kuva718

Vad är Kentauri?

Kentauri är ett kompetenscenter inom ungdomssektorn. Kentauris mål är att främja ett meningsfullt liv och delaktighet i samhället bland ungdomar. En prioritet är ungdomsorganisationernas situationsbild och verksamhetsresultat.

Kompetenscenter Kentauri undersöker resultaten av fritids- och organisationsverksamhet för ungdomar, utvecklar informationsproduktion för organisationernas ungdomsarbete och resultatutvärdering, utreder förändringarna i frivilligverksamhetens operativa miljöer och befäster identifieringen och erkännandet av ungdomars kompetens.

Kentauri har fått stöd av undervisnings- och kulturministeriet. Humanistinen ammattikorkeakoulu Humak, Studiecentralen Sivis, Finlands Scouter och Ekonomi och ungdom TAT ansvarar för verksamheten.

Titta på videon och följ med Kentauri!

Studier och information om ungdomar

Kentauri_ikonit_final-05.png

Kompetenscenter Kentauri stöder organisationer i systematiseringen av informationsproduktionen. Kentauri utvecklar informationsproduktion avseende frivilligorganisationers ungdomsarbete tillsammans med tjänsten Nuorisotilastot.fi. Vårt mål är att Nuorisotilastot.fi år 2023 ska ha ett avsnitt med aktuell, tillförlitlig och jämförbar information om organisationers ungdomsarbete och -verksamhet.

Kentauri undersöker resultaten av fritids- och frivilligorganisationernas verksamhet för ungdomars uppväxt och delaktighet samt för samhället. Undersökningarna baserar sig på både kvalitativt och kvantitativt material, utifrån vilket fritids- och organisationsverksamhetens effekter och resultat observeras i syfte att ta fram förklaringar till individuella och sociala fenomen. Studierna resulterar i både akademiska och populärvetenskapliga publikationer.

Ytterligare information:

niina.autiomaki@kentauri.fi och pekka.kaunismaa@kentauri.fi

Resultat och utvärdering av resultat

Kentauri_ikonit_final-06.png

Kentauri stärker och utvecklar frivilligorganisationernas kompetens att utvärdera resultat. Denna kompetens är en bred helhet, som omfattar förmåga att uppställa mål mäta uppfyllandet av dem. Även ledning och kommunikation utgör en del av kompetensen. Kentauri kartlägger ungdomsorganisationernas kompetens i utvärderingen av resultat genom att ordna utbildningar och utveckla nya verktyg för organisationerna.

Ytterligare information:

raisa.omaheimo@kentauri.fi

Föränderliga operativa miljöer

Kentauri_ikonit_final-07.png

Frivilligorganisationernas operativa miljöer förändras, och det påverkar också ungdomsarbetet och -verksamheten. Kompetenscenter Kentauri utreder trender i organisationernas operativa miljöer och deras inverkan på organisationernas verksamhet. Vi ordnar en utbildningsorienterad serie diskussioner om föränderliga operativa miljöer och tar fram scenarier och utbildningsmaterial.

Ytterligare information:

sari.huttu@kentauri.fi

Identifiering och erkännande av kompetens

Kentauri_ikonit_final-08.png

Identifieringen och erkännandet av kompetens bidrar till att få en bild av den egna kompetenspotentialen och synliggöra den. Med hjälp av identifiering och erkännande av kompetens kan man staka ut lärstigar och spara resurser samt hitta nya samarbetsmöjligheter.

Kompetenscenter Kentauri utvecklar metoder för identifiering och erkännande av kompetens som inhämtats i organisationsverksamhet samt utvecklar tillsammans med samarbetspartner en digital kompetenshelhet.

Kentauri utvecklar bland annat mobilappen Duunikoutsi, som är avsedd för att stödja arbetslivscoachning för ungdomar, och Kompetensvisaren, som åskådliggör hur man kan utnyttja kompetens som inhämtats i fritids- och frivilligverksamhet i examensstudier.

Ytterligare information:

eeva.jeronen@kentauri.fi

#kentauritutkii #kentaurikehittää #kentaurikouluttaa