Nuorisoalan järjestöt NYT

Nuorisoalan järjestöt NYT!

Nuorisoalan järjestöt NYT! -kyselytutkimus toteutettiin keväällä 2021. Tutkimus on vastaajamäärältään laajin tähänastinen kyselyaineisto nuorisoalan järjestöjen toiminnasta.

Osaamiskeskus Kentaurin, Allianssin ja opetus- ja kulttuuriministeriön toteuttama Nuorisoalan järjestöt NYT! -selvityshanke tarjoaa ajantasaisen ja monipuolisen kuvan nuorisoalalla toimivien järjestöjen kentästä. Valtakunnallisille, alueellisesti toimiville ja paikallisille nuorisoalan järjestöille lähetetty kysely toteutettiin Webropolin avulla 3.5.–25.6.2021 ja siihen vastasi yhteensä 186 järjestötoimijaa.

Selvitys tarjoaa kattavasti tietoa muun muassa järjestöjen käytössä olevista resursseista, nuorisotyön toimintamuodoista, toimijoiden keskeisistä yhteistyökumppaneista ja nuorisoalalla näkyvistä ilmiöistä.

Tulosten avulla järjestöjen tekemästä nuorisotyöstä kootaan ensimmäistä kertaa tietoa Aluehallintoviraston ylläpitämälle Nuorisotilastot.fi-sivustolle. Lisäksi vastauksia tullaan kokoamaan Allianssin Nuorisotyöstä Suomessa -sivustolle sekä hyödyntämään Kentaurin tulevien julkaisujen aineistona.


Lue myös: