Kehote ottaa käyttöön Osallisuusmittarit.

Ikätasoiset osallisuusmittarit

Nuorisoalan järjestöjen uusi mittari kartoittaa toiminnassa syntyvää osallisuuden kokemusta

Kentaurin uudet osallisuusmittarit kartoittavat toiminnassa syntyvää osallisuuden kokemusta ikätasoisesti.

Osaamiskeskus Kentauri on luonut kaksi ikätasoista osallisuusmittaria nuorisoalan järjestöille. Mittarit kartoittavat toimintaan osallistuvan lapsen ja nuoren kokemusta kuulumisesta, toimijuudesta sekä mahdollisuudesta vaikuttaa. 

Voit pyytää osallistujia täyttämään printatut paperiversiot tai viedä kysymyspatteristot käyttämäänne sähköiseen työkaluun.  

Mittarit löytyvät sähköisinä myös Pokka-arviointityökalusta. Jos organisaatiollanne on tunnukset Pokkaan, voitte käyttää mittareita suoraan sitä kautta. 

Ota mittarit käyttöön ja kartoita osallistujiesi kokemuksia osallisuudesta! 


Lisätietoja:
raisa.omaheimo@kentauri.fi