Nuorisoalan järjestöt NYT

Miten nuorisoalan järjestöillä ja nuorilla menee?

Tutustu Nuorisoalan järjestöt NYT! -kyselyn tuloksiin.

Miltä nuorisoalan järjestöt näyttävät tänään? Mitkä ovat toiminnan haasteet ja mahdollisuudet? Miten nuorisoalan järjestötoimijat näkevät nuorten voinnin kehittymisen poikkeuksellisen ajanjakson jäljiltä? Nuorisoalan järjestöt NYT! -kysely antaa vastauksia moniin kysymyksiin. 

Keväällä 2021 toteutetun Nuorisoalan järjestöt NYT! -kyselystä saatiin kuulla ensimmäisiä tuloksia Nuorisotyön viikolla järjestetyssä julkistustilaisuudessa 12.10.2021. Teemoina olivat muun muassa nuorisotyön muodot ja resurssit, nuorten osallisuus sekä ajankohtaiset ilmiöt nuorisoalalla.  

Allianssin, Osaamiskeskus Kentaurin, Aluehallintoviraston ja opetus- ja kulttuuriministeriön toteuttama kysely kohdennettiin nuorisoalan järjestöille. Yhteensä vastaajia oli 186 niin valtakunnallisista, alueellisista kuin paikallisistakin järjestöistä. Julkistustilaisuudessa kyselyn tuloksista esittelivät Allianssin tietoasiantuntija Essi Holopainen ja Kentaurin tutkija Eeva Sinisalo-Juha.

Tulevaisuuden rahoitus on kysymysmerkki 

Nuorisotyön rahoitus on vähentynyt joka toisella kyselyyn vastanneella järjestöllä riippumatta pääasiallisesta rahoituslähteestä. Järjestöjen ensi vuoden taloudelliseen tilanteeseen vaikuttavat sekä valtionavustusten leikkauspaineet että kuntien vähentyneet resurssit ja mahdollisuudet toteuttaa nuorisotyötä ostopalveluna järjestöjen kanssa. 

Kyselyn vastaajat näkevät, että henkilöstömäärät ja nuorisotyön käytössä olevien tilojen määrät ovat pysyneet keskimäärin samalla tasolla viimeisen vuoden aikana. Toteutetun nuorisotyön määrässä taas oli eniten vaihtelua eri vastaajien välillä. Osa vastaajista tekee aiempaa enemmän nuorisotyötä entistä pienemmillä resursseilla. 

‒ Iso kysymysmerkki on, miten tilanne tulee elämään rahoituksen osalta lähitulevaisuudessa, ja miten se tulee vaikuttamaan nuorisoalaan, toteaa Essi Holopainen. 

Osallisuuden kokemukset ykköstavoitteena

Valtakunnalliset sekä alueelliset ja paikalliset järjestöt tavoittelevat kyselyn perusteella nuorisotyön avulla hieman eri asioita, mikä näkyy myös nuorisotyön kohderyhmissä ja toimintamuodoissa.  

‒ Valtakunnallisissa järjestöissä tärkeänä koetaan vaikuttamistaitojen ja yhdenvertaisuuden lisääminen, kun taas alueellisten järjestöjen vastauksissa korostuvat hyvin arjessa kiinni olevat asiat, kuten harrastustoiminnan lisääminen ja syrjäytymisen ehkäisy, kertoo Essi Holopainen.  

‒ Enemmistölle vastaajista tärkein tavoite on kuitenkin nuorten osallisuuden kokemuksen lisääminen. 

Nuorten hyvinvoinnissa selvää heikentymistä 

Nuorisoalalla toimivat järjestöt ovat huomanneet nuorten mielen hyvinvoinnin heikentyneen voimakkaasti. Kyselyn perusteella myös nuorten osallistuminen järjestötoimintaan sekä ohjattuun harrastustoimintaan on vähentynyt huomattavasti.  

Lisäksi nuorten huoli omasta tulevaisuudestaan, maailman tulevaisuudesta sekä ympäristökysymyksistä on vastausten perusteella lisääntynyt. 

‒ Akuutti kysymys on, miten nuorten huoli saadaan kanavoitua toimijuudeksi, toteaa Eeva Sinisalo-Juha. 

”Nuorten yksinäisyys ja eriarvoisuus näyttää lisääntyneen.”

Yllättävää oli, että huomattavan suuri osa kyselyn vastaajista ei osannut sanoa, ovatko nuorten päihteidenkäyttö ja rikollisuus lisääntyneet, pysyneet samalla tasolla vai vähentyneet.  

‒ Ehkä korona-aika ja digitalisoituminen ovat vaikeuttaneet havainnointia, pohtii Sinisalo-Juha. 

Nuorten yksinäisyyden ja eriarvoisuuden nähdään myös lisääntyneen voimakkaasti viimeisen vuoden aikana. Sinisalo-Juhaa tämä huolettaa.  

‒ Työtä turvallisuuden ja yhdenvertaisuuden eteen on jatkettava, vaikkei voittoja aina näkyisikään. Nuorisotyön kannalta olennaisia asioita on mielestäni kaksi T:tä – toivo ja toimijuus. Yritetään löytää niitä nuorille, tiivistää Sinisalo-Juha. 

Mikä?

  • Nuorisoalan järjestöt NYT! -kysely lähetettiin toukokuussa 2021 kaikille valtakunnallisille nuorisoalan järjestöille ja paikallisille aluejärjestöille sekä joillekin liikunta- ja kulttuurialan järjestöille.
  • Kyselyt menivät sähköpostitse vastaajille, eli järjestöjen toiminnanjohtajille, pääsihteereille tai nuorisotoiminnasta vastaaville järjestössä. Kyselyn vastausaika oli 3.5.‒11.6.2021. Vastauksia kyselyyn saatiin yhteensä 186 kappaletta.
  • Kyselyn ensimmäisiä tuloksia esiteltiin Nuoristotyön viikolla järjestetyssä julkistustilaisuudessa.


Teksti:
Eveliina Kammonen

Lisätietoa kyselystä:
Essi Holopainen, essi.holopainen@alli.fi
Eeva Sinisalo-Juha, eeva.sinisalo-juha@kentauri.fi

Lue myös: