Nainen keinussa, taustalla auringonlasku. Oikeassa alalaidassa tummansiniset pikselit.

Näkemyksiä nuorten yksinäisyyteen

Nuorten yksinäisyys on vakava teema, josta nousee nykyään esiin monia esimerkkejä. Kentauri toteutti aiherahoitetun artikkelin aiheesta.

”Yksinäisyys koetaan häpeänä. Se on stigma, jonka tarttumista muut nuoret vaistomaisesti varovat. Yksinäisen kanssa ei haluta olla.” 

Mikä avuksi yksinäisyyteen?

Nuoren yksinäisyys on vakava yhteiskunnallinen ongelma, johon sekä ammattilaisten että kaikkien aikuisten tulisi kiinnittää huomiota. Yksinäisyydellä voi olla monenlaiset juuret, mutta onneksi myös monenlaiset ratkaisut. 

Kentauri julkaisi keväällä Yksin, yhdessä, yhteisössä -artikkelikokoelman, jossa tutkija Eeva Sinisalo-Juha nosti yhdeksi tutkittavaksi ilmiöksi harrastus- ja järjestötoiminnan vaikutukset yksinäisyyden kokemukseen. Artikkeli kuvaa, miten kynnys harrastustoimintaan lähtemiseen voi olla nuorelle korkea, mutta osallistuminen tuo hyviä kokemuksia. Keskeinen kysymys on, kuinka saada nuoria mukaan toimintaan ilman, että se tuntuu pakotetulta. Kentaurin tutkimukseen osallistuneista nuorista jopa 17 % koki olevansa yksinäinen, mutta säännöllinen harrastus vähensi tunteen kokemista. 

”Yksinäisyys on yksilölle katastrofi. Yksinäisen nuoren sosiaaliset taidot jäävät kehittymättä, kommunikaatio ontuu ja mieli mustuu.” 

Artikkeli nostaa esiin yksinäisyyden monia puolia 

 Artikkelin lisäksi Kentauri tahtoo nostaa tätä tärkeää aihetta yhteiskunnalliseen keskusteluun, joten toteutimme aiherahoitetun toimeksiannon Rapportin kautta. Heidän toimittajansa Kirsi Haapamatti kirjoitti riippumattoman journalistisen artikkelin, jossa kerrotaan nuorten nykytilanteesta, haastatellaan kolmea nuorisoalan ammattilaista sekä pohditaan yksinäisyyden taustoja ja mahdollisia ratkaisukeinoja.  

”Ongelma on myös vahvasti yhteiskunnallinen. Yksinäisen itsetunto on alhaalla, ja se vaikuttaa toimintakykyyn. Nuori lamaantuu, ei innostu mistään ja jättää opinnot kesken eikä kenties koskaan pääse työelämään.” 

Tutustu myös Kentaurin julkaisuun: