Kaksi ihmishahmoa tienviitan edessä, vihreä kuvaväritys.

Oivalla osaaminen -työkalu vapaaehtoisten ohjaajalle

Vapaaehtoisten järjestöissä tekemä työ on arvokasta ja tärkeää järjestön toiminnan kannalta. Siksi järjestöissä on hyvä huolehtia vapaaehtoisten motivoinnista, tuesta ja ohjauksesta hyvin. Yksi tapa vapaaehtoisten ohjaamiseen on tukea vapaaehtoista ohjauskeskusteluiden avulla. Samalla voidaan kuulla vapaaehtoisen näkemyksiä siitä osaamisesta, mitä hän tehtävässään tavoittelee tai mitä hän on jo tehtävässään hankkinut. Osaamisen esiin nostaminen voi motivoida ja palkita vapaaehtoista, mutta se voi tuoda myös järjestölle tärkeää tietoa siitä osaamisesta, mitä toiminnassa saavutetaan.  

Työkalu sisältää kolme ohjauskeskustelulomaketta käytettäväksi vapaaehtoistehtävän eri vaiheissa. Lomakkeen voi ladata koneelle ja täyttää halutessaan sähköisesti. Kaikissa ohjauskeskusteluissa ohjataan käyttämään Tekemiset osaamiseksi -taulukkoa, joka on työkalun neljäs osa. Taulukossa mietitään omien tekemisten kautta, millaista osaamista vapaaehtoistoimija on tehtävässään saanut tai millaista osaamista hän tavoittelee.  

Osaamisten kirjoittaminen näkyviin voi auttaa vapaaehtoista hahmottamaan omaa osaamistaan ja toimimaan apuna uusia vapaaehtoistehtäviä tai työpaikkaa hakiessa. Osaamista voi tuoda esiin myös omiin opiskeluihin liittyen. 

Oivalla osaaminen -työkalua ylläpitää jatkossa Opintokeskus Sivis.