Värikkäistä palapelinpalasista tehty sydän, jota käsi kokoaa. Vaaleansiniset pikselit oikeassa yläkulmassa.

Viisi vinkkiä tiedolla johtamiseen

Nuorisoalan järjestöt keräävät paljon monenlaista arviointitietoa. Kentauri antaa vinkit, miten sitä voi parhaiten hyödyntää toiminnan johtamiseen ja kehittämiseen.

Arviointitietoa kerätään järjestöissä moniin tarkoituksiin. Arviointitieto on tärkeä oman kehittämistyön työkalu, sekä tietenkin hyödyllistä rahoittajille raportoimisessa ja omasta työstä viestimisessä. 

Tänä päivänä koko ajan tärkeämpää on tiedolla johtamisen lisäksi myös se, miten arviointitieto siirtyy tiedolla johtamiseksi. Tiedolla johtaminen tarkoittaa oikeaan tietoon perustuvaa päätöksentekoa eli tietoista toimintamallia, jossa tietoa hyödynnetään ja analysoitua tietoa tuodaan osaksi päätöksentekoprosessia. 

  1. Ota arviointiprosessi haltuun 

Pidä huolta siitä, että kaikki organisaatiossa tietävät miten ja ennen kaikkea miksi tietoa kerätään. Hyvin suunnitellut, toimivat prosessit tuottavat luotettavaa tietoa. Arviointiprosessi kannattaa suunnitella yhdessä työyhteisön kanssa, ja pitää se mukana toiminnan vuosikellossa niin, että kaikille on selvää, mihin mennessä mitkäkin tiedot kerätään, missä niitä käsitellään ja milloin niihin palataan.  

  1. Osallista kaikki mukaan  

Osallista henkilöstöä, kohderyhmää ja vapaaehtoisia arviointiin. Se lisää läpinäkyvyyttä ja kuulluksi tulemisen tunnetta sekä motivoi. Muista myös palauttaa tieto yhteisöön, eli kerro tuloksista ja niistä seuraavista toimenpiteistä säännöllisesti. 

  1. Kerää moninäkökulmaista tietoa 

Tiedolla johtaminen ja vaikuttaminen ovat tehokkainta silloin, kun ne yhdistetään hyvään toimintaympäristön tuntemukseen ja kokemusperäiseen tietoon. Hyödynnä erilaisista lähteistä nousevaa tietoa. Mitä mieltä ovat toimintaan osallistuvat? Entä ohjaajat, sidosryhmien edustajat, tai vapaaehtoiset? Mitä henkilökunta ajattelee? Mistä saatte tietoa toimintaympäristömuutoksista? 

  1. Mieti, mikä tieto on olennaista 

Mikä palautteessa on tarkoituksenmukaista? Harkitse saatua palautetta suhteessa järjestön ydintehtävään ja arvoihin. Muista kuitenkin, että myös kriittistä palautetta ja heikompia tuloksia on tärkeä käsitellä ja käydä läpi. 

  1. Hyödynnä arviointitietoa sisäisesti 

Ota tieto käyttöön strategiatyössä ja toiminnan suunnittelussa. Antaako kerätty tieto vinkkejä osaamisesta, joita omaan järjestöön olisi hyvä saada lisää? Miten voisimme lisätä henkilökunnan ja vapaaehtoisten osaamista? Mikä kerätystä tiedosta on jo osa viestintäämme, mitä uutta viestittävää tieto meille antaa?  

Blogin kirjoittaja

Raisa Omaheimo, Opintokeskus Sivis ja Osaamiskeskus Kentauri
raisa.omaheimo@opintokeskussivis.fi