Ihminen kävelee metsässä.

Nuorisotyön viikko tulee: teemana hyvinvointi

Tervetuloa mukaan Nuorisoalan järjestöt NYT! -kyselyn julkistustilaisuuteen!

Nuorisotyön viikko järjestetään jälleen 11.–17.10.2021. Tänä vuonna Nuorisotyön viikon teemana on hyvinvointi nuorisoalalla. Teemaviikon aikana julkistetaan myös Kentaurin ja Allianssin toteuttaman Nuorisoalan järjestöt NYT! -kyselyn tulokset.

Nuorisotyön viikko juhlistaa nuorisotyötä sen kaikissa muodoissa ja tekee näkyväksi sen, mitä alan eri toimintaympäristöissä tapahtuu. Nuorisotyön viikon aikana nostetaan yhdessä esiin nuorisotyöntekijöiden, vapaaehtoisten, järjestöjen, kuntien ja seurakuntien tekemää arvokasta työtä nuorten hyväksi.

Tänä vuonna Nuorisotyön viikon teema on hyvinvointi nuorisoalalla. Miten alan toimijat voivat juuri nyt? Millaiset asiat vaikuttavat siihen, kuinka alallamme voidaan? Ja ennen kaikkea – kuinka voisimme voida yhä paremmin? Edellytys laadukkaalle, vaikuttavalle ja onnistuneelle nuorisotyölle on, että alan toimijat itse jaksavat ja voivat hyvin – tällöin myös nuorilla on mahdollisuus voida hyvin.

Tule mukaan Nuorisotyön viikon tapahtumiin: Luvassa on mm. nuorisotyön työhyvinvointihankkeen että Kunnallisesta nuorisotyöstä Suomessa- ja Nuorisoalan järjestöt NYT! -kyselyiden julkistamistilaisuudet julkistamistilaisuudet.

Viikon ohjelmassa ääneen pääsevät myös alan toimijat itse: Mitä suomalaiselle nuorisotyölle kuuluu vuonna 2021? Entä miten muualla Euroopassa alan toimijat voivat ja miten nuorisotyö siellä rullaa? Viikon aikana syvennytään myös siihen, kuinka omaan työhyvinvointia voi itse olla rakentamassa.  

Lähde mukaan juhlistamaan nuorisotyötä ja sen merkitystä!Kunnallisesta nuorisotyöstä Suomessa- ja Nuorisoalan järjestöt NYT! -kyselyiden julkistustilaisuus

Ti 12.10. klo 13-14.30

Nuoristotutkimusseuran erikoistutkija Antti Kivijärvi, Allianssin tietoasiantuntija Essi Holopainen ja Kentaurin tutkija Eeva Sinisalo-Juha esittelevät yhdessä uusimpia kyselytuloksia kuntien ja järjestöjen tekemästä nuorisotyöstä.

Antti Kivijärven esityksessä luodaan katsaus kunnallisen nuorisotyön muutoksiin viidentoista vuoden aikajanalla. Esityksessä keskitytään erityisesti nuorisotoimien aseman muutoksiin osana kuntahallintoa ja resursseja koskeviin vaihteluihin. Esityksen yhteydessä on tarkoitus pohtia muutosten taustalla olevia tekijöitä ja niiden vaikutuksia kunnalliseen nuorisotyöhön. Kuntien nuorisotoimista vastaavilta henkilöltä on kerätty kyselymuotoista tietoa vuodesta 2004 lähtien, viimeisimpänä keväällä 2021. 

Järjestöjen tekemästä nuorisotyöstä tehtiin ensimmäinen kattava selvitys vuonna 2019, jolloin otos koostui Allianssin jäsenjärjestöistä. Tänä vuonna kyselyä kehitettiin yhteistyössä Kentaurin kanssa ja otosta laajennettiin muun muassa paikallis- ja kulttuurijärjestökentälle. Essi Holopaisen ja Eeva Sinisalo-Juhan esityksessä käydään läpi järjestökyselyn keskeisimpiä tuloksia ja avataan kyselyn kehittämisprosessia. 

Kunnallisesta nuorisotyöstä Suomessa -kyselyn ovat toteuttaneet kunnallisen nuorisotyön osaamiskeskus Kanuuna, Nuorisotutkimusseura, Kuntaliitto sekä Åbo Akademi. Valtakunnallisille, alueellisesti toimiville ja paikallistasolla toimiville järjestöille lähetettyä Nuorisoalan järjestöt NYT! -kyselyä ovat olleet toteuttamassa Allianssi, Osaamiskeskus Kentauri, Aluehallintovirasto sekä opetus- ja kulttuuriministeriö

Tervetuloa mukaan!