Ihmisiä tietokoneella pöydän ääressä, kaksi tekee ns. fist pump -liikkeen.

Osaaminen vie nuorisoalan järjestöt tulevaisuuteen

Opintokeskus Siviksen osaamistarvekysely paljastaa myös nuorisoalan järjestöjen tarpeet. Lue blogista, minkälainen osaaminen on nyt tarpeen!

Opintokeskus Sivis, joka on yksi Osaamiskeskus Kentaurin kumppaneista, toteuttaa kahden vuoden välein järjestöjen osaamistarvekyselyn. Sen tarkoituksena on nostaa esiin osaamiseen ja koulutukseen liittyviä lähitulevaisuuden ilmiöitä, jotta järjestöt osaisivat paremmin ennakoida toimintaansa. Syksyn 2022 osaamistarvekyselyn tuloksiin voit tutustua täältä.  

Vuodesta 2020 asti tuloksista on pantu merkille kaikkien osaamistarpeiden jyrkkä kasvu. Ympäröivä maailma nähdään monimutkaisena ja se aiheuttaa järjestöissä epävarmuutta niiden omasta tulevaisuudesta ja uudistumiskyvystä. 

Nuoriso- ja opiskelijajärjestöt ovat perinteisesti olleet kyselyssä tärkeä havainnoinnin kohde, sillä niissä koetut osaamistarpeet leviävät usein pienellä viipeellä koko järjestökenttään. Näin on esimerkiksi ollut kestävään kehitykseen liittyvän osaamisen kanssa. Tässä blogissa näkökulma on nuoria toiminnassa kohtaavissa järjestöissä: nuoriso- ja opiskelijajärjestöissä sekä järjestöissä, joiden koulutuksissa on mukana erityisen paljon alle 25-vuotiaita. Ensin mainittuja järjestöjä edusti kyselyn vastaajista 21, jälkimmäisiä 99. 

Eettinen osaaminen ja koulutusosaaminen lähellä nuorten kanssa toimivien sydäntä 

Vaikka erot järjestöjen välillä ovat tasaantuneet, kestävään kehitykseen, moninaisuuteen sekä antirasismiin ja monikulttuurisuuteen liittyvät taidot ovat yhä tärkeämpiä nuoriso- ja opiskelijajärjestöissä ja nuorten kanssa toimivissa järjestöissä kuin muissa järjestöissä. Esimerkiksi alle 25-vuotiaita toiminnassaan kohtaavia järjestöjä edustavista vastaajista 59 % kokee kestävään kehitykseen liittyvän osaamisen tarpeelliseksi, kun muissa järjestöissä vastaava prosenttiosuus on 46 %.  

Nuorisoalan tai nuoria työssään kohtaavia järjestöjä kiinnostaa muita järjestöjä enemmän myös kaikki koulutukseen ja oppimisen tukemiseen liittyvä osaaminen. Niiden kasvatuseetos näkyy selkeästi osaamistarpeina. Erityisesti osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen merkitys ja osaamistarpeet koetaan nuorten järjestöissä tärkeämpänä kuin muissa järjestöissä. 

Kentaurille osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen lisäksi tärkeitä aiheita ovat vaikuttavuus ja tulevaisuustyö. Nuoriso- ja opiskelijajärjestöt ja nuoria toimintaan saavat järjestöt eivät niihin liittyen poikenneet juurikaan muista. Kaikissa järjestöissä koetaan, että ennakoinnin merkitys järjestöissä kasvaa, mutta että ennakointitietoa osataan hyödyntää suhteellisen heikosti. Tulevaisuustaidoille on yleisesti suuri tarve. Koko aineistossa 60 % vastaajista merkitsi ne osaamistarpeeksi – nuorten järjestöjen vastaajien keskuudessa osuus oli sama. 

Vaikuttavuus- ja arviointiosaamisen suhteen nämä vastaajat edustivat keskivertojärjestöjä. Arviointiosaamisen tarve on kuitenkin lähtenyt kasvuun kaikissa järjestöissä. Lisäksi vaikuttavuusviestintä nousi ensi kertaa kyselyssä merkittävämmin esiin, kun vastaajat erittelivät viestintään liittyviä tarpeitaan. 

Kentauri vastaa nuorisojärjestöjen osaamistarpeisiin 

Kentaurissa haluamme edistää nuorisojärjestöille tärkeää osaamisen tunnistamista ja tunnustamista sekä niiden kykyä uudistaa itseään arvioinnin ja tulevaisuustyön avulla. Tarjoamme käyttöönne aineistoja ja koulutuksia. Tule mukaan: ilmoittaudu tilaisuuksiimme ja tutustu aineistoihin! 

Osaamisen tunnistamista ja tunnustamista voi tehdä vaikkapa Osaamiskiekon avulla.
Kentaurin on kirjoittanut kattavan oppaan ennakointi- ja tulevaisuustyöhön.
Kentaurilta on tulossa syksyn 2023 aikana tapahtumia, vertaisverstaita ja työkaluja arviointiin ja vaikuttavuuteen.