Tillgänglighetsutlåtande

Upprättats: 1.12.2020

Detta är Osaamiskeskus Kentauris tillgänglighetsutlåtande om webbplatserna kentauri.fi och osaamiskeskuskentauri.fi.

Agenda Helsinki ansvarar för webbplatsernas tekniska egenskaper. Osaamiskeskus Kentauri ansvarar för nättjänstens innehåll.

Humanistinen ammattikorkeakoulu Humak, Studiecentralen Sivis, Finlands Scouter och Ekonomi och ungdom TAT ansvarar för Osaamiskeskus Kentauris verksamhet.

Nättjänsten uppfyller tillgänglighetskraven enligt EU:s tillgänglighetsdirektiv.

Noterade du tillgänglighetsbrister i våra digitala tjänster ?

Informera oss om dem per e-post: raisa.omaheimo(at)kentauri.fi, mari.toivonen(at)kentauri.fi

Vi gör vårt bästa för att åtgärda eventuella brister!

Tillsynsmyndighet

Om du noterar tillgänglighetsproblem på våra webbsidor ska du först ge oss, dvs. sidornas administratör, respons. Det kan ta 14 dagar för oss att svara. Om du är missnöjd med svaret eller inte får något svar inom två veckor, kan du göra en anmälan till Regionförvaltningsverket i Södra Finland. På deras webbplats finns anvisningar för anmälan och information om hur ärenden handläggs.

Tillsynsmyndighetens kontaktuppgifter:

Regionförvaltningsverket i Södra Finland
Enheten för tillgänglighetstillsyn
www.saavutettavuusvaatimukset.fi
E-post: saavutettavuus(at)avi.fi
Tfn, växel: 0295 016 000