kuva3254

Mikä Kentauri?

Kentauri on nuorisoalan osaamiskeskus, jonka tavoitteena on nuorten merkityksellinen elämä ja osallisuus yhteiskunnassa. Osaamiskeskuksen painopistealueena on nuorisoalalla toimivien järjestöjen tilannekuva ja vaikuttavuus.

Osaamiskeskus Kentauri tutkii nuorten harrastus- ja järjestötoiminnan vaikutuksia, kehittää järjestöjen nuorisotyötä koskevaa tiedontuotantoa, kehittää järjestöjen vaikuttavuusarviointia, selvittää kansalaistoiminnan muuttuvien toimintaympäristöjen vaikutuksia ja vahvistaa nuorten osaamisen tunnistamista ja tunnustamista.

Kentauri toimii opetus- ja kulttuuriministeriön tuella ja toiminnasta vastaavat Humanistinen ammattikorkeakoulu Humak, Opintokeskus Sivis, Suomen Partiolaiset sekä Talous ja nuoret TAT (1.6.2023 alkaen Nuorten yrittäjyys ja talous NYT).

Tutkimusta ja tietoa nuorista

Kentauri_ikonit_final-05.png

Osaamiskeskus Kentauri tutkii nuorten harrastus- ja kansalaisjärjestötoiminnan vaikutusta nuorten kasvuun ja osallisuuteen sekä toiminnan yhteiskunnallista vaikuttavuutta.

Kentauri tukee järjestöjä tiedontuotannon systematisoinnissa sekä kehittää kansalaisjärjestöjen nuorisotyötä koskevaa tiedontuotantoa yhteistyössä Nuorisotilastot.fi-palvelun kanssa.

Lisätietoja:

niina.autiomaki@humak.fi ja pekka.kaunismaa@humak.fi

Vaikuttavuus ja vaikuttavuuden arviointi

Kentauri_ikonit_final-06.png

Kentauri vahvistaa ja kehittää kansalaisjärjestöjen vaikuttavuusarviointiosaamista. Vaikuttavuusosaaminen on laaja kokonaisuus, johon kuuluu kyky asettaa tavoitteita ja mitata niitä. Myös johtamisen ja viestinnän taidot ovat osa vaikuttavuusosaamista.

Lisäksi Kentauri kartoittaa nuorisoalan järjestöjen vaikuttavuusarviointiosaamista järjestämällä koulutussarjan sekä luomalla uusia työkaluja järjestöjen tueksi. 

Lisätietoja:

marion.fields@opintokeskussivis.fi

Muuttuvat toimintaympäristöt

Kentauri_ikonit_final-07.png

Kansalaistoiminnan toimintaympäristöt ovat muutoksessa, ja muutokset vaikuttavat myös nuorille suunnattuun toimintaan. Osaamiskeskus Kentauri selvittää järjestöjen toimintaympäristöjen muutostrendejä ja niiden vaikutuksia järjestöjen toimintaan.

Kentauri mm. järjestää toimintaympäristöjä käsittelevän koulutuksellisen keskustelusarjan sekä tuottaa skenaarioita ja koulutusmateriaaleja järjestöjen käyttöön.

Lisätietoja:

kimmo.lind@humak.fi

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen

Kentauri_ikonit_final-08.png

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen tukee oman osaamispotentiaalin hahmottamista ja osaamisen näkyväksi tekemistä. Osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen avulla voidaan rakentaa oppimispolkuja ja säästää resursseja sekä löytää uusia yhteistyömahdollisuuksia. 

Osaamiskeskus Kentauri kehittää järjestötoiminnassa hankitun osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen menetelmiä sekä rakentaa yhteistyökumppaneiden kanssa osaamisen digitaalista kokonaisuutta. 

Kentaurissa kehitetään esimerkiksi nuorten työelämävalmennuksen tueksi tarkoitettua Duunikoutsi-mobiilisovellusta sekä Osaamiskiekkoa, joka havainnollistaa, kuinka harrastus- ja vapaaehtoistoiminnassa kertyvää osaamista voi hyödyntää tutkintoon johtavissa opinnoissa. Osaamisen tunnistamisen polkuja tutkitaan ja kehitetään myös järjestöjen koulutusten hallinnointijärjestelmän Sivisverkon kautta.

Lisätietoja:

eeva.jeronen@opintokeskussivis.fi

essi.lehtovaara@nuortennyt.fi

laura.kalervo@partio.fi


#KentauriTutkii #KentauriKehittää #KentauriKouluttaa