Nuoria ihmisiä ringissä kädet yhdessä keskellä

Osaamisen tunnustaminen on tulevaisuuden taito

Työelämä on murroksessa. Siksi meidän on syytä kehittää myös monipuolisia osaamisen tunnustamisen keinoja ja välineitä.

Työelämä muuttuu kiihtyvällä tahdilla. Tulemme tarvitsemaan taitoja, joita nykyinen työelämä ei vielä vaadi. Työtehtävät tulevat 2030-luvulla olemaan jotakin, mitä emme osaa vielä määrittää tai nimetä. Muutos vaatii osaamiselta ja oppimiselta paljon. Jotta voimme pysyä työelämän kehityksen kyydissä, meidän pitää pystyä kehittämään monipuolisia osaamisen tunnustamisen keinoja. 

Miellämme usein osaamisen kouluissa ja tutkintoon johtavissa opinnoissa hankituiksi taidoiksi. Samalla myös harrastuksissa ja vapaa­ehtois­toiminnassa kertyy ainut­laatuista osaamista, kykyjä ja taitoja. Nämä taidot eivät kuitenkaan saa usein ansaitsemaansa tunnustusta oppilaitoksissa, ja opiskelija joutuu opiskelemaan jo valmiiksi osaamansa taidot uudelleen saadakseen niistä opintopisteitä. Tämä aiheuttaa opiskelijalle turhaa työtä ja hidastaa opintojen valmistumista. 

Kun vapaa-ajalla hankitun osaamisen merkitys ymmärretään osana opiskelijan opintoja, puhutaan osaamisen tunnistamisesta ja tunnustamisesta. Opiskelijan osaamisen tunnistamisella ja tunnustamisella vältetään tarpeeton päällekkäinen koulutus ja osaamisen arviointi. Vapaa-ajalla hankitun osaamisen liittäminen osaksi opintoja on kaikkien etu – se nopeuttaa opiskelijan tutkinnon suorittamista ja keventää opettajien työtaakkaa.  

Osaamiskiekko tuo yhteen järjestöt ja oppilaitokset 

Osaaminen ei ole enää yksin oppilaitosten asia. Erilaiset kansalaisjärjestöt ja EdTech-yritykset ovat kiinnostuneet samoista teemoista ja kehittävät erilaisia ratkaisuja osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen haasteiden ratkaisemiseksi.  

Mukaan tähän kehitykseen ovat lähteneet myös nuorisoalan osaamiskeskus Kentauri sekä EdTech-yritys 10Monkeys, joiden yhteistyön tuloksena on syntynyt digitaalinen osaamisen tunnistaminen ja tunnustamisen väline Osaamiskiekko. Osaamiskiekko näyttää helposti, kuinka harrastus- ja vapaaehtoistoiminnassa kertyvää osaamista voi hyödyntää tutkintoon johtavissa opinnoissa. Kiekko osoittaa selkeästi järjestökoulutusten ja osaamismerkkien vastaavuudet tutkinto-opintoihin. 

Osaamiskiekko näyttää helposti, kuinka harrastus- ja vapaaehtoistoiminnassa kertyvää osaamista voi hyödyntää tutkintoon johtavissa opinnoissa.

Osaamiskiekko on avoin kaikille oppilaitoksille ja järjestöille. Keskeinen osa Osaamiskiekkoa on oppilaitoksen laatima suositus siitä, miten järjestöissä kertyvä osaaminen tunnustetaan kyseisessä oppilaitoksessa ja sen tutkinnoissa. Jos järjestön koulutuksia tai digitaalisia osaamismerkkejä ei vielä hyödynnetä alueen oppilaitoksessa, Kentauri auttaa yhdistämään oppilaitokset ja järjestöt. Mukaan pääsee helposti Osaamiskiekon Ota yhteyttä -sivun kautta! 

Monipuolinen osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen on avain tulevaisuuden työmarkkinoiden haasteisiin. Tunnustaessamme yhä laajemmin erilaista osaamista, löydämme osaavat tekijät nopeasti muuttuviin työelämän tarpeisiin ja mahdollistamme nuorten yhä nopeamman työllistymisen.  

Emilia Tuurala 
Kirjoittaja toimii Kentaurin ja 10Monkeysin yhteisenä projektikoordinaattorina  
emilia@10Monkeys.com 


Lue myös:

Digityökalut edistävät osaamisen tunnistamista – Osaamiskeskus Kentauri

Polkuja osaamisen tunnistamiseen ja tunnustamiseen – Osaamiskeskus Kentauri