Parsakaali, jonka päällä on pieniä ihmisiä, tummanvioletti ja musta tausta.

Osaamiskiekko yhdistää erilaiset osaamiset

Osaamiskiekko havainnollistaa, kuinka harrastus- ja vapaaehtoistoiminnassa kertyvää osaamista voi hyödyntää tutkintoon johtavissa opinnoissa.

Osaamiskiekko havainnollistaa, kuinka harrastus- ja vapaaehtoistoiminnassa kertyvää osaamista voi hyödyntää tutkintoon johtavissa opinnoissa. Se näyttää validoitujen järjestökoulutusten ja digitaalisten osaamismerkkien sisältöjen vastaavuudet tutkinto-opintoihin. Sovelluksessa näytetään oppilaitosten suositukset siitä, miten järjestötoiminnassa hankittu osaaminen voidaan tunnistaa ja tunnustaa opinnoissa.

Osaamiskiekon ensimmäisen version kehitti Partion nuorisoalan osaamiskeskus Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoituksella ja jatkokehitys on tehty Osaamiskeskus Kentaurissa.

Mitä sisältöä vertaillaan?

Osaamiskiekko saa datansa OPH:n ylläpitämästä ePerusteet-palvelusta sekä ammattikorkeakoulujen verkkosivujen opinto-oppaista. ePerusteista saadaan tiedot ammatillisista perustutkinnoista, ammattitutkinnoista, erikoisammattitutkinnoista ja lukiokoulutuksesta. Ammattikorkeakoulujen opinto-oppaissa on sekä alempia että amk-tutkintoja. Järjestökoulutuksista mukana ovat ePerusteissa olevat opintokeskuksien koulutukset. Jatkossa dataa päivitetään ja mukaan vertailuun tulee uusia järjestökoulutuksia sitä mukaa kun niitä ePerusteisiin viedään.

Miten Osaamiskiekkoa käytetään?

Osaamiskiekon hakukoneessa valitaan ensin, etsitäänkö tutkintoa vai vapaa-ajan kurssia. Kattavat hakuominaisuudet auttavat löytämään koulutuksia. Vapaa-ajan kurssilla helpoiten oikea kurssi löytyy nimellä, koska esim. Partion koulutukset ovat ePerusteissa Opintokeskus Siviksen koulutuksia. Tutkintokoulutuksia voi hakea koulutusalan tai koulutustason mukaan. Ammattikorkeakouluja voi hakea myös oppilaitoksen nimellä.

Etsi osumia -ikkuna, vaihtoehtoina Tutkinnolla ja Vapaa-ajan kurssilla.

Osaamiskiekon osumat

Kun tutkinto ja vapaa-ajan koulutus on valittu vertailuun, antaa Osaamiskiekko suosituksen siitä, mitä järjestökoulutuksien sisältöjä tutkintoon voisi sisällyttää. Suositus kertoo ne tutkinnonosat, joissa yhteneväisyyksiä havaittiin. Hahmottamisessa auttavat avainsanat, jotka kertovat siitä, mitä sanoja tekoäly käytti löytäessään yhtenevyyden. Osaamiskiekko tarjoaa suosituksia ja ehdotuksia hyväksiluvulle. Opiskelijan on sovittava korvaavuudesta opettajan kanssa.

Esimerkki, millaisiin koulutuksiin 4H-yrityskoulutus voisi sopia. Vastauksissa mm. Pintakäsittelyalan perustutkinto ja sairaanhoitajan AMK-koulutus.
Esimerkki erilaisista koulutuksista, mihin kurssi voisi sopia.

Toimiiko ja tuleeko hyvä osumia?

Osaamiskiekkoa jatkokehitetään edelleen. Osaamiskiekko.fi-sivulla on palautelomake, jossa voit kertoa mikä mielestäsi toimii ja mikä ei. Voit myös kertoa puuttuuko Osaamiskiekosta jotain tärkeää sisältöä.

Voit myös antaa palautetta osumien laadusta on peukuttamalla hyviä osumia ja vastaavasti alapeukuttaen huonoja. Palaute ei vaikuta sisältöön heti, vaan peukutuksia tutkitaan ensin ihmisälyisesti.


Lisätietoja Osaamiskiekosta kertoo mielellään Osaamiskeskus Kentaurin päällikkö Laura Kalervo.
Laura.kalervo@kentauri.fi 050 5978190