logo av delaktighetsmätare

Åldersanpassade delaktighetsmätarer

Kentauris nya delaktighetsmätare kartlägger på ett åldersanpassat sätt upplevelsen av delaktighet som uppstår i verksamheten.

Kentauris nya delaktighetsmätare kartlägger på ett åldersanpassat sätt upplevelsen av delaktighet som uppstår i verksamheten.

Kompetenscentret Kentauri har skapat två åldersanpassade delaktighetsmätare för organisationer på ungdomsområdet. Mätarna kartlägger hurdana upplevelser barn och unga som deltar i verksamheten har av tillhörighet, färdigheter att vara verksamma i samhället och möjligheter att påverka.

Du kan be deltagarna fylla i utskrivna pappersversioner eller också kan du föra in frågebatterierna i ett digitalt verktyg ni använder. 

Ta i bruk mätarna och kartlägg deltagarnas upplevelser av delaktighet!

ANVISNING FÖR DELAKTIGHETSMÄTARNA

Allmän anvisning för användning av delaktighetsmätarna (pdf-fil, öppnas på en ny sida)

Delaktighetsmätare för yngre svarande

Frågor och anvisningar, (pdf-fil, öppnas på en ny sida)
Utskrivbar blankett för den som svarar, (Word-fil, öppnas på en ny sida)

Delaktighetsmätare för äldre svarande

Frågor och anvisningar, (pdf-fil, öppnas på en ny sida)
Utskrivbar blankett för den som svarar, (Word-fil, öppnas på en ny sida)

Mer information
raisa.omaheimo@kentauri.fi