Nuoret auringonlaskussa, siniset pikselit.

Kentaurin mittarityö hyödyttää koko nuorisojärjestökenttää

Kentaurin asiantuntija Raisa Omaheimo päivittää nuorisojärjestöjen yhteisten mittareiden työstämisen tilannetta. Tulokset julkaistaan webinaarissa 25.8.!

Nuorisojärjestökenttä hyötyy yhteisistä mittareista. Mittareilla päästään osoittamaan yksittäisen järjestön vaikutuksia eli toivottua muutosta toimintaan osallistuneessa nuoressa. Niillä osoitetaan myös useamman järjestön yhdessä aikaansaamaa vaikuttavuutta eli muutoksia yhteiskunnallisissa ilmiöissä. Ensimmäinen mittari lanseerataan elokuussa. 

Olemme Kentaurissa työstäneet yhteisiä mittareita nuorisojärjestökentälle syksystä 2021 lähtien. Kestävän kehityksen teemoista nousevien mittareiden suunnittelu käynnistyi osallisuuden kokemuksen ikätasoisesta mittaamisesta. Työ jatkui ekologisen kestävän kehityksen mittarien suunnittelytyöpajoilla alkuvuodesta. Meillä on ollut ilo tehdä tehdä yhteistyötä lukuisien järjestöjen kanssa! 

Osallisuusmittarin kehittäminen on loppusuoralla 

Syksyn työskentelýn tuloksena syntyneet osallisuusmittarit ovat nyt pilotointivaiheessa. Loppukeväästä saamme kuulla sekä järjestötyöntekijöiden että mittaria käyttäneiden nuorten kokemuksia. Viimeistelemme mittarit käyttäjäpalautteen perusteella ja julkistamme ne webinaarissa 25.8.2022. Merkitse päivä jo kalenteriin, lisätietoja tulossa! 

Ekologisen kestävän kehityksen mittarin pilotointiin pääsee vielä mukaan 

Ekologisen kestävän kehityksen mittarilla on tarkoitus kartoittaa sitä, miten kestävän kehityksen teemat siirtyvät osaksi järjestön toimintaan osallistuneen nuoren arkea ja elämää. Tämä työskentely käynnistettiin alkuvuodesta, ja jatkamme sitä vielä syksyllä. Tämän mittarin on tarkoitus valmistua loppuvuodesta 2022. Jos järjestösi haluaisi mukaan kehitystyöhön ja olla pilotoimassa tätä mittaria ensi syksynä, laita viestiä! 

Yhteisten mittarien luomiseen liittyy aina keskeinen haaste: miten mitata jotain, joka on niin yleistä, että siitä voisi saada tietoa koko kentältä – ja miten samanaikaisesti mitata kuitenkin jotain niin tarkkaa, että siitä saatava tieto hyödyttäisi meitä aidosti. Tämän kysymyksen äärellä tasapainoillen teemme Kentaurissa töitä.