Nuoret pitelevät ringissä moniväristä kangasta, alakulmassa violetit pikselit.

Yksin, yhdessä, yhteisössä – järjestö- ja harrastustoiminta nuorten voimavarana -julkaisu

Kentaurin Yksin, yhdessä, yhteisössä – järjestö- ja harrastustoiminta nuorten voimavarana -julkaisussa tutustutaan lähes 15 000 nuoren vastauksiin harrastamisen merkityksestä.

Nuorisoalan osaamiskeskus Kentauri keräsi keväällä 2021 laajan kyselymateriaalin, jossa nuorilta tiedusteltiin heidän järjestö- ja harrastustoiminnastaan. Kysely toteutettiin osana Talous ja Nuoret TAT ry:n* tulevaisuuskyselyä. Kyselyyn vastasi kaikkineen 14 939 nuorta.

Yksi Kentaurin tutkimustehtävä on selvittää järjestö- ja harrastustoiminnan vaikutusta nuorten kasvuun ja osallisuuteen sekä toiminnan yhteiskunnallista vaikuttavuutta. Yksin, yhdessä, yhteisössä -artikkelikirjasta löytyy joitain vastauksia tähän aiheeseen. Tutkimusaineisto koostuu Talous ja Nuoret TATin vuoden 2021 Tulevaisuusraportista, jota täydennettiin yhteistyössä Kentaurin tutkijoiden kanssa nuorten harrastamista ja järjestötoimintaa koskevilla kysymyksillä sekä niin sanotulla Schwarzin asennemittarin 40 väittämällä. Kirjan tehtävänä on välittää nuorten vastauksia lukijoille. Kirjassa on kahdeksan artikkelia eri näkökulmista.

Pekka Kaunismaan Nuorten järjestö- ja harrastustoiminnan päälinjat -artikkeli esittelee kyselyaineistoa ja käy läpi tutkimuksen päähavainnot. Kyselyssä jaettiin järjestö- ja harrastustoiminta omiin kategorioihinsa, pyydettiin nuoria arvioimaan omaa sosioekonomista taustaansa ja arvioimaan eri asioiden tärkeyttä heille itselleen. Artikkeli avaa, kuinka moni vastaajista osallistui erilaisiin toimintoihin ja miten perusvastaukset jakautuivat. Eeva Sinisalo-Juha porautuu artikkelissaan Nuoren kasvu yksinäisyyden varjossa nuoren identiteetin ja yksinäisyyden teemoihin. Artikkelissa Sinisalo-Juha peilaa vastaajien kokemaa yksinäisyyttä numeroiden valossa, pohtien yksinäisen nuoren uskoa oman tulevaisuutensa mahdollisuuksiin. Kaunismaa jatkaa aiheesta artikkelillaan Eriarvoisuus ja nuorten osallistuminen järjestöihin. Siinä hän pohtii, mikä asema järjestö- ja harrastuskentällä on nuorten elintasoon. Artikkeli herättelee pohtimaan, saako osaava ja osallistuva nuori lisää hyvää toiminnasta, vai onko osallistuminen jo valmiiksi hyväosaisten etuoikeus? Työelämävalmiuksien oppiminen nonformaaleissa oppimisympäristöissä – järjestötoimintaan osallistumisen merkitys nuorten tulevaisuuden valmiuksien kehittymisessä -artikkelissa Lauri Vaara tutkii, mitä etua nuoren tuleva työura voi saada järjestötoimintaan osallistumisesta. Tämän artikkelikokoelman kirjoittamisen aikaan nuorten kokemus työelämästä ja sen rankkuudesta on ollut paljon esillä mediassa.  Artikkelikokoelmassa perehdytään myös muutamiin harrastuksiin lähemmin. Näissä pienartikkeleissa teemoina ovat nuorten harrastusjärjestöt, pelaaminen sekä liikunnan ja urheilun harrastaminen.

*Nykyään Nuorten yrittäjyys ja talous NYT