Nuoria kädet yhdessä.

Osaamiskiekko yhdistää erilaiset osaamiset

Osaamiskiekko havainnollistaa, kuinka harrastus- ja vapaaehtoistoiminnassa kertyvää osaamista voi hyödyntää tutkintoon johtavissa opinnoissa. Osaamiskiekko näyttää validoitujen järjestökoulutusten ja digitaalisten osaamismerkkien sisältöjen vastaavuudet tutkinto-opintoihin. Sovelluksessa näytetään oppilaitosten suositukset siitä, miten järjestötoiminnassa hankittu osaaminen voidaan tunnistaa ja tunnustaa opinnoissa.

Osaamiskiekon ensimmäisen version on kehittänyt Partion nuorisoalan osaamiskeskus Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoituksella.