Neljä aikuista katselee auringonlaskua pitäen käsiä toistensa olkapäillä.

Kentaurin toiminta päättyy, ota talteen työkalut ja julkaisut!

Tästä viimeisestä julkaisusta löydät kaikki Kentaurin tuotteet sekä mistä löydät ne jatkossa. Kiitos yhteisistä vuosista!

Osaamiskeskus Kentaurin toiminta päättyy maaliskuun lopussa 2024. Kentaurin sivut suljetaan joulukuussa 2024.

Tästä tiedotteesta löydät linkit kaikkiin Kentaurin aikana tuotettuihin tutkimuksiin, työkaluihin ja menetelmiin. 

Löydät alta lopputuotteemme neljän teeman mukaan jaoteltuina: tutkimusta ja tietoa nuorista, vaikuttavuus ja vaikuttavuuden arviointi, muuttuvat toimintaympäristöt sekä osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen.

Kooste Kentaurin asiantuntijoiden blogeista

Julkaisu sisältää kaikki Osaamiskeskus Kentaurin aikana julkaistut blogikirjoitukset kronologisessa järjestyksessä. Julkaisu löytyy Humakin sivuilta suomenkielisenä.  

Tutkimusta ja tietoa nuorista

Järjestin

Järjestin on nuorisoalan järjestöille tarkoitettu tiedontuotannon työkalu, jonka avulla järjestöt voivat koota ja hyödyntää erilaisia toimintatietoja hallitusti ja helposti. Järjestintä ylläpitää Humanistinen ammattikorkeakoulu Humak. 

Yhteystieto jarjestin@humak.fi 

Nuoret järjestöissä – kasvu, osallisuus ja oppiminen -julkaisu

Julkaisu on Kentaurin asiantuntijoiden kirjoittama artikkelikokoelma, jossa analysoidaan vuosien 2021 ja 2023 Tulevaisuuskyselyn tuloksia. Kysely toteutettiin osana Talous ja Nuoret TAT:ryn tulevaisuuskyselyä. Artikkeleissa analysoidaan harrastus- ja järjestötoiminnan vaikutusta nuorten kasvuun, osallisuuteen ja oppimiseen. Tutkimus löytyy Humakin sivuilta suomen kielellä.

Linkki julkaisun Humakin sivuille.

Yhteystieto pekka.kaunismaa@humak.fi

Yksin, yhdessä, yhteisössä – järjestö- ja harrastustoiminta nuorten voimavarana

Julkaisu on Kentaurin asiantuntijoiden kokoama artikkelikokoelma, jossa analysoidaan syvemmin keväällä 2021 koottua nuorten vastauksista koostuvaa kyselyaineistoa. Kysely toteutettiin osana Talous ja Nuoret TAT ry:n tulevaisuuskyselyä, ja siihen vastasi lähes 15 000 nuorta. Tutkimus löytyy Humakin sivuilta suomen ja ruotsin kielellä.  

Yhteystieto eeva.sinisalo-juha@humak.fi  

Kooste Kentaurille tuotetuista opiskelija-artikkeleista

Julkaisu sisältää kuuden Humakin opiskelijan artikkelit Kentaurin aikana tuotetuista materiaaleista. Artikkelit käsittelevät monipuolisesti harrastustoimintaa, sen vaikutusta nuoren identiteettiin sekä erilaisia opiskelijoiden kehittämiä työkalu- ja työpajamalleja. Kooste löytyy Humakin sivuilta suomenkielisenä.  

Linkki julkaisun Humakin sivuille

Yhteystieto eeva.sinisalo-juha@humak.fi 

Harrastus- ja järjestötoiminnan merkitys nuorten elämässä

Julkaisu on Kentaurin asiantuntijoiden kokoama artikkelikokoelma, jossa analysoidaan keväällä 2021 koottua nuorten vastauksista koostuvaa kyselyaineistoa. Kysely toteutettiin osana Talous ja Nuoret TAT ry:n tulevaisuuskyselyä, ja siihen vastasi lähes 15 000 nuorta. Tutkimus löytyy Humakin sivuilta suomenkielisenä. 

Yhteystieto pekka.kaunismaa@humak.fi 

Nuorisoalan järjestöt NYT!

Kyselytutkimus selvitti uusinta tietoa järjestöjen tekemästä nuorisotyöstä Suomessa. Tutkimus toteutettiin yhteistyönä Allianssi ry:n ja Osaamiskeskus Kentaurin toimesta. Tutkimus löytyy Allianssin sivuilta suomenkielisenä. 

Kompassi Osaamiskeskus Kentaurin matkaan

Julkaisuun on koottu tekstejä, joissa otetaan näkökulmia osaamiskeskuksen työn kannalta keskeisiin käsitteisiin ja niiden laaja-alaisuuteen. Julkaisu löytyy Humakin sivuilta suomenkielisenä. 

Yhteystieto aino.tormulainen@humak.fi 

Vaikuttavuus ja vaikuttavuuden arviointi 

Vaikuttavasti.fi

Arvioinnin itseopiskelusivuston avulla nuorisoalan järjestöjen ammattilaiset voivat kehittää vaikuttavuus- ja arviointiosaamistaan. Sivusto sisältää kahdeksan koulutusosiota materiaaleineen, tehtävineen sekä lisälukemistoineen. Lisäksi vaikuttavasti.fistä löytyy järjestöjen esimerkkejä vaikuttavuustyöstä. Sivustoa ylläpitää Opintokeskus Sivis.  

Yhteystiedot marion.fields@opintokeskussivis.fi ja raisa.omaheimo@opintokeskussivis.fi

Ikätasoiset osallisuusmittarit

Mittarit kartoittavat järjestöjen toiminnassa syntyvää osallisuuden kokemusta ikätasoisesti. Mittarit kartoittavat toimintaan osallistuvan lapsen ja nuoren kokemusta kuulumisesta, toimijuudesta sekä mahdollisuudesta vaikuttaa. Mittarit löytyvät käyttöohjeineen osana Allianssin vaikuttavuuden työkalupakkia sekä suomen että ruotsin kielellä. 

Yhteystiedot marion.fields@opintokeskussivis.fi ja raisa.omaheimo@opintokeskussivis.fi 

NEMI eli Nuorisotyön ekologiset arvot -mittari

Mittari kartoittaa ekologisen elämän arvojen siirtymistä osaksi toimintaan osallistuvan nuoren arkea ja elämää. Mittari löytyvät käyttöohjeineen osana Allianssin vaikuttavuuden työkalupakkia sekä suomen että ruotsin kielellä. 

Yhteystiedot marion.fields@opintokeskussivis.fi ja raisa.omaheimo@opintokeskussivis.fi 

Muuttuvat toimintaympäristöt 

Miksi ennakoida? Näkökulmia ja menetelmiä nuorisoalan järjestöjen ennakointiin -käsikirja

Julkaisu on Kentaurin asiantuntijoiden rakentama opas järjestöjen ennakointityöhön. Julkaisu sisältää teoriaosuuden, useita järjestöjen kertomia onnistumistarinoita sekä vinkkejä järjestön ennakointityöhön. Opas koottiin yhdessä kymmenen nuorisoalan järjestön kanssa. Käsikirja löytyy Humakin sivuilta suomen ja ruotsin kielellä sekä suomenkielisenä tiivistelmänä.  

Yhteystieto kimmo.lind@humak.fi  

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen 

Duunikoutsi

Palvelu on Nuorten yrittäjyys ja talous NYTin ja Kentaurin yhteistyössä kehittämä työelämäsovellus, jonka avulla nuoren on helppo oppia tunnistamaan omaa osaamistaan. Duunikoutsi sisältää motivoivia vinkkejä ja haasteita, joita suorittamalla kertyy tarvittava tieto työnhakua ja työelämässä toimimista varten. Duunikoutsia voi käyttää suomeksi, ruotsiksi, englanniksi, venäjäksi, somaliksi ja arabiksi.  

Linkki Duunikoutsin nettisivuille

Yhteystieto riikka.ahonvala@nuortennyt.fi  

Koulutuksen suunnittelutyökalu

Työkalu ohjaa järjestöä osaamisperusteiseen koulutussuunnitteluun. Koulutussuunnitelma sisältää kohderyhmän kuvauksen, osaamistavoitteet, koulutuksen sisällöt ja käytetyt menetelmät, tiedot toteutuksesta sekä arvioinnin. Suunnittelun lopputuloksena käyttäjä saa omalle koneelle ladattavan koulutussuunnitelman. 

Työkalu julkaistaan tulevaisuudessa Opintokeskus Siviksen sivuilla. 

Yhteystieto sanna.saarimaa@opintokeskussivis.fi 

Oivalla osaaminen -työkalu vapaaehtoisten ohjaajalle

Työkalu sisältää kolme ohjauskeskustelulomaketta käytettäväksi vapaaehtoistehtävän eri vaiheissa. Kaikissa ohjauskeskusteluissa ohjataan käyttämään Tekemiset osaamiseksi -taulukkoa. Taulukossa mietitään omien tekemisten kautta, millaista osaamista vapaaehtoistoimija on tehtävässään saanut tai millaista osaamista hän tavoittelee.  

Linkki työkalun Kentaurin sivulle

Yhteystieto sanna.saarimaa@opintokeskussivis.fi 

Osaamiskiekko.fi

Palvelu on partion ja Kentaurin yhteistyössä kehittämä verkkopalvelu, joka havainnollistaa, kuinka harrastus- ja vapaaehtoistoiminnassa kertyvää osaamista voi hyödyntää tutkintoon johtavissa opinnoissa. Osaamiskiekko saa datansa OPH:n ylläpitämästä ePerusteet-palvelusta sekä ammattikorkeakoulujen verkkosivujen opinto-oppaista. 

Yhteystieto laura.kalervo@partio.fi 

Osaamismerkit nuorille vapaaehtoisille

Seitsemän osaamismerkin sarja on kokonaisuus, jota voi hyödyntää tunnustamaan nuorten vapaaehtoistyössä hankkimaa osaamista. Jokainen merkki sisältää vapaaehtoistehtävän ja osaamisten kuvaukset yleisellä tasolla. Merkit löytyvät Opintokeskus Siviksen sivuilta suomenkielisinä.  

Yhteystieto sanna.saarimaa@opintokeskussivis.fi 

Selfie-osaamismerkkityöpajan malli

kannustaa nuorisoalan järjestöjä järjestämään nuorille osaamismerkkityöpajan. Selfie-osaamismerkki on nuoren itse tekemä, omannäköinen ja juuri hänen osaamistaan kuvaava merkki. Malli sisältää työpajan vetäjän oppaan sekä tulostettavat lomakkeet suomen kielellä.  

Yhteystieto sanna.saarimaa@opintokeskussivis.fi 

Jos sinulle tulee kysyttävää Kentaurista, voit olla yhteydessä Raisa Omaheimoon (Opintokeskus Sivis) tai Laura Kalervoon (Suomen Partiolaiset).

raisa.omaheimo@opintokeskussivis.fi, laura.kalervo@partio.fi