Värikkäistä palapelinpalasista tehty sydän, jota käsi kokoaa. Vaaleansiniset pikselit oikeassa yläkulmassa.

Viisi vinkkiä, kuinka motivoida nuoria mukaan arviointiin

Kuinka motivoida nuori vastaamaan kyselyyn tai arviointilomakkeeseen? Lue blogista viisi vinkkiä, miten teet vaikuttavuuden arvioinnista helpompaa!

Elämme läpiarvioidussa maailmassa. Saamme viikoittain palautekyselyjä, kun olemme käyttäneet palveluja ja toimintamme jatkuvaan arviointiin kiinnitetään aiempaa enemmän huomiota elämän eri osa-alueilla. Kentaurissa saammekin ajoittain palautetta siitä, että nuoria on vaikeaa saada vastaamaan arviointeihin ja kyselyihin. Tässä on siis viisi vinkkiä motivointiin. 

 1. Ota nuoret mukaan jo suunnitteluvaiheeseen 

Arvioinnissa on tärkeää osallistaa ne, jota asia koskee, jo suunnittelussa. Nuoret voivat esimerkiksi miettiä, mikä heille on toiminnassa tärkeintä ja muotoilla sen avulla kysymyksiä palautekyselyyn. Tämä lisää todennäköisyyttä sille, että kyselyihin vastataan ja arviointi koetaan omaksi. Lisäksi voitte miettiä yhdessä, miten kysely kannattaa toteuttaa. 

 1. Perustele, miksi arvioit 

Sekä nuorelle että aikuiselle on tärkeää ymmärtää, miksi heidän palautettaan kerätään, mitä siitä seuraa ja mihin kertyvää tietoa käytetään. Viesti tästä mieluummin liikaa kuin liian vähän. On myös tärkeää kerätä vain olennaista tietoa. Jokaiselle kysymykselle palautelomakkeessa tai haastattelussa tulee olla peruste. Kerro myös, miten tietoa käsitellään ja miten huolehdit vastaajien nimettömyydestä. 

 1. Kysy lyhyesti ja perustellusti 

Kun laadit kyselyä, ota huomioon seuraavat asiat:

 • Kyselyn tulee palvella tarkoitustaan: sen pitää kertoa tarpeeksi mittaamisen ja arvioinnin kohteesta, mutta olla samalla tarpeeksi lyhyt, ettei siihen vastaamiseen mene liikaa aikaa.
 • Aloita kysely helpoilla kysymyksillä ja siirry sitten haastavampiin.
 • Nuori voi kokea taustatietoihin vastaamisen kiusalliseksi ja lopettaa vastaamisen jo alussa. Kokeile siis kerätä taustatiedot vasta kyselyn lopussa.
 • Vältä sekä liian henkilökohtaisia palaute- että taustakysymyksiä.
 • Kerää vain tietoa, joka on välttämätöntä. Jos esimerkiksi nuoren seurustelusuhteilla ei ole toimintasi tulosten kanssa tekemistä, älä kysy niitä.
 • Mitoita myös palaute toiminnan laajuuden mukaan. Jos nuori tulee esimerkiksi lyhyeen tapahtumaan, kysy vain pari kysymystä. 

 1. Pohdi, milloin ja miten kysyt 

Koska nuoret käyttävät runsaasti mobiililaitteita, uskomme niiden olevan myös paras keino kerätä palautetta. Näin varmasti onkin, mutta harkitse myös tapahtumissa erilaisia fiilismittareita ja muita tapoja kerätä tietoa.

Varmimmin saat palautetta, jos varaat sen keräämiselle aikaa tilaisuutesi lopussa. Voit esimerkiksi pyytää osallistujia ottamaan hetkeksi puhelimensa esille ja vastaamaan. Työsi vaikutuksista et saa tällä tavalla kuitenkaan palautetta. Sitä saa keräämällä jälkipalautetta, mutta mitä kauemmin toiminnan ja palautteen keruun väliin jää aikaa, sitä epätodennäköisempää on saada vastauksia. Mieti sen sijaan esimerkiksi ryhmähaastattelua joidenkin osallistujien kanssa, kun tilaisuudesta on kulunut pidempi aika. 

 1. Mieti, mikä motivoi vapaaehtoista 

Kyselyt ja muut tavat kerätä palautetta kannattaa räätälöidä soveltumaan erityyppisille toimijoille. Jos nuori on esimerkiksi kokeilemassa vapaaehtoistyötä ensimmäisen kerran, ei kannata vielä kysyä, miten hän kehittäisi järjestösi toimintaa. Vapaaehtoisten motivaatiota koskevassa tutkimuksessa on nostettu esiin, että tehtävänsä alkuvaiheessa tekijää motivoi esimerkiksi porukka ja tekemisen hauskuus. Miten saisit näitä asioita mukaan palautteen keruuseen?

Vapaaehtoistoiminnassa olevia nuoria motivoi tunne omasta riittävyydestä ja oppimisesta. Kysymykset, joissa nuori voi pohtia omaa oppimistaan, voivat olla motivoivia. Voisiko näihin yhdistää myös esimerkiksi osaamismerkin tai muun tunnustuksen? 

Järjestösi työn kannalta on tärkeää, että arviointitiedon keruu on suunnitelmallista ja resurssit ja vastuunjako ovat kunnossa. Nuorille on tärkeää olla tarjolla ohjausta myös tässä vaiheessa toimintaa. 

Blogin kirjoittaja

Marion Fields
Kirjoittaja on Siviksen asiantuntija, joka kehittää Kentaurissa nuorisoalan järjestöjen vaikuttavuusosaamista. 
marion.fields@kentauri.fi