaamista jonkin merkin teemasta.  


Takaisin alkuun


Kuinka otat merkit haltuun  

Osaamismerkkisarja on luotu yhdistysten ja järjestöjen käytettäväksi. Järjestöille on tarjolla kaksi tapaa käyttää nuorten vapaaehtoisten osaamismerkkejä: 

a) Hanki maksullinen lisenssi Open Badge Factory -järjestelmään ja ota merkkisarja järjestösi hallinnoitavaksi. Markkinoi merkkejä vapaaehtoistoimijoille, rakenna merkkihakemukset, käsittele ne ja myönnä merkit. Osaamiskeskus Kentaurista saa maksutta osaamismerkit ja tukea prosessin suunnitteluun.  

b) Markkinoi merkkejä vapaaehtoistoimijoille ja tue heitä merkkihakemuksen täyttämisessä. Opintokeskus Sivis hoitaa kaiken muun eli merkkihakemusten luomisen, käsittelyn ja myöntämisen. Järjestö ei tarvitse lisenssiä Open Badge Factoryyn. 

Kiinnostuitko?  

Toimi näin: 

Vaihtoehto A: Järjestö myöntää merkit 

Hanki lisenssi ja luo käyttäjätunnus Open Badge Factoryyn palvelun antamilla ohjeilla. Pohdi, minkä tasoinen lisenssi palvelee teitä parhaiten: Kentaurin osaamismerkkien käyttöönottoon riittää Basic-lisenssi. 

Ota yhteyttä Opintokeskus Siviksen asiantuntija Sanna Saarimaahan: sanna.saarimaa@opintokeskussivis.fi. Mietitään yhdessä, miten merkeistä olisi järjestöllenne ja nuorille vapaaehtoistoimijoillenne eniten hyötyä. Kentauri jakaa merkit järjestölle Open Badge Factoryssä. 

Suunnittele, millaisella hakuprosessilla nuori vapaaehtoistoimija voi hakea merkkiä. Kentauri on suunnitellut hakulomakkeelle pohjan, jota kannattaa hyödyntää. Rakenna lomake Open Badge Factoryyn. 

Pohdi, miten ja missä kerrot nuorille vapaaehtoistoimijoille merkin hakumahdollisuudesta ja tuet heitä merkin hakemisessa, vastaanottamisessa ja käyttämisessä. Sitten ala tiedottaa merkin olemassaolosta ja ala käsitellä hakemuksia!  
Vaihtoehto B: Opintokeskus Sivis myöntää merkit  

Pohdi, onko järjestössäsi vapaaehtoisia, joille merkeistä voisi olla iloa ja hyötyä. Sopisiko tietyn osaamismerkin hakeminen vaikkapa osaksi jotakin koulutusta tai kampanjan päättelypalaveriin?  

Ota talteen Kentaurin osaamismerkkien hakulomakkeiden verkko-osoitteet. Voit jakaa linkkejä suoraan vapaaehtoisille tai upottaa hakemuksia järjestösi omille verkkosivuille. Osaamismerkit ja hakemukset löytyvät myös Open Badge Passport -palvelun galleriasta (tarvitset palvelun käyttöön käyttäjätunnuksen, mutta se on maksuton). 

Auta nuoria vapaaehtoisia merkkihakemuksen täyttämisessä, jos on tarvetta. Nuori voi täyttää hakemuksen kokonaan itsenäisesti tai voitte täyttää hakemuksen yhdessä. On myös mahdollista, että täytät hakemuksen kokonaan tai osittain nuoren puolesta. Olennaista on, että merkkihakemus kertoo rehellisesti nuoren osaamisesta. 

Tue tarvittaessa nuorta merkin vastaanottamisessa ja jakamisessa. Hyödynnä Kentaurin laatimaa ohjetta Open Badge Passportin käyttämiseen ja videota innostaaksesi nuoria merkkien käyttöön.  


Takaisin alkuun


Liitteet merkkien käyttöönoton tueksi

Jos järjestösi hankkii oman lisenssin Open Badge Factoryyn ja myöntää itse merkkejä, käytä tätä pohjaa hakemuksen tekemiseen.


Takaisin alkuun


Linkit osaamismerkkikohtaisiin hakemuksiin ja upotuskoodit 

Osaamismerkkien hakemusten linkkejä saa jakaa vapaasti. Linkki aukeaa klikkaamalla kuvaa tai merkin nimeä.

Kouluttaja-logo, piirretty lehti vaaleansinisellä pohjalla

Kouluttaja

Upotuskoodi

<iframe width="200" height="274"src="https://openbadgefactory.com/c/earnablebadge/S82I11aCWCBaUU/embed?v=2"frameborder="0" scrolling="no" marginheight="0" marginwidth="0"></iframe> 
Myyja-1.png

Myyjä

Upotuskoodi

<iframe width="200" height="274"src="https://openbadgefactory.com/c/earnablebadge/S82JE9aCWCIaHN/embed?v=2"frameborder="0" scrolling="no" marginheight="0" marginwidth="0"></iframe> 
Ohjaaja.png

Ohjaaja

Upotuskoodi

<iframe width="200" height="274"src="https://openbadgefactory.com/c/earnablebadge/S82H3KaCWCIaFM/embed?v=2"frameborder="0" scrolling="no" marginheight="0" marginwidth="0"></iframe> 
Tapahtumatoimija.png

Tapahtumatoimija

Upotuskoodi

<iframe width="200" height="274"src="https://openbadgefactory.com/c/earnablebadge/S82IYAaCWCIaH7/embed?v=2"frameborder="0" scrolling="no" marginheight="0" marginwidth="0"></iframe> 
Tukihenkilo.png

Tukihenkilö

Upotuskoodi

<iframe width="200" height="274"src="https://openbadgefactory.com/c/earnablebadge/S82JZBaCWCIaI4/embed?v=2"frameborder="0" scrolling="no" marginheight="0" marginwidth="0"></iframe>  
Viestija.png

Viestijä

Upotuskoodi

<iframe width="200" height="274"src="https://openbadgefactory.com/c/earnablebadge/S82GJDaCWCBaS5/embed?v=2"frameborder="0" scrolling="no" marginheight="0" marginwidth="0"></iframe> 
Vertaistukija.png

Vertaistukija

Upotuskoodi

<iframe width="200" height="274"src="https://openbadgefactory.com/c/earnablebadge/S82E8XaCWCIaCZ/embed?v=2"frameborder="0" scrolling="no" marginheight="0" marginwidth="0"></iframe> 

Takaisin alkuunLisätietoja:  

Sanna Saarimaa 
sanna.saarimaa@opintokeskussivis.fi