Vapaaehtoistyo-Suomessa.png

Vapaaehtoistyö piti pintansa koronavuonna

Mutta miltä näyttää vapaaehtoistoiminnan tulevaisuus?

Onko vapaaehtoistyön suosio nousussa vai laskussa? Miten koronavuosi vaikutti vapaaehtoistoimintaan? Ovatko nuoret vapaaehtoistoiminnan tulevaisuuden toivoja?

Kansalaisareena, Kirkkohallitus ja Opintokeskus Sivis teettivät maaliskuussa Taloustutkimuksella Vapaaehtoistyö Suomessa -kyselyn. Sen mukaan noin puolet vastaajista on tehnyt vapaaehtoistyötä viimeisen vuoden aikana.

Tutkimus on toteutettu edellisen kerran vuonna 2018. Silloin 48,7 % oli tehnyt vapaaehtoistyötä edeltävän vuoden aikana, kun vuonna 2021 vastaava luku oli 47 %.

– Korona-aika on ollut vapaaehtoistoiminnan kannalta ristiriitaista aikaa. Esimerkiksi ikäihmisten tekemä ja ikäihmisten parissa tehtävä vapaaehtoistoiminta on rajoituksien ja suosituksien takia ollut hankalaa tai mahdotonta. Toisaalta kriisiajat usein aktivoivat ihmisten auttamishalua. Tämä on näkynyt esimerkiksi kauppa-avussa ja erilaisissa etä- ja digimuotoisissa vapaaehtoistoiminnoissa. Selvitys tukee tätä käsitystä, sillä vapaaehtoistoiminnan määrä pysyi lähes entisissä lukemissa, toteaa Kansalaisareenan hallituksen puheenjohtaja Antti Rajala.

Tutkimuksessa havaittiin myös, että koulutusasteittain tarkasteltuna alemman korkeakoulututkinnon suorittaneet osallistuvat vapaaehtoistoimintaan eniten. Tulotasoittain tarkasteltuna keskituloiset näyttävät olevan aktiivisimpia osallistujia. Miesten vapaaehtoistyön määrä on lisääntynyt, naisten taas vähentynyt.

Vapaaehtoistyötä tehdään mieluiten kasvotusten ja järjestöjen tai yhteisöjen organisoimana. Lyhyt- ja pitkäkestoista vapaaehtoistyötä tehdään lähes yhtä paljon. Pop up -tyyppinen vapaaehtoistoiminta kiinnosti erityisesti naisia.

Vapaaehtoisena toimittiin keskimäärin 12,9 tuntia kyselyä edeltävän neljän viikon aikana. Vuonna 2018 vastaava luku oli reilut 15 tuntia.

Nuoret ovat kiinnostuneita vapaaehtoistoiminnasta

Vastaajista 38 % haluaisi osallistua vapaaehtoistoimintaan, jos pyydettäisiin ‒ nuorista (15–24-vuotiaat) jopa 61 %.

– On upeata huomata tuloksista, että vapaaehtoistoiminta kiinnostaa nuoria ja se on ollut merkityksellistä pandemiankin aikana, Kansalaisareenan toiminnanjohtaja Anne Porthén sanoo.

Kyselyn perusteella vapaaehtoistoimintaan osallistumista helpottaisi eniten se, jos tarjolla olisi lyhytkestoisia ja kertaluonteisia tehtäviä ja jos elämäntilanne olisi sopivampi. Kiinnostus vapaaehtoistyötä kohtaan ei kuitenkaan ole vähentynyt.

– Hienoa havaita myös tämän tutkimuksen kautta, että vapaaehtoistyötä arvostetaan ja ihmiset haluavat olla mukana erilaisissa vapaaehtoistoiminnan muodoissa, Irene Nummela Kirkkohallituksesta summaa.

Miltä näyttää vapaaehtoistyön tulevaisuus?

Poikkeusaika näyttäisi vaikuttaneen vapaaehtoistoimintaan ja -tehtäviin. Esimerkiksi pelastuspalveluiden kategoriassa on tehty erityisen paljon vapaaehtoistyötunteja ja mm. seurakunnissa vapaaehtoistyö on siirtynyt verkkoon.

Korona-aika ei kuitenkaan ole vähentänyt suomalaisten halua tehdä vapaaehtoistyötä.

– Noin 2/3 kyselyn vastaajista uskoo tekevänsä vapaaehtoistyötä jatkossa vähintään yhtä paljon tai jopa enemmän kuin nyt, toteaa asiantuntija Marion Fields Opintokeskus Siviksestä ja jatkaa:

– Tosin esimerkiksi koulutustausta vaikuttaa siten, että korkeakoulutetut ja vakaalla työuralla olevat henkilöt ovat innokkaimmin kasvattamassa omaa vapaaehtoistyöpanostaan ja uskovat osaamisensa olevan riittävää. Jos vapaaehtoistoimintaa organisoivat tahot haluavat jatkossakin olla avoimia kaikille, tulisi jatkossa kiinnittää erityistä huomiota rekrytointikäytäntöihin, perehdytykseen sekä työn tukemiseen.


Tutustu Vapaaehtoistyö Suomessa 2021 -tutkimusraporttiin >

Vapaaehtoistyö nyt ja tulevaisuudessa -webinaarisarja

18.5.2021 klo 14–15 Vapaaehtoistyö nyt ja tulevaisuudessa, osa 1: Vapaaehtoistyö Suomessa -kyselyn tulokset
Webinaarissa julkistetaan Vapaaehtoistyö Suomessa -kyselyn tulokset. Taloustutkimuksen tutkimusjohtaja Juho Rahkonen esittelee vapaaehtoistyön nykytilaa ja lähitulevaisuuden trendejä.
Katso webinaarin tallenne >

25.5.2021 klo 14–15 Vapaaehtoistyö nyt ja tulevaisuudessa, osa 2: Huomisen trendit ja tekijät
Millaiselta näyttää vapaaehtoistyön tulevaisuus? Tule mukaan webinaariin kuulemaan Vapaaehtoistyö Suomessa -selvityksen tuloksia ja asiantuntijoiden näkökulmia järjestötoiminnan tulevaisuuteen.

8.6.2021 klo 10–11 Vapaaehtoistyö nyt ja tulevaisuudessa, osa 3: Osallistuva nuori
Vapaaehtoistyö Suomessa -selvityksen valossa 15‒24-vuotiaat ovat erittäin kiinnostuneita osallistumaan vapaaehtoistoimintaan. Mutta millaisessa vapaaehtoistoiminnassa nuoret haluavat olla mukana?