Kentauri-Harrastustutkimus-2021.png

Harrastus- ja järjestötoiminnan merkitys nuorten elämässä

Tervetuloa tutkimuksen julkistamistilaisuuteen 7.9.2021!

Kentaurin laaja nuorten harrastus- ja järjestötoimintaa kartoittava tutkimus vastaa moniin nuorten vapaa-aikaa koskeviin kysymyksiin.

Osaamiskeskus Kentauri toteutti keväällä 2021 nuorten keskuudessa kyselyn, johon vastasi lähes 15 000 nuorta. Tuloksista voidaan tarkastella nuorten harrastus- ja järjestötoimintaan osallistumista, sen yhteyksiä nuorten tulevaisuussuunnitelmiin, arvoihin ja asenteisiin, koulumenestykseen ja sosioekonomiseen asemaan. Tutkimus julkaistaan 7.9. klo 13-15 järjestettävässä virtuaalisessa julkistustilaisuudessa.

Tutkimusaineisto on kerätty peruskoulun 8. ja 9. luokan, lukion ja ammatillisten oppilaitosten opiskelijoiden keskuudesta koko maasta. Aineisto valottaa mm. seuraavia kysymyksiä:

 • Mitä nuoret harrastavat yksin ja yhdessä?
 • Minkälaisessa vapaa-ajan toiminnassa, yhdistyksissä ja harrastusryhmissä nuoret ovat mukana? 
 • Mitä nuoret hyötyvät harrastustoiminnasta ja mitä he oppivat harrastuksissaan?
 • Miten tämä kaikki liittyy heidän menestykseensä koulussa, heidän arvoihinsa ja asenteisiinsa, tulevaisuussuunnitelmiinsa, perhetaustaansa?
 • Miten eri sukupuolet eroavat toisistaan harrastamisen ja toimintaan osallistumisen suhteen?
 • Millainen tulevaisuuskuva nuorten harrastustoiminnan valossa muodostuu?
 • Onko totta vai tarua, että nuoret harrastavat aktiivisesti vai viettävätkö nuoret aikaansa lähinnä itsekseen omien kiinnostuksen kohteidensa parissa? 

Tutkimuksen julkistamistilaisuudessa 7.9.2021 luodaan yleiskuva aineistosta ja käydään läpi tutkimuksen päätuloksia. Määrältään aineisto on niin runsas, että sen perusteella voidaan pureutua lukuisiin tarkentaviin jatkokysymyksiin, joiden perusteella voidaan tehdä tilastollisesti luotettavia analyyseja. 


Lämpimästi tervetuloa kuulemaan tutkimustuloksia virtuaaliseen julkistustilaisuuteen 7.9.2021 klo 13‒15!  

Mikä?

 • Osaamiskeskus Kentauri toteutti nuorten järjestötoimintaa sekä harrastamista mittaavan kyselyn yhdessä tutkimusyritys Insight360:n sekä Talous ja nuoret TATin kanssa. Kysely on osa TAT Nuorten tulevaisuusraportti -kyselytutkimusta.
 • TAT Nuorten tulevaisuusraportti on vuosittainen tutkimus, joka kartoittaa nuorten ajatuksia jatko-opinnoista, alavalinnoista ja tulevaisuuden suunnitelmista.
 • TAT Nuorten tulevaisuusraportti 2021 julkaistiin toukokuussa 2021. Järjestö- ja harrastustoimintaa koskevan tutkimusosion tulokset julkaistaan 7.9.2021 klo 13-15.

  Tule mukaan julkistustilaisuuteen!Tutkimuksen julkistustilaisuus on osa Tutkitun tiedon teemavuotta 2021

SA_tunnus_ympyra_sininen_rgb_iso.jpg


Lisätietoa:
eeva.sinisalo-juha@kentauri.fi
pekka.kaunismaa@kentauri.fi

Lue myös:
Mitä nuorten harrastukset kertovat? – Osaamiskeskus Kentauri