Miten nuorisojärjestöt mittaavat toimintaansa?

Vaikuttavuuden arviointia pidetään tärkeänä, mutta mittareissa on eroja.