Vaikuttavuuskoulutus-Insta_verkko-2.png

Vaikuttavuuskoulutus tulee!

Ilmoittaudu mukaan nuorisojärjestöille suunnattuihin pilottikoulutuksiin.

Kaipaatko lisää tietoa järjestötyön vaikuttavuudesta ja sen mittaamisesta? Osaamiskeskus Kentauri kehittää nyt vaikuttavuuskoulutusta nuorisojärjestöjen työntekijöille ja vapaaehtoisille. Tervetuloa pilottikoulutuksiin!

Osaamiskeskus Kentauri tarjoaa vaikuttavuuskoulutusta nuorisojärjestöjen työntekijöille ja vapaaehtoisille. Vaikuttavuuskoulutuksen tavoitteena on parantaa järjestötoimijoiden vaikuttavuusosaamisen taitoja.

Tänä keväänä Kentauri järjestää kehittämistyön tukena toimivia pilottikoulutuksia huhti- ja toukokuussa 2021. Varsinainen vaikuttavuuskoulutus järjestetään syksyllä 2021.

Suunnitteilla oleva vaikuttavuuskoulutus koostuu kuudesta moduulista, joista pilottikoulutukseen valikoitui kaksi. Voit osallistua molempiin tai vain toiseen moduuliin.

Pilottikoulutusten teemoina ovat Vaikuttavuuden käsitteet sekä Tavoitteet & mittarit.

Kumpikin koulutus sijoittuu kolmen viikon ajalle. Koulutukset koostuvat seuraavista osioista:

  • Alkutapaaminen, jossa alustus + lukemistoa
  • Teeman mukainen kehittämistehtävä omaan organisaatioon
  • Vapaaehtoiset klinikkatapaamiset, mahdollisuus sparrata omia tehtäviä kouluttajien kanssa
  • Oman pienryhmän kehittämistehtävien opponointi
  • Palaute omasta kehittämistehtävästä pienryhmältä + kouluttajilta

Kouluttajina toimivat Kentaurin ja Opintokeskus Siviksen asiantuntijat Marion Fields ja Raisa Omaheimo.

Koulutukset ovat maksuttomia ja ne toteutetaan verkkokoulutuksena. Mukaan otetaan 12 ensimmäisenä ilmoittautunutta. Kaikilta pilottiin osallistuneilta kerätään palautetta koulutuksen kehittämisen tueksi.

Pilottikoulutukset & aikataulut

Vaikuttavuuden käsitteet
15.4.‒6.5.2021

Alkutapaaminen verkossa to 15.4. klo 13‒14:30
Klinikkatapaamiset (vapaaehtoista) to 22.4. sekä ke 28.4. klo 13‒14

Koulutuksessa perehdytään vaikuttavuuden peruskäsitteisiin vaikuttavuusketjun avulla.

Tavoitteet & mittarit
12.5.‒2.6.2021

Alkutapaaminen verkossa ke 12.5. klo 13‒14:30
Klinikkatapaamiset (vapaaehtoista) to 20.5. sekä to 27.5. klo 13‒14

Koulutuksessa perehdytään tavoitteiden asettamiseen ja sopivien mittareiden valitsemiseen

Lisätietoja:
raisa.omaheimo@kentauri.fi