Kentauri-uutinen-kevat-2022.png

Kentaurin keväässä tapahtuu

Kurkkaa Kentaurin kevääseen ja laita tärkeät päivämäärät kalenteriin!

Osaamiskeskus Kentaurin keväässä tulossa keskustelutilaisuus kansalaistoiminnasta, tutkimustietoa nuorisojärjestöistä, työkaluja osaamisen tunnistamiselle ja kestävän kehityksen mittareita. Tule mukaan! 


KESKUSTELUTILAISUUS NUORTEN KANSALAISTOIMINNASTA  

Kentauri keskustelee torstaina 7.4.2022 klo 14.30-16: Mitä kuuluu nuorten kansalaistoiminnalle?

Onko kansalaistoiminta riittävän vetovoimaista nuorten näkökulmasta? Uudistuuko nuorisojärjestöjen toiminta? Onko toiminta tarpeeksi ajanmukaista ja vapaamuotoista? Miten toimintaa voitaisiin kehittää? Mitä järjestöt voisivat oppia neljännen sektorin toiminnasta ja ns. epämuodollisesta kansalaistoiminnasta? Mikä motivoi nuoria osallistumaan toimintaan? 

Keskustelutilaisuus järjestetään verkossa. Ilmoittaudu mukaan 25.3. mennessä: kimmo.lind@kentauri.fi


MITTAREIDEN KEHITYSTYÖ JATKUU – VIELÄ EHDIT MUKAAN
 
Kentaurissa kehitetään yhteisiä mittareita nuorisojärjestöalan toimijoille. Työn alla on mittarit sekä osallisuuden kokemukselle että ekologiselle kestävälle kehitykselle. Ikätasoiset osallisuusmittarit ovat nyt pilotointivaiheessa ja ekologisen kestävän kehityksen mittarin työstäminen alkaa 15.2.2022.

Mukaan kehittämistyöhön mahtuu vielä muutama! Jos kiinnostuit, laita viestiä: raisa.omaheimo@kentauri.fi 


TULEVAISUUSTAITOJA JA VAIKUTTAVUUSKOULUTUSTA RUOTSIKSI  

Ruotsinkielisten nuorisojärjestöjen tulevaisuustaitoja parannetaan Kentaurin työpajassa 12.4.2022. Työpajan vetäjänä toimii järjestötoiminnan asiantuntija Ann-Sofi Backgren

Lue lisää ja ilmoittaudu mukaan työpajaan >> 

Vuonna 2021 Kentauri toteutti kaikkiaan kuusi erilaista vaikuttavuuskoulutusmoduulia suomeksi. Tänä vuonna neljä vaikuttavuuskoulutusmoduulia toteutetaan ruotsiksi yhteistyössä SFV:n (Svenska folkskolans vänner rf) kanssa.

Lue lisää ruotsinkielisistä vaikuttavuuskoulutuksista >> 


KENTAURIN OSAAMISMERKKIEN KÄYTTÖ JA TESTAUS JATKUU 

Kentaurin osaamismerkit julkaistiin loppuvuodesta tukemaan erityisesti nuorten vapaaehtoisten osaamisen tunnistamista ja tunnustamista. Osaamismerkkisarja on kehitetty nuorisotyötä tekeville järjestöille ja järjestöjen nuorille vapaaehtoisille, mutta osaamismerkit ovat vapaasti kaikkien järjestöjen käytettävissä.

Osaamismerkkejä kehitetään edelleen saadun palautteen pohjalta. Myös kieliversioita saatetaan ottaa käyttöön, jos tarvetta erikielisille versioille löytyy.

Lue lisää ja ota Kentaurin osaamismerkit käyttöön >> 


DUUNIKOUTSI LAAJENEE VERKKOON

Duunikoutsi-sovelluksen käytettävyyttä parannetaan rakentamalla sovelluksesta selainversio. Jatkossa Duunikoutsi löytyy sekä kännykästä sovelluksena että selaimesta web-sovelluksena. 

Lisäksi sovelluksen vaikuttavuutta aletaan mitata analytiikkatyökalulla. Tarkoituksena on selvittää nuorten kokema hyöty sovelluksen käytöstä työnhaussa ja työelämätaitojen kartuttamisessa.

Uutta on myös se, että nuorille vapaaehtoisille suunnatut Kentaurin osaamismerkit integroidaan osaksi sovellusta.  

Lisätietoja Duunikoutsista >>


OSAAMISKIEKKOON TULOSSA UUSIA OMINAISUUKSIA 

Osaamiskiekko on herättänyt kiinnostusta koulutusten järjestäjissä ja nuorisojärjestöissä. Tulkintafoorumeissa on syntynyt suosituksia järjestöissä kerääntyvän osaamisen tunnustamiseksi koulutuksissa. Foorumityöskentely jatkuu aktiivisesti kevään aikana.

Keväällä Osaamiskiekkoon tulee myös uusi ominaisuus, joka tuo automaattisesti näkyviin järjestöissä saatavan koulutuksen vastaavuudet koulutusohjelmiin.  

Tutustu Osaamiskiekkoon >>  


TUTKIMUSTIETOA NUORISTA, NUORISOJÄRJESTÖISTÄ JA NUORTEN HARRASTAMISESTA 

Kentauri tuottaa tänä vuonna useampia nuorisoalan, järjestöjen ja nuorten harrastusten näkökökulmia valottavia julkaisuja, jotka pohjautuvat vuonna 2021 kerättyihin tutkimusaineistoihin.

Tulossa on mm. tutkimustuloksia esittelevä artikkelisarja. Lisäksi keväällä järjestetään TAT Nuorten tulevaisuusraportti 2021 -kyselytutkimuksen Kentaurin osuuden aineistoesittely, jonka avulla alan toimijat, tutkijat ja opiskelijat saavat mahdollisuuden perehtyä nuorten harrastamista ja järjestötoimintaa valottaviin vastauksiin.

Kentaurin tutkijat tulevat mielellään myös esittelemään tutkimustuloksia nuorisoalan tilaisuuksissa.

Ota yhteyttä: eeva.sinisalo-juha@kentauri.fipekka.kaunismaa@kentauri.fi