Ihminen korkealla paikalla kädet ilmassa.

Mikä kertoo järjestön onnistumisesta?

Miten järjestötoimintaa voi mitata? Tule kehittämään kestävän järjestötyön mittareita!

Kentauri rakentaa kaikkien järjestöjen käyttöön soveltuvia kestävän kehityksen mittareita. Tule mukaan kehitystyöhön! 

Osaamiskeskus Kentauri kutsuu nuorisoalalla toimivia järjestöjä mukaan yhteisten mittareiden kehitystyöhön. Tavoitteena on, että järjestöt saavat mittareiden avulla lisää tietoa toimintansa kehittämiseen. Samalla järjestöjen työ ja sen merkitys nuorten elämään saadaan kokonaisuutena näkyviin. Lisäksi järjestöt saavat käyttöönsä yhtenäisiä työkaluja työn tulosten mittaamiseksi sekä osaamista työkalujen käyttöön.

Tuloksia, vaikutuksia ja vaikuttavuutta

Nuorisojärjestöt saavat työllään aikaiseksi sekä lyhyt- että pitkäkestoisia muutoksia nuorten elämässä. Lyhytkestoisina muutoksina eli toiminnan tuloksina syntyy esimerkiksi positiivisia oppimiskokemuksia. Vaikutukset taas ovat pitkäkestoisempia muutoksia. Vaikutus voi olla esimerkiksi kyky hyödyntää oppimiskokemuksia myöhemmin.  

Kun otetaan vielä askel eteenpäin, puhutaan vaikuttavuudesta. Vaikuttavuutta ovat muutokset laajemmissa ilmiöissä, kuten nuorten hyvinvoinnissa. Siihen tarvitaan kaikkien järjestöjen ja muidenkin toimijoiden yhteistä panostusta.

Liikkeelle osallisuuden kokemuksen mittaamisesta  

Osaamiskeskus Kentaurin mittarityön laajemmaksi teemana on kestävä kehitys. Nyt tarkoituksena on testata ensimmäistä kertaa yhteisten mittarien käyttöä järjestöjen kanssa. Toiveena on saada mahdollisimman monta toimijaa mukaan kehittämään ja kokeilemaan. Järjestöjen lisäksi kehitystyössä on mukana myös opetus- ja kulttuuriministeriö.

Ensimmäiseksi tartutaan osallisuuden kokemuksen mittaamiseen. Olemme Kentaurissa etsineet ja kehittäneet osallisuuden mittaria yhdessä kuuden järjestön kanssa. Kiinnostaako omaa järjestöäsi tietää, kokevatko järjestötoimintaan osallistuvat nuoret oman toimijuutensa vahvistuvan ja saavatko nuoret äänensä kuuluviin? Tule mukaan testaamaan uutta mittaria!

Vuoden 2022 teemana ekologinen kestävyys

Kestävän kehityksen teemojen parissa työskentelyä jatketaan Kentaurissa koko tulevan vuoden ajan. Vuonna 2022 keskitymme ekologiseen kestävyyteen. Pureudumme sekä järjestön omaan toimintaan ja sen mittaamiseen että siihen, miten hyvin kestävän kehityksen arvot välittyvät mukana oleville nuorille. Näihin aiheisiin liittyvän tiedon tarve on tällä hetkellä järjestöissä kasvussa ja tavoitteena onkin löytää mittaamiseen sopivat työkalut. 

Ekologisen kestävän kehityksen mittareiden kehittämiseen kaivataan nyt järjestöjen panosta: Mitä omassa järjestössänne mitataan? Miten hyvin käyttämänne mittarit soveltuvat toiminnan mittaamiseen? Kerro meille ja tule mukaan kehittämään ja kokeilemaan! Mittareista saadaan järjestöjä palvelevia, kun järjestöt ovat itse niitä kehittämässä. 

Ota yhteyttä:
marion.fields@kentauri.fi
raisa.omaheimo@kentauri.fi

Lue myös:

Miten nuorisojärjestöt mittaavat toimintaansa?