MIKA-KENTAURI_vaaka-scaled.jpg

Kentauri startade sin verksamhet med webbevenemanget Alkupotku

Resten av Kentauris år kommer att gå ut på datainsamling och att skapa diskussion.

Kompetenscentret Kentauri är ett av de nyaste kompetenscentren inom ungdomssektorn, och tyngdpunkten för dess verksamhet ligger på organisationernas situationsbild och genomslagskraft inom ungdomssektorn. Sammanslutningen av Studiecentralen Sivis, Scouterna, Humanistiska yrkeshögskolan Humak och Ekonomi och ungdom TAT startade sin verksamhet med webbevenemanget Alkupotku 27.10.2020.

Kompetenscentret grundades under slutet av våren 2020, och verksamheten har inletts tillsammans med åtskilliga samarbetspartner under hösten. Nu var det dags att presentera sig och höra organisationsfältets experters åsikter om Kentauris teman.

Under evenemanget presenterade vi vår verksamhet enligt kompetenscentrets fyra tyngdpunktsområden:

  • Förändringar i samhällsaktivitetens verksamhetsmiljö
  • Utveckling av dataproduktionen beträffande medborgarorganisationers ungdomsarbete
  • Utveckling av medborgarorganisationernas egen effektivitetsbedömning
  • Situationsbilden för identifiering och erkännande av kompetens.

Kentauris personal höll en inledning om varje tema, och sedan reserverades tid för diskussion och gemensam idékläckning. Kentauri tackar för det fantastiska deltagandet och antalet idéer!

Resten av Kentauris år kommer att gå ut på datainsamling och att skapa diskussion.

DELTA OCH SVARA!

KARTLÄGGNING av erkännande av ungas kompetens för organisationer
På finska:  https://bit.ly/3kywuj5
På svenska:  https://bit.ly/2Ht69ET
Man får gärna dela dessa länkar med bekanta som arbetar med planering av organisationsverksamhet och -utbildning så att de också kan fylla i enkäten!

Ytterligare information: heidi.odell@ok-sivis.fi

ENKÄT om organisationsfältets kompetens inom effektivitetsbedömning
På finska: https://link.webropolsurveys.com/S/F0FECE8B0F59F66F
På svenska: https://link.webropolsurveys.com/S/00211EB52D18EFAB

Ytterligare information: raisa.omaheimo@ok-sivis.fi

WEBBEVENEMANGET TURINATUOKIO
18.11.2020 kl. 10:00–11:30

Diskussionstillfälle om organisationsfältets datainsamling. Kom med!

Ytterligare information:
niina.autiomaki@kentauri.fi och aino.tormulainen@kentauri.fi