NEMI-SV.png

Mätaren för ekologiska värden i ungdomsarbetet (NEMI)

Syftet med Mätaren för ekologiska värden i ungdomsarbetet är att mäta och utvärdera hur en ungdomsorganisations eller en annan organisations arbete påverkar deltagande barns eller ungas tankar och handlingar som anknyter till en ekologiskt hållbar utveckling.

Ungdomsorganisationerna har behov av att hitta enhetliga sätt att mäta resultaten och effekterna av sitt arbete. Mätaren för ekologiska värden i ungdomsarbetet har utvecklats för att mäta hur ekologiska värden förmedlas och tillägnas i organisationernas ungdomsarbete. Mätaren är avsedd för alla slags organisationer, inte bara miljöorganisationer, eftersom det är alla organisationers uppgift att främja en hållbar utveckling.

Ta i bruk mätarna och kartlägg deltagarnas ekologiska värden!

ANVISNING FÖR NEMI

Allmän anvisning för användning av NEMI (pdf-fil, öppnas på en ny sida)

NEMI för yngre svarande

Frågor och anvisningar, (pdf-fil , öppnas på en ny sida)
Utskrivbar blankett för den som svarar, (Word-fil, öppnas på en ny sida)

NEMI för äldre svarande

Frågor och anvisningar, (pdf-fil , öppnas på en ny sida)
Utskrivbar blankett för den som svarar, (Word-fil, öppnas på en ny sida)