Nuoria ihmisiä viettämässä aikaa yhdessä ulkona auringonlaskun aikaan.

Tule mukaan Nuorisotutkimuspäiville!

Hae mukaan nuorten järjestö- ja vapaaehtoistoimintaa tarkastelevaan työryhmään viimeistään 9.9.2021.

Nuoristotutkimuspäivät 4.-5.11.2021

Nuorten toimijuus järjestö- ja kansalaistoiminnassa

Nuoristotutkimuspäivät järjestetään tänä vuonna Helsingissä 4.–5.11.2021. Päivien teemana on Käännekohtia, mikä tarjoaa mahdollisuuden tarkastella laajojen yhteiskunnallisten muutosprosessien ja käännekohtien vaikutuksia nuoruuteen ja nuorten elämään sekä nuorten asemaa toimijoina muutosten keskellä.

Osaamiskeskus Kentauri on mukana työryhmässä 9: Nuorten toimijuus järjestö- ja kansalaistoiminnassa. Työryhmässä pohditaan, miltä nuorisoalan järjestöjen tilanne näyttää nyt. Entä mitä kansalaistoiminnan kentällä tapahtuu ja millainen on nuorten rooli erilaisissa muuttuvissa toimintaympäristöissä?

Tule mukaan kertomaan tutkimuksestasi tai aineistostasi työryhmään! Toivotamme tervetulleiksi esitykset, joissa tarkastellaan nuorten erilaista järjestö- ja kansalaistoiminnan osallistumista tässä ajassa ja eri aikakausina. Tarkastelun kohteena voivat olla esimerkiksi nuorten harrastukset, oppiminen tai kansalaisaktivismi. Mitä nuori saa järjestö- tai kansalaistoiminnasta? Miten nuori osallistuu? Onko nuori toiminnan kohde vai toimija? Myös historiallista näkökulmaa kaivataan: mitä esimerkiksi järjestötoiminta tarkoittaa eri sukupolville?

Lähetä abstraktisi (max. 300 sanaa) viimeistään 16.9.2021.

Hyväksymispäätökset lähetetään 20.9.2021 mennessä.

Tervetuloa myös kuuntelemaan, mistä työryhmässä puhutaan ja tuomaan oma panoksesi keskusteluun!

Huom! Tarvittaessa Nuoristotutkimuspäivät siirretään osin tai kokonaan virtuaaliseen ympäristöön. Tapahtumassa voi olla virtuaalisia työryhmiä.


Lisätietoa:
Työryhmän puheenjohtaja Eeva Sinisalo-Juha, Humak & Osaamiskeskus Kentauri
eeva.sinisalo-juha@kentauri.fi