Niinan_blogi_02-2022.png

Tiedontuotannon kehittäminen jatkuu työpajoissa sidosryhmien kanssa

Kentauri kehittää tiedontuotantoa yhdessä nuorisojärjestökentän, OKM:n, AVIn ja Kuntaliiton kanssa

Kansallisessa digitaalisessa kehittämistyössä tapahtuu tällä hetkellä paljon. Olemme päässeet kehittämään digitaalista tiedontuotantoa nuorisoalan järjestökentällä oivalliseen aikaan, sillä voimme huomioida omassa työssämme näitä kehitysaskelia. 

Valtionavustustoiminnan kehittäminen pyrkii parantamaan valtionavustustoiminnan vaikuttavuutta, lisäämään läpinäkyvyyttä ja avoimuutta, tekemään hakuprosessista selkeämpää ja sujuvampaa sekä yhdenmukaistamaan valtionavustustoiminnan käytäntöjä. Läpinäkyvyys ja avoimuus ovat myös Kentaurin tiedontuotannon keskiössä. Jotta nuorisoalan järjestöt pystyvät osoittamaan vaikuttavuuttaan, tiedon tulee olla saavutettavaa 

Digitalisaation ja datatalouden vastuualueen yhteistyöryhmä eli Digitoimisto aloitti toimintansa lokakuussa 2021. On ollut avartavaa olla mukana Digitoimiston järjestämissä sidosryhmätilaisuuksissa Suomen digikompassin tiimoilta. Sidosryhmätilaisuudet järjestettiin tammi-helmikuun vaihteessa. Tilaisuuksissa kuultiin asiantuntijapuheenvuoroja, ja sidosryhmät pääsivät antamaan palautetta digikompassin tavoitteista sekä omia ehdotuksiaan ja kommentoimaan digikompassin visioita. Sidosryhmätilaisuuksissa nousivat esiin monien seikkojen lisäksi käyttäjälähtöinen ja moniammatillinen kehittäminen, erilaisten tietovarantojen parempi hyödyntäminen ja kestävän kehityksen periaatteet. Nämä ovat asioita, joita pyrimme huomioimaan omassa kehitystyössämmekin.  

Tiedontuotannon kehittämisen työpajoista raportti kevään aikana 

Osaamiskeskus Kentauri järjestää helmi-maaliskuussa neljä työpajaa tiedontuotannon kehittämisen fasilitoinnin tiimoilta. Työpajoissa kuullaan nuorisoalan järjestökentän lisäksi OKM:n, AVI:n ja Kuntaliiton väkeä. Fasilitoinnin tuloksista saadaan raportti kevään aikana. Fasilitoinnin toteuttaa Frantic Oy.   

Emme kehitä tiedontuotantoa Kentaurissa itseämme varten, eli eri näkökulmien auki kirjoittaminen on kehitystyössä tärkeää. Pääsemme rakentamaan tiedontuotantoa nuorisoalan järjestökentälle “tyhjältä pöydältä”, mikä mahdollistaa paremman kohdentamisen erilaisten toimijoiden tarpeisiin, mutta samalla myös yhteismitallisen tiedonkeruun moninaisella ja autonomisella järjestökentällä. Moniammatillinen yhteistyö mahdollistaa parhaan mahdollisen lopputyön tiedontuotannon kehittämisessä.  

Kevään aikana saamme myös sparrausta Kentaurin omalta Advisory Boardin asiantuntijajoukolta, jolla riittää näkemystä nuorisoalan tiedontuotannon kehittämisen nykytilaan ja tulevaisuuteen monelta eri kantilta.  

Niina Autiomäki   
Kirjoittaja on Humakin asiantuntija, joka työskentelee Kentaurissa tiedontuotannon kehittämisen ja systematisoinnin asiantuntijana.
niina.autiomaki@kentauri.fi 

Lue myös