Kentauri vaikuttavuuskoulutus

Vaikuttavuuskoulutuksista uutta osaamista nuorisojärjestöarkeen

Ilmoittaudu mukaan syksyn koulutuksiin!

Millaista arviointitietoa kannattaa kerätä ja miten? Miten arviointitietoa hyödynnetään? Entä miten arviointia johdetaan ja koordinoidaan ja mistä resurssit? Millaista on hyvä vaikuttavuusviestintä?

Osaamiskeskus Kentauri järjestää vaikuttavuuskoulutusta nuorisojärjestöjen työntekijöille ja vapaaehtoisille. Koulutuksen tavoitteena on parantaa järjestötoimijoiden vaikuttavuusosaamisen taitoja. Syksyllä 2021 järjestämme neljä kehittämistyön tukena toimivaa koulutusta.

Syksyn 2021 vaikuttavuuskoulutukset:

Arviointitiedon kerääminen ja analyysi 31.8.‒15.9.2021
Millä välineillä ja miten tietoa kannattaa kerätä? Entä miten analysoida tiedosta olennaiset asiat?
Aloituswebinaari 31.8. klo 13‒15
Klinikkatapaamiset 8. ja 15.9. klo 13‒14

Vaikuttavuuden ja arvioinnin johtaminen ja koordinointi 28.9.‒13.10.2021
Jatkuva arviointi ei toimi, elleivät prosessit ole selkeitä ja resurssit riittävät. Tämä vaatii johtamista ja tiedon keräämisen ja käsittelyn koordinointia. Miten se saadaan aikaan?
• Aloituswebinaari 28.9. klo 13‒15
• Klinikkatapaamiset 6. ja 14.10. klo 13‒14

Vaikuttavuusviestintä 26.10.‒10.11.2021
Toiminta on merkittävää ja sillä on vaikutuksia, vaikuttavuuttakin. Mutta miten viestiä tästä sidosryhmille, kohderyhmille, suurelle yleisölle, medialle – erityisesti silloin, kun resurssit ovat pienet?
• Aloituswebinaari 26.10. klo 13‒15
• Klinikkatapaamiset 3. ja 10.11. klo 13‒14

Arviointitiedon hyödyntäminen 23.11.‒8.12.2021
Tiedolla johtaminen perustuu paitsi siihen, että kerätään oikeaa tietoa oikeaan aikaan, myös siihen, miten tietoa käytetään. Entä miten arviointitietoa kannattaa käsitellä, niin että siitä saa parhaan mahdollisen hyödyn? Miten hyödyntää arviointitietoa kehittämisessä?
• Aloituswebinaari 23.11. klo 13‒15
• Klinikkatapaamiset 1. ja 8.12. klo 13‒14

Jokainen koulutus on oma moduulinsa. Voit osallistua useampaan tai vain yhteen moduuliin. Jokainen koulutus sijoittuu kolmen viikon ajalle ja sisältää seuraavat osiot:

  • Alkutapaaminen, jossa alustus + lukemistoa
  • Teeman mukainen kehittämistehtävä omaan organisaatioon
  • Vapaaehtoiset klinikkatapaamiset, mahdollisuus sparrata omia tehtäviä kouluttajien kanssa
  • Oman pienryhmän kehittämistehtävien opponointi
  • Palaute omasta kehittämistehtävästä pienryhmältä + kouluttajilta

Kouluttajina toimivat Kentaurin ja Opintokeskus Siviksen asiantuntijat Marion Fields ja Raisa Omaheimo.

Koulutukset ovat maksuttomia ja ne toteutetaan verkkokoulutuksena. Mukaan otetaan 16 ensimmäisenä ilmoittautunutta.

Lisätietoja:
raisa.omaheimo@kentauri.fi