Kädet pitelevät puisia palapelinpalasia ringissä.

Vaikuttavuusvalmennus on tehokas tapa lisätä osaamista

Allianssin Tuija Kautto ja Kentaurin Raisa Omaheimo kertovat yhteisessä blogissaan vaikuttavuusvalmennuksesta. Tutustu ja ilmoittaudu syksyn valmennukseen!

Järjestöjen toimintaympäristöt muuttuvat kiihtyvällä tahdilla. Kyky todentaa ja viestiä oman työn tuloksista ja vaikutuksista on koko ajan tärkeämpi. Jokaisella järjestöllä on omat tavoitteet, muutokset, joita se haluaa saada maailmassa aikaan. Mutta tapahtuuko muutosta? Mistä tiedämme, että teemme oikeita asioita? 

Vaikuttavuusvalmennus oli keväällä 2023 toteutettu kokeilu, jonka tavoitteena oli lisätä järjestökentän työntekijöiden osaamista arvioinnissa ja mittaamisessa. Kokeilun erinomaisten tulosten perusteella valmennusta hiottiin, ja toinen toteutus starttaa nyt syksyllä. 

Yksi nuorisoalan kattojärjestö Allianssin ja osaamiskeskus Kentaurin tavoitteista yleisesti on lisätä nuorisoalan vaikuttavuusosaamista eli alan toimijoiden kykyä mitata, arvioida ja viestiä oman työnsä vaikutuksista. Vaikuttavuusvalmennus sopi näin ollen erinomaisesti molempien organisaatioiden perustehtävään. Tästä syystä konseptia olikin helppo lähteä kehittämään. 

Valmennukseen ei ollut ilmoittautumista, vaan siihen haettiin mukaan. Osallistuvien organisaatioiden määrä haluttiin pitää pienenä (10 organisaatiota ja noin 20 osallistujaa), jotta aikaa keskusteluille ja henkilökohtaisille palautteille olisi riittävästi. Kevään valmennukseen tulikin kaksi kertaa enemmän hakemuksia, kuin voitiin ottaa mukaan. Ensimmäisellä kierroksella valitsimme mukaan valtakunnallisia organisaatioita.

Hakeminen tuki sitoutumista valmennuskokonaisuuteen

Hakiessa järjestöt sitoutuivat osallistumaan vähintään kahden työntekijän voimin ja osallistumaan kaikkiin tapaamisiin. Tavoitteenamme oli varmistaa, että osallistuvissa järjestöissä resursoitaisiin valmennukselle tarpeeksi työaikaa, mikä näin mahdollistaisi syvemmän oppimisen. Tämä myös toimi! Osallistujaprosentti oli lähes sata koko valmennuksen ajan. 

Valmennus toteutettiin neljän kuukauden aikana. Siihen kuului kaksi lähipäivää, yksi etätapaaminen ja vapaaehtoinen Q&A-sessio. Lähitapaamisissa osallistujat saivat alustuksia erilaisista arviointiin liittyvistä aiheista. Tapaamisten ohella jokainen osallistuva järjestö valmisti omaan organisaatioonsa arviointisuunnitelman. Suunnitelman tekemiseen sai henkilökohtaista sparrausta yhdeltä valmentajista sekä toisen järjestön vertaispalautetta. 

Tulossa käsikirja kattojärjestöjen tueksi

Koostimme vaikuttavuusvalmennuksesta käsikirjan, johon kuvasimme valmennuksen lähtökohdat ja tavoitteet. Käsikirja kuvaa prosessin kokonaisuudessaan ja sen avulla vaikuttavuusvalmennuksen voi toteuttaa esimerkiksi kattojärjestön toimesta jäsenjärjestöille. 

Toivomme, että nyt luotu malli helpottaisi vaikuttavuuden ja arvioinnin osaamisen lisäämistä suomalaisella ja pohjoismaisella nuorisojärjestökentällä. Mallia voi myös käyttää sitoumista ja osaamista lisäävänä rakenteena, jonka aihealueen voi vaihtaa toiseksi. 

Käsikirja julkaistaan suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi syyskuussa 2023.

Tule mukaan syksyllä!

Syksyn valmennuksen haku on auki vielä 20.8.2023 saakka. Lisätiedot ja ilmoittautumisen löydät Allianssin Lyyti-järjestelmästä.

Suomen nuorisoalan kattojärjestö Allianssi, opintokeskus Sivis ja nuorisoalan osaamiskeskus Kentauri toteuttivat keväällä 2023 yhdessä vaikuttavuusvalmennuksen järjestötoimijoille. Valmennus toteutettiin osana Evaluation and monitoring of the activities of youth organisations in the Nordics – what could be learned among the Nordic countries? -hanketta, joka on toteutettu vuosina 2021–2023 Pohjoismaiden ministerineuvoston rahoituksella.

Kirjoittajat:

Raisa Omaheimo, osaamiskeskuspäällikkö, Osaamiskeskus Kentauri
raisa.omaheimo@kentauri.fi

Tuija Kautto, palvelujohtaja, Suomen nuorisoalan kattojärjestö Allianssi
tuija.kautto@nuorisoala.fi

Blogi on julkaisyu alun perin Allianssin sivuilla.