Graafinen kuva osaamismerkeistä

Tulossa: osaamismerkkisarja nuorille vapaaehtoisille

Tervetuloa nuorille vapaaehtoistoimijoille suunnattujen osaamismerkkien julkistustilaisuuteen ja työpajaan 27.10. klo 9.30!

Yhdistyksessä tai järjestössä toimiva nuori hankkii vapaaehtoistehtävissä valtavasti osaamista. Osaamiskeskus Kentaurin kehittämät uudet digitaaliset osaamismerkit tarjoavat hauskan, helpon ja hyödyllisen tavan antaa tunnustusta vapaa-ajalla kertyneestä osaamisesta.

Osaamiskeskus Kentauri on luonut osaamismerkkisarjan, joka tukee vapaaehtoisten osaamisen tunnistamista ja tunnustamista. Osaamismerkit on kehitetty erityisesti nuorisotyötä tekeville järjestöille ja järjestöjen nuorille vapaaehtoisille, mutta merkit ovat vapaasti kaikkien järjestöjen käytettävissä.

Osaamismerkkien avulla vapaaehtoistoiminnassa kertyvä osaaminen on helppo tehdä näkyväksi. Osaamismerkeillä voi vahvistaa nuoren itsetuntemusta ja ymmärrystä vapaaehtoistyössä saaduista tiedoista ja taidoista. Merkkejä voi hyödyntää myös opinnoissa ja työnhaussa.

Kentaurin osaamismerkit

Vapaaehtoistoiminnan osaamismerkkisarjan julkistus ja työpaja 27.10.2021

Webinaari 27.10. klo 9.30-10.30
Työpaja 27.10.  klo 11.00-11.45

Tilaisuus järjestetään verkossa: www.zoom.us/my/oksivis


Lisätietoa:
Eeva Jeronen, eeva.jeronen@kentauri.fi