Kentaurin päälliköt Laura Kalervo ja Raisa Omaheimo

Uudet osaamiskeskuspäälliköt esittäytyvät 

Kentaurin vuoden 2022 aikana toteutui runsaasti tutkimusta ja kehittämistä, ja lisäksi johtajuuden muutos.

Osaamiskeskus Kentauri on toiminut vuoden 2019 keväästä alkaen, ja sen toiminnan päätarkoituksena on nuorisoalan järjestöjen toiminnan kehittäminen. Kolmas toimintavuosi on kulunut tutkimuksen ja kehittämisen monissa projekteissa. 

Viime syksynä Kentaurin johtamiseen tuli muutoksia, kun Timo Sinivuori siirtyi uusiin tehtäviin kesän alussa. Kentaurin uusiksi päälliköiksi nousivat Laura Kalervo Suomen Partiolaisista ja Raisa Omaheimo Opintokeskus Siviksestä.

Lauran kentauritöiden aloittamista auttoi kymmenen vuoden kokemus työskentelemisestä Partiossa. Raisa puolestaan on toiminut Kentaurin asiantuntijana osaamiskeskuksen alusta saakka ja nähnyt, miten erilaiset kokonaisuudet ovat Kentaurissa syntyneet, joten siirtymä sujui hyvin. 

Parijohtajuus Kentaurin päällikön tehtävässä on osoittautunut täysosumaksi. Raisan kokemukset ja tietämys operatiivisesta toiminnasta Kentaurin aloituksesta saakka varmistivat, että langat pysyivät käsissä muutoksen aikana. “Kentaurissa työskentelee niin taitavia ja osaavia asiantuntijoita, että siirtymä päälliköksi oli mutkaton”, Raisa kertoo. Lauran osaaminen hallinnosta ja taloudesta täydensi kaiken tarvittavan. “Kaksin on niin paljon helpompi ihmetellä eteen tulevia asioita. Ja tukea saa aina.” sanoo Laura. 

Kentaurin kolmas toimintakausi toi työkaluja ja tutkimustuloksia

Harrastus- ja järjestötoiminnan merkitys nuorten elämässä -julkaisu hyödynsi laajaa kyselyaineistoa tutkiakseen sitä, miten nuorten harrastus- ja järjestötoiminta vaikuttaa nuorten kasvuun ja osallisuuteen, sekä mikä niiden yhteiskunnallinen vaikuttavuus on. Kentaurissa tullaan vielä tutkimaan tämän ja muun aineiston perusteella kysymyksenasettelua eri näkökulmista. Kevään julkaisussa oli jo alustavia havaintoja ja tutkimustuloksia aineistosta. 

Osallisuusmittari kartoittaa toiminnassa syntyvää osallisuuden kokemusta. Mittarin avulla nuorten kanssa työskentelevät järjestöt voivat saada tietoa esimerkiksi siitä, mitä työmuotoja kannattaa ylläpitää ja kehittää toiminnan vaikuttavuuden turvaamiseksi.  

Osaamismerkkien avulla nuoret tuovat näkyväksi järjestötoiminnassa hankkimaansa osaamista. Nuorisojärjestöjen vastuulla on tarjota nuorille tapoja ja tukea sanoittaa hankittuja taitoja ja osaamista. Kentauri on tuottanut järjestöille paljon materiaalia osaamismerkkien käyttöönoton tueksi

Kaikki julkaisut ja työkalut löydät Kentaurin verkkosivuilta. 

Viimeinen toimintakausi käynnistyy 

Kentaurin neljäs toimintakausi käynnistyy huhtikuussa, ja viimeinen vuosi jatkaa kehittämisen ja tutkimisen parissa. Luvassa on paljon uusia tutkimustuloksia, valmista materiaalia nuorisojärjestöjen toiminnan kehittämiseen ja käyttöönoton sparrausta järjestöille.  

Pysy kärryillä tapahtumista, julkaisuista ja työkaluista