Kuvituskuva Kentaurin osaamismerkeistä.

Ota Kentaurin osaamismerkit käyttöön!

Osaamismerkeillä järjestöt saavat nuorten vapaaehtoisten osaamisen näkyviin.

Yhdistyksessä tai järjestössä toimiva nuori hankkii vapaaehtoistehtävissä valtavasti osaamista. Osaamiskeskus Kentaurin kehittämät uudet digitaaliset osaamismerkit tarjoavat hauskan, helpon ja hyödyllisen tavan antaa tunnustusta vapaa-ajalla kertyneestä osaamisesta.

Osaamiskeskus Kentauri on luonut osaamismerkkisarjan, joka tukee vapaaehtoisten osaamisen tunnistamista ja tunnustamista. Osaamismerkit on kehitetty erityisesti nuorisotyötä tekeville järjestöille ja järjestöjen nuorille vapaaehtoisille, mutta merkit ovat vapaasti kaikkien järjestöjen käytettävissä.

Osaamismerkkien avulla vapaaehtoistoiminnassa kertyvä osaaminen on helppo tehdä näkyväksi. Osaamismerkeillä voi vahvistaa nuoren itsetuntemusta ja ymmärrystä vapaaehtoistyössä saaduista tiedoista ja taidoista. Merkkejä voi hyödyntää myös opinnoissa ja työnhaussa.

Kentaurin uusi, valtakunnallinen osaamismerkkisarja koostuu seitsemästä merkistä: Tukihenkilö, Ohjaaja, Myyjä, Viestijä, Vertaistukija, Tapahtumatoimija ja Kouluttaja. Jokainen merkki sisältää tehtäväkuvauksen ja tehtävässä korostuvan osaamisen. Merkkisarjaa voi käyttää sekä kokonaisuutena että yksittäisinä merkkeinä. 

Kentaurin osaamismerkit

Valtakunnallinen osaamismerkkisarja nuorille vapaaehtoisille 

  • Tukihenkilö 
  • Ohjaaja
  • Myyjä
  • Viestijä 
  • Vertaistukija
  • Tapahtumatoimija  
  • Kouluttaja 

Osaamismerkkejä voi hyödyntää opinnoissa ja työnhaussa 

Osaamismerkit kuvaavat osaamista perustasolla, jotta mahdollisimman moni nuori vapaaehtoinen voi hakea merkkejä. Lisäksi osaamismerkkejä myöntävällä järjestöllä on mahdollisuus tehdä merkkeihin omia lisäyksiä. Järjestökohtaisissa lisäyksissä voi kertoa tarkemmin tehdystä vapaaehtoistyöstä. Samassa merkissä voi siis olla sekä yleistasoinen peruskuvaus että järjestö- tai vapaaehtoistehtäväkohtainen kuvaus osaamisesta. 

Merkeissä on otettu huomioon myös osaamisen hyödyntämisen mahdollisuudet. Merkkien käyttömahdollisuudet eri oppilaitoksissa ja työelämässä tullaan kartoittamaan. Kartoittamisessa hyödynnetään sekä organisaatiokohtaisia suositteluja että tekoälyn vertailutyökaluja. Hyödyntämisen mahdollisuudet löytyvät merkeistä linkkeinä. Merkkeihin on kehitteillä myös suosittelijaverkosto. Merkkejä myös kehitetään palautteen pohjalta.

Osaamismerkit haltuun työpajassa

Osaamismerkkisarja on vapaasti järjestöjen ja muiden vapaan sivistyön organisaatioiden käytettävissä. Merkkien käyttöä varten organisaatio tarvitsee vähintään Basic-tasoisen Open Badge Factory -lisenssin.

Lisätietoa osaamismerkeistä ja niiden käyttöönotosta löytyy Kentaurin verkkosivujen Julkaisut ja työkalut -osiosta. Osaamismerkkien käyttöön ja työn suunnitteluun saa tietoa ja tukea myös Kentaurin avoimissa osaamismerkkityöpajoissa. Tarvittaessa voidaan järjestää myös tilaustyöpajoja. Mietitään yhdessä, miten merkeistä olisi järjestöllenne ja nuorille vapaaehtoistoimijoillenne eniten hyötyä! 

Osaamismerkkityöpajat 2021

Tule opettelemaan, miten nuorille vapaaehtoisille suunnitellut digitaaliset osaamismerkit otetaan käyttöön järjestössäsi tai yhdistyksessäsi! Osaamiskeskus Kentaurin järjestämässä työpajassa kuulet perustiedot osaamismerkeistä ja saat neuvoja Open Badge Factoryn käyttöön.

Tänä vuonna järjestetään kaksi samansisältöistä työpajaa:

  • ma 29.11. klo 15‒16
  • ma 13.12. klo 11‒12

Työpajat järjestetään Zoomissa: www.zoom.us/my/eevaj

Ilmoittaudu mukaan viimeistään 24.11. Kerro myös, kumpaan työpajaan osallistut. Voit samalla esittää työpajan sisältöön liittyviä toiveita.


Lisätietoa: 
Eeva Jeronen, eeva.jeronen@kentauri.fi