Kentauri_38_kuva-oskejuttuun-scaled.jpeg

Vapaa-ajalla kertynyt osaaminen auttaa kesätyön haussa

Työelämäsovellus Duunikoutsi tuo harrastuksissa saadut taidot näkyväksi.

Harrastuksissa kertyy huikea määrä työelämässä hyödyllisiä taitoja

Korona jätti viime kesänä monen nuoren vailla kesätöitä. Nyt ensi kesän työnhaku lähestyy eikä koronakaan ole vielä aisoissa. Työelämäsovellus Duunikoutsi auttaa nuoria hahmottamaan vapaa-ajalta ja arjesta kertyvää osaamistaan, jota voi hyödyntää myös työnhaussa.

”Nuoren on tärkeää oppia, että myös vapaa-ajan harrastuksilla on merkitystä oman osaamisen kartuttamisessa. Nuori kerryttää osaamistaan esimerkiksi koulussa, vapaa-ajallaan, harrastuksissa ja vapaaehtoistyössä.  Haluamme korostaa, että työkokemus ei ole ainut tapa kerätä osaamista. Tämä helpottaa nuorta myös sanoittamaan osaamistaan CV:ssä”, toteaa Talous ja nuoret TATin Duunikoutsi-sovelluksen projektipäällikkö Essi Lehtovaara

Duunikoutsin uudet haastetehtävät auttavat nuorta osaamisen tunnistamisessa 

Duunikoutsin uusien haasteiden myötä nuori oppii muun muassa tunnistamaan millaista osaamista eri harrastusten kautta syntyy. Esimerkiksi ”Treenaa tunnistamista” -tehtävän avulla nuori oppii mitä taitoja esimerkiksi ruuanlaitosta, vapaaehtoistoiminnasta tai TikTok-videoiden tekemisestä syntyy.  

Lisäksi nuoret pääsevät harjoittelemaan miten omaa osaamista voi esitellä työnhaussa. Esimerkiksi partiota harrastava nuori oppii sanoittamaan työnantajalle miten partiosta kerrytettyä osaamista voi hyödyntää puutarhatöissä tai jäätelökioskin pyörittämisessä. 

Osaamismerkkien avulla osaamisen voi jakaa muiden nähtäväksi 

Osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen välineenä käytetyt digitaaliset osaamismerkit integroitiin myös osaksi Duunikoutsi-sovellusta. Osaamismerkki on digitaalinen todiste osaamisesta, jonka avulla on helppo tuoda esille omaa osaamista, joka on syntynyt esimerkiksi harrastuksissa tai arjessa. Sovelluksesta löytyy esimerkiksi Partion, Nuorisoseurojen ja Opintokeskus Siviksen osaamismerkit.  

”Digitaaliset osaamismerkit ovat loistava tapa osoittaa harrastuksissa ja vapaaehtoistyössä syntyvää osaamista. Oppilaitosten ja työelämän on helppo todentaa osaamismerkkien kautta nuoren koulun ulkopuolella hankkimaa osaamista. Uskon, että tämä Duunikoutsin integraatio lisää osaamismerkkien suosiota niin nuorten hakijoiden, järjestöjen, oppilaitosten kuin työelämänkin keskuudessa,” toteaa Nuorisoalan osaamiskeskuksen johtaja Timo Sinivuori

MIKÄ DUUNIKOUTSI?

Maksuton 13–25-vuotiaille suunnattu Duunikoutsi-sovellus on työelämävalmentaja, joka haastaa nuorta TET-paikan, kesätöiden tai seuraavan unelmatyön hakuun. Sovellus sisältää motivoivia vinkkejä ja haasteita, joita suorittamalla nuorelle kertyy tarvittavaa tietoa työelämää ja työnhakua varten.

Sovelluksen on kehittänyt Talous ja nuoret TAT yhdessä Elinkeinoelämän keskusliiton, Suomen ammattiliittojen keskusjärjestö SAK:n ja Oikotien kanssa. Teknisestä toteutuksesta vastaavat 10Monkeys ja Headai. Osaamiskeskus Kentauri koordinoi Duunikoutsi-sovelluksen vapaa-ajan osaamisen kehittämistä.

Tutustu Duunikoutsiin

Lataa Duunikoutsi Applen tai Googlen sovelluskaupasta.

Lisätietoja:  

Essi Lehtovaara 
040 7411 860 
essi.lehtovaara@tat.fi