Järjestimen eli Nuorisoalan järjestöjen tiedontuotannon logo, Kentaurin K-logo ja Humakin logo.

Syyskuussa pilotoitava Järjestin tukee ja helpottaa nuorisoalan järjestöjen omaa tiedontuotantoa 

Järjestin on Kentaurin ja Humakin kehittämä uusi palvelu, joka tukee nuorisoalan järjestöjen tiedontuotantotarpeita. Niina Autiomäki kertoo blogissa palvelun yksityiskohdista.

Järjestimen, uuden nuorisoalan järjestökentän tiedonkeruu ja -hallintajärjestelmän, ohjelmistokehitys on siinä vaiheessa, että pääsemme aloittamaan syyskuussa pilotoinnin. Palvelua esitellään syksyn aikana erilaisissa tilaisuuksissa mm. Nuorisotyön viikolla. Sen tarkoitus on helpottaa järjestöjen arjen tiedonkeruuta ja -hallintaa. 

Palvelu tarjoaa monipuolisen avun ja tiedon

Järjestintä kehittäessä huomioitiin muun muassa OKM:n harrastustoiminnan valtionavustushakemuksen ja selvityksen sisältöjä sekä aiemmin järjestökentälle suunnattuja kyselyjä. Tietoja kootaan järjestön ilmoittamista perustiedoista sekä reaaliaikaisesti toiminnasta. Järjestöt voivat luoda omia kyselyitään joko käyttämällä suoraan valmiita kyselypohjia tai muokkaamalla niitä, tai hyödyntämällä monipuolista kyselytyökalua. Järjestimestä saa myös visualisoitua tietoa järjestön keräämistä tilastoista. Kootun tiedon saa tulostettua talteen .pdf, .csv ja .png -tiedostoina. Palvelua voi käyttää suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi.  

Järjestöjen keräämä tieto jää järjestöjen omaan käyttöön.

Tietoa voidaan hyödyntää

  • erilaisissa rahoitus- ja hankehaussa
  • toimintakertomuksessa
  • strategisessa työskentelyssä
  • vaikuttavuuden osoittamisessa
  • järjestön omassa viestinnässä jne.

Aikasarjojen avulla järjestöt voivat seurata järjestönsä kehityskulkua pidemmälläkin aikavälillä.  

Järjestimestä kerätään koottua tietoa nuorisotilastot.fi-palveluun käytännön nuorisotyön ja päätöksenteon tueksi. Palvelun käyttö on järjestöille maksutonta. Ensimmäinen varsinainen tiedonkeruuvuosi on vuosi 2024. 

Kehitystyö tehtiin nuorisoalan järjestöjä ja sidosryhmiä kuullen 

Järjestimen kehitystyö aloitettiin Kentaurissa jo ennen varsinaista ohjelmistokehitystä. Ensin osallistuimme Allianssin Nuorisoalan järjestöt NYT! -webropolkyselyn kehittämiseen (2021). Myös valtakunnallista nuorisoalan järjestökenttää ja sidosryhmiä (OKM, AVI, Kuntaliitto) kuultiin muun muassa matalan kynnyksen Turinatuokiossa, työpajoissa, yksilöhaastatteluissa ja vaatimusmäärittelyselvityksissä (2020–23). Tämän lisäksi myös itse ohjelmistokehityksessä järjestettiin työpajoja edellä mainituille ryhmille. Ohjelmistokehityksen aikana pidetyissä työpajoissa käytiin tarkkaan läpi Järjestimen käytettävyyttä ja sisältöjä (2023).  

Järjestöjen kuulemisissa nousi hyvin esiin se, kuinka moninainen ja autonominen kenttä valtakunnallinen nuorisoalan kenttä on. Tiedonkeruun nykytila on niin ikään monenkirjava ja tietoa kerätään esimerkiksi erilaisilla digitaalisilla tuotteilla ja jopa ruutuvihkoihin. Tietoa hallitaan erilaisin menetelmin kehittyneistä jäsenrekistereistä kotisivuihin. Tiedonkeruun vuosikellossa on järjestökohtaisia eroavaisuuksia järjestön toiminnan aikataulujen mukaan. Yhtenäiseksi tekijäksi nousivat järjestöjen tekemät kyselyt omille jäsenilleen ja henkilöstölleen. Tämä seikka haluttiinkin huomioida Järjestimen kehitystyössä, ja siten mahdollistaa järjestöille hyvä työkalu tähän toimeen.  

Voit ilmoittautua Järjestimen käyttäjäksi jo nyt 

Ensimmäisessä käyttöönottovaiheessa valtakunnallisen järjestön kattojärjestön tulee ottaa yhteyttä Järjestimen pääkäyttäjään sähköpostitse jarjestin(a)humak.fi, mistä hän saa lisätietoja siitä, miten palvelu otetaan käyttöön.   

Järjestimessä itsessään on kattavat käyttöohjeet. Syksyn aikana valmistuvat myös erilliset käyttäjille suunnatut sivut, minne kerätään kattava tietopaketti. Palvelun pilotointi aloitetaan syyskuun loppupuolella viimeisten testausten jälkeen, mutta voit ilmoittautua käyttäjäksi jo nyt.  

Blogin kirjoittaja

Niina Autiomäki on Humakin TKI-asiantuntija, joka toimii Osaamiskeskus Kentaurin tiimivastaavana nuorisoalan järjestökentän tiedontuotannon kehittämisessä, systematisoinnissa ja digitalisoinnissa. Järjestimen ohjelmistokehityksessä hän toimii projektipäällikkönä ja tuoteomistajana. 

niina.autiomaki@kentauri.fi

Artikkelin toimituksesta vastaa toimituskunta, johon kuuluvat Pekka Kaunismaa, Raisa Omaheimo, Eeva Sinisalo-Juha ja Kimmo Lind.