Kentauri kiittää -teksti, alla Nuori2022-mainos.

Kentauri mukana Nuori2022-tapahtuman menossa

Kentaurin asiantuntijat olivat mukana 26.–27.4. Allianssin järjestämässä Nuori2022-tapahtumassa. Elisa Hietala ja Raisa Omaheimo kertovat, mitä tapahtuman aikana nähtiin ja koettiin.

Nuori2022-tapahtuma toi yhteen tuhatmäärin nuorisoalan ammattilaisia, vapaaehtoisia ja opiskelijoita. Kaksipäiväinen Allianssin tapahtuma tarjoili kävijöille tietoa ja työkaluja, asiantuntevia puhujia ja esittelypisteitä sekä paljon kaivattua inspiraatiota.  

Osaamiskeskus Kentauri oli mukana tapahtumassa esittelemässä toimintaansa monimuotoisesti. Kolmella ohjelmalla, mielenkiintoa herättäneellä esittelypisteellä sekä kahdeksan asiantuntijamme voimin kohtasimme suuren joukon nuorisoalan järjestöjen, kuntien ja muiden toimijoiden osaajia. Kentauri esitteli puheenvuoroissaan osaamisen tunnistamisen työkaluja, vaikuttavuusviestintää ja kokosi panelistit keskustelemaan nuorisoalan toimintaympäristöjen tilasta.

Esittelypisteen tuotteet ja tieto veti väkeä kuulolle

Kentaurin esittelypisteelle riitti tutustujia molemmille päiville. Ständillä kävivät vuorollaan kaikki asiantuntijamme keskustelemassa osallistujien kanssa ajankohtaisista teemoista. Moni tapahtuman kävijöistä oli joko kunnista, seurakunnista tai itse mukana esittelemässä toimintaansa, ja jokaiselle löydettiin teemoja, mistä keskustella. Kentaurilaiset löysivät myös runsaasti uusia yhteistyön paikkoja ja ideoita vaihdettiin ahkerasti. Moni saapui pisteelle tuntematta Kentaurin toimintaa, mutta yleensä jokaiselle löydettiin nopeasti jokin kiinnostava tutkimus, työkalu tai julkaisu Kentaurin varastosta.

Erityisesti uudet, ekologiset kangaskassit herättivät ihastusta, ja ne nousivat jopa muoti-ilmiöksi tapahtuman aikana. Moni tuli pisteelle kysymään, ”saiko meiltä sen ihanan kassin, jossa on kaunis K-kirjain”. Myös Mariannet ja hauskasti pumpernikkeleiksi nimitetyt rintamerkit katosivat kävijöiden matkaan. Esittelypisteen taustalla olleella näytöllä pyöri tapahtuman ajan tietopaketti, jota moni pysähtyi lukemaan.

Esittelypisteellä kerättiin myös padeillä tietoa Kentaurin teemoista sekä annettiin mahdollisuus tilata Kentaurin uutiskirje. Kyselyyn vastasi 78 kävijää, ja tuloksista näkyy, että erityisesti kiinnostavia teemoja ovat vaikuttavuusarvion kehittäminen, osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen sekä tutkittu tieto lasten ja nuorten harrastus- ja järjestötoimijoista.

Osaamisen tunnistaminen ja vaikuttavuuden arviointi kiinnostivat

Tiistain 26.4. ensimmäisessä puheenvuorossa Essi Lehtovaara (Talous ja nuoret TAT) ja Timo Sinivuori (Partio) kertoivat aiheesta Vapaaehtoisten osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen. Puheenvuoro alkoi Kentaurin yleisesittelyllä ja siirtyi nopeasti pääteemaan, eli työkaluihin ja mekanismeihin, mitä Kentauri tarjoaa nuorten osaamisen tunnistamiseksi ja tunnustamiseksi. Vapaaehtoisten digitaalisten osaamismerkkien osuus motivoi kuulijoita ottamaan osaamismerkit käyttöön aktiivisesti, jotta nuorten vapaaehtoisten osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen helpottuisi. Osaamiskiekko taas näyttää harrastus- ja vapaaehtoistoiminnassa hankitun osaamisen vastaavuudet tutkinto-opinnoista, ja sen käytöstä hyötyvät niin järjestöt, nuoret, opiskelijat, opettajat kuin oppilaitokset ja koulujärjestelmä. Kolmas työkalu on Duunikoutsi, joka auttaa tunnistamaan vapaa-ajalla hankittua osaamista ja opastaa nuorta työelämässä ja työnhaussa. Maksuttoman sovelluksen esittely oli kovassa suosiossa myös Talous ja nuoret TAT:in esittelypisteellä. Ohjelmassa esiteltiin myös kehitteillä oleva osaamisprofiili Oliver, jonka pyrkimys on auttaa tunnistamaan työntekijäryhmien työtehtäviä sekä niissä tarvittavaa osaamista.

Kentaurin Raisa Omaheimo (Opintokeskus Sivis) oli mukana alustamassa tiistaina Noora Jokisen (Noon Viestintä Oy) pitämää puheenvuoroa Vaikuttavuusviestintä: Työn tulokset näkyviksi. Nooran puheenvuorossaan korostui se, että ”Vaikuttavuusviestintä on ”ihan tavallista hyvää viestintää.” Noora myös muistutti kuulijoita siitä, että me teemme kaikki tärkeää työtä, jolla saadaan hyviä tuloksia. Olemme myös oppineet mittaamaan näitä tuloksia: niistä pitäisi siis olla helppo myös kertoa! 

Vaikuttavuusviestinnän puheenvuoro oli suosittu, ja se herätti monia keskusteluja vielä Kentaurin esittelypisteellä. Lisäksi aiheesta twiittailtiin ahkerasti.

Omasta työstä viestimisen tueksi Jokisella oli muistilista: 

  • miksi viestiä  
  • kenelle meidän kannattaisi viestiä – tarkkuutta tähän, pelkkä ”päättäjät” esimerkiksi on liian epämääräistä 
  • mitä haluamme viestiä, mikä on keskeistä ja lopuksi  
  • miten: mitä viestinnän keinoja ja kanavia tässä kannattaisi käyttää.  


Kentaurin kolmas ohjelma oli keskiviikkona 26.5. Tuolloin Kentaurin Kimmo Lind (Humak) veti paneelikeskustelun aiheesta Nuorisojärjestöjen muuttuvat toimintaympäristöt, jonka alusti konsultti Juha Heikkala. Heikkala nosti esiin kysymyksiä nuorisoalan järjestökentältä, kuten täytyykö toimintaa jatkaa edelleen samoin periaattein kuin aikaisempina vuosikymmeninä. Voisiko toimintaa muokata nykyaikaisemmaksi ja toteuttaa sitä nuorten kuosilla? Uusista ratkaisuista voi hänen mukaansa oppia paljon, ja yksi ratkaisu voisi olla esim. toiminnan siirtäminen sähköisiin aplikaatioihin tai alustoihin. Heikkalan mukaan yhdistysten ei nykyään enää aina tarvitse olla perinteisen fyysisiä. Kaikkiaan toiminnassa on muistettava omaehtoisuuden merkitys ja että pidetään kiinni siitä ”omasta jutusta”.

Panelisteina olivat Eeva-Liisa Tilkanen (Nuorten Suomi ry.), Sampo-Ilmari Tuhkalehto (Music Against Drugs ry.), Christian Wentzel (Aseman Lapset ry.) sekä Kentaurin Pekka Kaunismaa (Humak). Panelistit pääsivät keskustelemaan aiheesta omien järjestöjensä näkökulmasta, ja samalla vastaamaan kysymyksiin tämän hetken keskeisimmistä nuoria koskettavista ilmiöistä sekä mitkä asiat nuorisotyössä ovat muuttuneet viime aikoina. Myös yleisö osallistettiin näihin kysymyksiin Mentimeter-kyselyjen kautta.

Jälleennäkemisen ilo ja jaetut ideat kannustavat mukaan uudestaan

Kaikkiaan Nuori2022-tapahtumaa voi pitää erittäin onnistuneena. Paikalle saapui väkeä ilmeisesti yli odotusten, ja esittelypisteet ja ohjelmat olivat suosittuja. Ihmisistä pystyi huomaamaan, kuinka mukava oli viimein tavata toisiaan kasvotusten. Elisan huomion mukaan tapahtuman yksi sloganeista olisikin voinut olla ”mä tunnen sut internetistä!” -huudahdus, joka hyvin usein jatkui iloisella halauksella. Moni tapasi ensimmäistä kertaa jopa parin vuoden Teams- ja Zoom-tuttavuuksiaan livenä, mikä oli upeiden sisältöjen lisäksi monelle luultavasti yksi tapahtuman antoisimmista asioista.

Kentauri oli myös osaamiskeskuksena oikein tyytyväinen lopputulokseen. Tavoitimme suuren määrän ihmisiä, saimme monta uutta kiinnostunutta sähköpostilistallemme, keräsimme tärkeää dataa kävijöitä kiinnostaneista teemoistamme ja ohjelmissamme kävi odotettua enemmän kiinnostuneita kuulijoita. Saimme sanomaamme hyvin eteenpäin ja toimme oskemme tärkeitä sisältöjä tunnetuksi. Kaikkiaan saimme runsaasti materiaalia, minkä pohjalta voimme kehittää toimintaamme entistä paremmaksi.

Osaamiskeskus Kentaurin väki kiittää Allianssia, ja ensi vuonna tavataan jälleen!

Kirjoittajat:

Elisa Hietala  
Kirjoittaja on Siviksen työntekijä, joka työskentelee Kentaurissa tapahtuma- ja viestintäkoordinaattorina. 
elisa.hietala@kentauri.fi

Raisa Omaheimo 
Kirjoittaja on Siviksen asiantuntija, joka kehittää Kentaurissa nuorisoalan järjestöjen vaikuttavuusosaamista. 
raisa.omaheimo@kentauri.fi