Neljä nuorta istuu kalliolla ottamassa selfietä.

Tutustu Kentaurin opiskelijatöihin

Opiskelijaharjoittelijat ovat Kentaurissa tärkeässä roolissa. Harjoittelijoiden kautta Kentaurille avautuu uudenlainen ovi nuorten maailmaan ja samalla nuoret saavat itselleen arvokasta työkokemusta. Tälle sivulle on koottu opiskelijoiden harjoittelutöitä. Tervetuloa tutustumaan!

ARVOT JA TUNTEET OVAT NUORTEN OSALLISTAMISEN KESKIÖSSÄ

Opiskelijoiden kirjoittama artikkeli, julkaistu elokuussa 2023.

Tekijä: Terhi Ljungkvist & Maiju Tuomainen, yhteisöpedagogiopiskelijat, Humak

Opinnäytetyö: https://www.theseus.fi/handle/10024/796216

Viime vuosien suuret yhteiskunnalliset liikkeet, kuten #metoo, Black Lives Matter ja Elokapina, ovat tehneet vaikuttavia avauksia yhteiskunnallisen muutoksen edistämiseksi. Niiden seurauksena useat epäkohdat, kuten poliittisen järjestelmämme epätasa-arvo ja väkivaltaisuus sekä elämäntapamme kestämättömyys, ovat nousseet julkiseen keskusteluun globaalisti. Liikkeet ovat luoneet muutosta niin normeihin ja asenteisiin kuin lainsäädäntöönkin. Tämän uuden ajan aktivismin keskeisiä toimijoita ovat nuoret. Globaalien liikkeiden aikakaudella perinteiset osallistumisen tavat tulevat haastetuksi edellyttäen järjestöiltä kykyä uudistua.​

​Opinnäytetyön tavoitteena oli 1. vahvistaa nuorten vaikuttamismahdollisuuksia kansalaisyhteiskunnassa, 2. tuottaa uutta tietoa nuorten osallistamiseksi ja yhteiskunnallisen vaikuttamisen lisäämiseksi, ja 3. luoda konkreettisia tapoja, joiden avulla voidaan huomioida aktivismin ja vallan muutokset toiminnassa.

Artikkelissa Ljungkvist ja Tuomainen kertovat lyhyesti opinnäytetyönsä sisällöistä ja havainnoista.

HARRASTAMINEN LISÄÄ KOKEMUKSIA OSALLISUUDESTA JA OPPIMISESTA

Opiskelijan kirjoittama artikkeli, julkaistu kesäkuussa 2023.

Tekijä: Virpi Kääriäinen, yhteisöpedagogiopiskelija, Humak

Keväällä 2021 Humakin opiskelijat keräsivät laadullisen aineiston haastattelemalla nuoria. Aineistoon kerättiin fokusryhmähaastatteluina tietoa nuorten harrastamisesta ja sen merkityksestä heidän elämäänsä ja osallisuuden kokemuksiin. Keväällä 2023 yhteisöpedagogiopiskelija käsitteli ja analysoi tutkimusaineiston.

Artikkeli käsittelee osallisuutta teoreettisesti sekä haastatteluista saatujen esimerkkien avulla.

Opinnäytetyön kansikuva.

JOHDATUS OSAAMISMERKKIEN MAAILMAAN

Opiskelijoiden tekemät nettisivut, julkaistu 2021.
Tekijät: Tiia Määttä ja Tiia Toikkanen, yhteisöpedagogiopiskelijat, Humak

Oman osaamisen tunnistamisesta on hyötyä monella tavalla. Kentaurissa harjoittelunsa suorittaneet yhteisöpedagogiopiskelijat kokosivat harjoittelunsa päätteeksi osaamismerkkejä esittelevän verkkosivun. Sivulle on koottu myös osaamismerkkien luomiseen ja hakemiseen liittyviä ohjeita.

HARRASTUSAIHEISIA VIDEOITA

Opiskelijaharjoittelijoiden tekemiä videoita, julkaistu 25.5.2021.
Tekijät: Tiia Määttä ja Tiia Toikkanen, yhteisöpedagogiopiskelijat, Humak

Vapaa-ajalla nuorille syntyy monenlaista osaamista ja osallisuuden kokemusta, jota ei välttämättä aina tunnisteta tai osata sanoittaa esiin. Teimme kyselyn nuorille heidän harrastuksistaan, ja pysähdyttyään asian äärelle he löysivät itsestään monenlaista osaamista. Tunnistatko itse samoja oivalluksia?

Tämä video on Kentaurin opiskelijoiden tekemä kooste porukalla harrastavien nuorten kokemuksista.

Harrastaminen porukalla

Tämä video keskittyy yksin tapahtuvaan harrastamiseen.

Yksin tapahtuva harrastaminen