osaamiskiekko_tekoaly02-2022.png

Osaamiskiekon uusi ominaisuus on tekoäly

Tekoäly vertailee järjestökoulutuksia, järjestöjen osaamismerkkejä sekä eri tutkintojen osakokonaisuuksia keskenään

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen opiskelun aikana koetaan liian usein haastavaksi työvaiheeksi sekä opettajien että opiskelijoiden mielestä. Tämä asettaa opiskelijat keskenään eriarvoiseen asemaan, kun osaamisen hyväksiluku opintosuorituksiksi riippuu oppilaitosten omista valmiuksista, asenteista ja toimintatavoista.

Digitaalinen osaamiskiekko vertaa järjestökoulutuksissa, vapaan sivistystyön koulutuksissa sekä vapaaehtoistyössä hankittua osaamista tutkintotavoitteiseen koulutukseen ja tekee jopa ehdotuksia osaamisen muuttamisesta opinto-/osaamispisteiksi. Digitaalinen osaamiskiekko vastaa tarpeeseen tunnistaa paremmin vapaa-ajalta syntyvää osaamista. Osaamiskiekko myös yhdenmukaistaa osaamisen tunnustamisen käytänteitä. Se tähtää keskeiseksi kansalliseksi työvälineeksi vapaa-ajalta kertyvän osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen työvaiheisiin. Osaamiskiekko vastaa laaja-alaisesti niin opiskelijoiden, oppilaitosten kuin järjestöjen tarpeisiin tuoden keskeiset osaamista tuottavat kansalaisyhteiskunnan toimijat yhteen.

Tulkintafoorumeissa etsitään vastaavuuksia

Alkujaan Suomen Partiolaisten osaamiskeskuksessa oppilaitos- ja viranomaiskumppaneita kuullen ideoitu ja kehitetty osaamiskiekko julkaistiin kesällä 2019 SuomiAreenalla. Siitä lähtien ovat järjestöjen ja oppilaitosten yhteisissä tulkintafoorumeissa järjestöjen koulutusasiantuntijat ja oppilaitosten opettajat yhdessä keskustellen vertailleet järjestökoulutuksia, järjestöjen osaamismerkkejä sekä eri tutkintojen osakokonaisuuksia keskenään. Tulkintoja on syntynyt useissa kymmenissä istunnoissa noin 170 kappaletta. Jos kaikki mahdolliset vastaavuudet halutaan saada näkyviin osaamiskiekkoon, meidän kentaurilaisten, jotka tätä teemme ja koordinoimme, pitäisi elää varmaan 200-vuotiaiksi, jotta tämä saataisiin tehtyä ”käsityönä” ja uudelleen kerta toisensa jälkeen. Mutta onneksi on mahdollisuus antaa osa työstä keinoälyn tehtäväksi.

Osaamiskiekkoon rakennettavan tekoälyominaisuuden avulla osaamiskiekko tulee näyttämään 70% ylittävät keskinäiset vastaavuudet laajasta datamassasta (vapaan sivistystyön koulutukset, järjestökoulutukset, digitaaliset osaamismerkit, ePerusteet ja vertailuun otettavat muut opetussuunnitelmat). Vastaavuuksien löytämisessä hyödynnetään joukkoistamista yhä parempien suositusten luomiseksi algoritmeja ”kouluttamalla”. Joukkoistaminen toteutetaan aktivoimalla oppilaitokset mukaan yhdistämään osaamisen tunnustamisen käytänteitä tekoälyä, crowdsourcingia ja asiantuntijatyötä hyödyntäen.

Osaamiskiekko on ensimmäinen osa Nuorisoalan osaamiskeskus Kentaurin kehittämää osaamisen tunnistamisen ja jatkuvan oppimisen digitaalista ekosysteemiä (kuva alla) ja on OKM:n rahoittamana 100% maksuton palvelu sekä oppilaitoksille, järjestöille että käyttäjille, kuten muutkin Kentaurissa kehitettävät digitaaliset ratkaisut. Osaamiskiekkoon ja tulkintofoorumeihin sekä pian alkavaan tekoälyominaisuuden kehitysyhteistyöhön pääsee mukaan täyttämällä yhteydenottolomake osaamiskiekkosivulta.

kuva4124

Kuva: Kentaurin osaamisen tunnistamisen ja jatkuvan oppimisen digitaalinen ekosysteemi

Timo Sinivuori 
Kirjoittaja on Osaamiskeskus Kentaurin johtaja 
timo.sinivuori@kentauri.fi