Neljä ihmistä katselee läppäriä pöydän ääressä ja keskustelee. Vasemmassa alakulmassa vaaleansiniset pikselit.

Miksi ennakoida? Näkökulmia ja menetelmiä nuorisoalan järjestöjen ennakointiin -käsikirja

Miksi ennakoida? Näkökulmia ja menetelmiä nuorisoalan järjestöjen ennakointiin -käsikirja on Osaamiskeskus Kentaurin ennakointi ja tulevaisuusosaamista sekä toimintaympäristöjen muutosteemoja yhteen kokoava materiaali. Aineistona tähän julkaisuun ovat toimineet syksyn 2022 aikana toteutetut työskentelytapaamiset kymmenen eri nuorisoalan järjestön kanssa. Lisäksi näkemystä on kerrytetty pitkin koko Osaamiskeskus Kentaurin matkaa esimerkiksi syksystä 2020 alkaen järjestetyissä Kentauri keskustelee -etätilaisuuksissa, joiden aiheina ovat olleet niin jäsenyyden muutokset, palvelutuotanto, harrastamisen Suomen malli, rahoitus kuin kansalaistoiminnan muutoskin.

Ennakoinnin avulla järjestöt voivat lisätä tulevaisuutensa hallintaa, monipuolistaa tulevaisuuden mahdollisuuksiaan sekä turvata omaa autonomiaansa. Ymmärrys toimintaympäristön muutoksista ja järjestön omasta tehtävästä lisää toimintamahdollisuuksia ja mahdollistaa aktiivista tulevaisuuteen vaikuttamista. Tätä julkaisua ja käsikirjaa tehdessämme pohdittiin sitä, mikä mahdollisesti olisi nimenomaan nuorisoalan järjestöjen ennakoinnissa erityistä? Tulevatko tulevaisuuden ilmiöt esille ensimmäisenä juuri nuorisoalan järjestöissä? Jos ja kun olettamus on, että nuoret ovat tulevaisuus, näkevätkö juuri nuoret paremmin tulevaisuuteen?

Toimintaympäristön muutos -luvussa käsittellään yleisesti järjestökentän toimintaympäristönmuutoksia sekä kootaan Kentaurin keskusteluissa ja tapaamisissa esiinnousseita teemoja yhteen. Luvussa Toimintaympäristön muutokset nuorisoalan järjestöissä lisätään tarkasteluun myös keskeisiä nuorten elämässä ja toiminnassa tapahtuneita muutoksia tutkimuskirjallisuuden sekä järjestötoimijoiden nostamista teemoista. Ennakointi – Näkökulmia ja menetelmiä -luvussa tarkastellaan ennakoinnin luonnetta sekä eräitä keskeisiä menetelmiä ja vaiheita. Järjestöjen toimintatapoja -luku muodostuu yhdeksän eri järjestön kuvauksista niiden omasta ennakoinnista ja niiden case-esimerkeistä. Käsikirjan viimeisessä luvussa Johtopäätökset: Entiseen malliin vai uutta kehittäen? tehdään johtopäätöksiä ja kehittämisehdotuksia. Julkaisun lopusta löytyy myös muutamia materiaalivinkkejä ja nostoja järjestöille sopivista ennakointimenetelmistä.