Nuoria ihmisiä viettämässä aikaa yhdessä ulkona auringonlaskun aikaan.

Harrastus- ja järjestötoiminnan merkitys nuorten elämässä

Kentaurin laaja nuorten harrastus- ja järjestötoimintaa kartoittava tutkimus vastaa moniin nuorten vapaa-aikaa koskeviin kysymyksiin.

Osaamiskeskus Kentauri toteutti keväällä 2021 nuorten keskuudessa kyselyn, johon vastasi lähes 15 000 nuorta. Tulokset kertovat nuorten harrastus- ja järjestötoimintaan osallistumisesta sekä vapaa-ajantoiminnan yhteyksistä nuorten tulevaisuussuunnitelmiin, arvoihin ja asenteisiin, koulumenestykseen ja sosioekonomiseen asemaan.

  • Mitä nuoret harrastavat yksin ja yhdessä?
  • Minkälaisessa vapaa-ajan toiminnassa, yhdistyksissä ja harrastusryhmissä nuoret ovat mukana? 
  • Mitä nuoret hyötyvät harrastustoiminnasta ja mitä he oppivat harrastuksissaan?
  • Miten tämä kaikki liittyy heidän menestykseensä koulussa, heidän arvoihinsa ja asenteisiinsa, tulevaisuussuunnitelmiinsa, perhetaustaansa?
  • Miten eri sukupuolet eroavat toisistaan harrastamisen ja toimintaan osallistumisen suhteen?
  • Millainen tulevaisuuskuva nuorten harrastustoiminnan valossa muodostuu?
  • Onko totta vai tarua, että nuoret harrastavat aktiivisesti vai viettävätkö nuoret aikaansa lähinnä itsekseen omien kiinnostuksen kohteidensa parissa?

Tutkimusaineisto on kerätty peruskoulun 8. ja 9. luokan, lukion ja ammatillisten oppilaitosten opiskelijoiden keskuudesta koko maasta. 

Tutkimus on julkaistu 7.9.2021.