Kaksi kättä antaa vettä ja kasvuravinnetta lampulle, joka kasvaa multaisesta maasta. Lampun sisällä on taimi. Nimi NEMI eli Nuorisotyön ekologiset arvot -mittari vaaleansinisellä pohjalla.

Toiminnan ekologisuuden todentaminen haastaa ja innostaa – ota NEMI avuksesi!

NEMI antaa nuorisoalan järjestölle helpon tavan mitata, onko toiminnan aikana opetettu ekologinen oppi siirtynyt nuorella käyttöön. Tutustu ilmaiseen mittariin!

Nuorisoalan järjestöillä on sekä rahoittajalta mutta ennen kaikkea jäsenistöstä nouseva tarve vähentää ympäristökuormitustaan sekä edistää toiminnassaan ekologisia arvoja.

Toiminnan ympäristövaikutusten mittaamiseen on olemassa esimerkiksi Hiilifiksu järjestö -laskurin kaltaisia työkaluja. Ekologisten arvojen omaksumiseen ja välittymiseen keskittyviä mittareita ei aiemmin ole kuitenkaan ollut yleisesti käytössä, mutta Kentauri on kehittänyt yhdessä järjestöjen kanssa tähän soveltuvan Nuorisotyön Ekologiset Arvot -mittarin eli NEMIn. NEMIstä on kehitetty kaksi eri-ikäisille vastaajille sopivaa versiota, joten sitä voi käyttää myös lasten harrastustoiminnassa.

Mikä on NEMI? 

  • NEMI on yhteensä kymmenen kysymyksen sarja, johon vastaamalla toimintaan osallistunut vastaaja arvioi, onko toiminnassa käsitelty ekologisia aiheita tai toimittu yhdessä ympäristön hyväksi. Osa kysymyksistä koskee käytännön järjestelyjen ympäristökuormitusta ja osallistujien kokemusta niiden hoitamisesta. 
  • NEMIstä voi hyödyntää joko koko kyselyn tai itselle tarkoituksenmukaiset kysymykset. Sitä voi käyttää itsenäisesti tai osana laajempaa palautekyselyä – tästä päätätte itse! Kentauri on lopettelemassa toimintaansa, NEMIn ja Kentaurissa kehitetyn Osallisuusmittarin ja sen käyttöohjeen löydät vastaisuudessa Allianssin sivustolta ja Järjestin-palvelusta. 
  • NEMIä kehittäneet ja kokeilleet järjestöt ovat olleet tyytyväisiä kokemuksiinsa. Mittari on hyvin uudenlainen, joten se vaatii pienen sisäänajon, mutta sen avulla saatava tieto on järjestön toiminnan kehittämistyössä arvokasta. 

Hyödynnä NEMIä osana toiminnan kehittämistä ja markkinointia 

Kestävään kehitykseen ja muuhun vastuullisuuteen liittyvälle tiedolle ja osaamiselle on järjestöissä koko ajan isompi tarve, kuten olen Opintokeskus Siviksen osaamistarvekyselyä vuosien aikana tarkastellessani havainnut. Nuorisojärjestöt ovat aiheesta erityisen kiinnostuneita. NEMIn avulla on helppoa saada tietoa oman toiminnan nykytilasta. Se auttaa löytämään kehittämiskohteita esimerkiksi tapahtumiin liikkumisen suunnittelun tueksi. 

Nuorille toiminnan ekologisuus on tärkeä vapaaehtoistoiminnan vetovoimatekijä. NEMIn avulla kerättäviä tuloksia voikin hyödyntää vaikuttavuusviestinnässä myös silloin, kun järjestö haluaa uusia vapaaehtoisia. Arviointitulosten näkyminen viestinnässä on koko ajan tärkeämpää järjestöille. 

Anna palautetta! 

Jatkamme kumppaneidemme kanssa NEMIn ylläpitämistä Kentaurin jälkeen. Jos haluat tulevaisuudessa opastusta NEMIn käytöstä tai jättää palautetta, ota kehittäjiin yhteyttä.

Raisa ja Marion työskentelevät Opintokeskus Siviksessä: raisa.omaheimo@opintokeskussivis.fi, marion.fields@opintokeskussivis.fi  

Blogin kirjoittaja

Marion Fields, Osaamiskeskus Sivis ja Osaamiskeskus Kentauri