Käsiä rivissä puunrungon päällä, taustalla vihreää metsää ja turkoosit pikselit.

Miten ekologiset arvot välittyvät toiminnassasi? Ota uusi mittari haltuun!

Kentaurin Osallisuusmittarin rinnalle on kehitetty NEMI eli Nuorisotyön ekologiset arvot -mittari. NEMI esitellään webinaarissa 15.2.2023.

Kentaurissa kehitetyt Osallisuusmittari sekä NEMI eli Nuorisotyön ekologiset arvot -mittari ovat uusia työkaluja nuorisoalan järjestöjen arvioinnin tueksi. Mittarit on kehitetty yhdessä nuorisoalan järjestöjen kanssa, ja ne julkaistaan Kentaurin sivuilla helmikuussa ilmaiseksi ladattavaksi. 

Mittaaminen antaa tietoa oman työn tuloksista

  • Teemmekö oikeita asioita?
  • Saammeko aikaan niitä muutoksia joita haluamme saada aikaan?
  • Ovatko toimintamuotomme hyviä?
  • Onko toiminnan tuloksissa alueellisia eroja?
  • Voimmeko oppia hyvistä käytännöistä?  

  

Tieto työn tuloksista auttaa kehittämään omaa toimintaa, ja toimii tiedolla johtamisen tukena. Tietoa työn tuloksista kaipaavat niin työntekijät, nykyiset ja tulevat vapaaehtoiset ja jäsenet, lahjoittajat kuin rahoittajatkin.  

Kentauri kehittää mittareita vaikutusten arviointiin

Yksi Kentaurin päätehtävistä on kehittää yhteisiä mittareita nuorisoalan järjestöjen käyttöön. 

Olemme työstäneet kahta mittaria yhdessä kehittäjäkumppaneiden eli nuorisoalan järjestöjen kanssa. Ensimmäisenä valmistui Osallisuusmittari, josta loimme versiot eri ikäisten vastaajien käyttöön. Osallisuusmittari kartoittaa toimintaan osallistuvan lapsen ja nuoren osallisuuden kokemusta, ja antaa tietoa siitä, miten kokemus muuttuu toimintaan osallistumisen aikana.  

Osallisuusmittari kehitettiin vuoden 2021 aikana, pilotoitiin keväällä 2022 ja julkaistiin käyttöön elokuussa 2022. Löydät mittarin ja ohjeet sen käyttämiseen Kentaurin verkkosivuilta

Osallisuusmittari on käännetty myös ruotsiksi

Nuorisotyön ekologiset arvot -mittari kartoittaa ekologisen kestävän kehityksen arvojen välittymistä 

Toinen Kentaurissa valmistuva arvioinnin työkalu on NEMI eli Nuorisotyön ekologiset arvot -mittari. Ekologisen kestävän kehityksen teema on laaja, ja siihen liittyviä mitattavia asioita on paljon. Millaista siis on tieto, jonka mittaamisesta nuorisojärjestökenttä hyötyisi? 

Saimme työstää myös tätä mittaria yhdessä kehittäjäkumppanien kanssa. Työskentelyyn osallistui työntekijöitä ja vapaaehtoisia nuorisoalan järjestöistä, mm. luonto- ja ympäristöjärjestöistä. 

Alusta asti oli selvää, että järjestöille on jo tarjolla erilaisia mittareita ja työkaluja oman toiminnan ekologisuuden mittaamiseen. Sellainen on esimerkiksi hiilijalanjälkilaskuri. Tällaisia ei tarvita lisää. Keskusteluissa järjestöjen edustajien kanssa kävi ilmi, että asia josta on tällä hetkellä vaikea saada tietoa on se, miten järjestön välittämät arvot siirtyvät osaksi nuoren arvoja ja toimintaa. 

NEMI on rakennettu osallisuusmittarin tavoin tiiviiksi väittämäpatteristoksi, ja siitä on tehty kaksi versiota, jotka sopivat eri-ikäisille ja eri elämäntilanteissa oleville lapsille ja nuorille. Väittämät kartoittavat sitä, miten ekologisen kestävän kehityksen arvot siirtyvät osaksi toimintaan osallistuvan elämää, toimintaa ja arkea. 

Väittämäpatteristoa voi käyttää sellaisenaan, tai sen voi liittää osaksi järjestön omaa kyselyä. 

Ota ekomittari käyttöön 

NEMI eli Nuorisotyön ekologiset arvot -mittari julkistetaan webinaarissa 15.2.2023.

Julkistamistilaisuuden jälkeen mittari löytyy Kentaurin verkkosivuilta.  

Lisätiedot

Kentaurin asiantuntijat Marion Fields ja Raisa Omaheimo
marion.fields@kentauri.fi ja raisa.omaheimo@kentauri.fi