highfive1.jpg

Hurdan kompetens får ungdomar i vår frivilligverksamhet?

Kentauri ordnar ett diskussionsevenemang för organisationsaktörer torsdagen den 28 januari 2021 kl. 9:00–11:00

Kom med och diskutera

Kom med och planera hurdana tecken på kompetens som är gemensamma för alla organisationer och som vi kunde skapa uttryckligen ur ungdomars och frivilligorganisationers perspektiv!

Kompetenscentret inom ungdomssektorn Kentauri ordnar ett diskussionsevenemang för organisationsaktörer torsdagen den 28 januari 2021 kl. 9:00–11:00. På evenemanget diskuteras den kompetens som ungdomar får i organisationers frivilligverksamhet. Vårt mål är att skapa gemensamma kompetenstecken som beskriver ungdomars kompetens på ett enhetligt sätt oberoende av vilken organisation som beviljat tecknet.

Programmet på online-evenemanget:
9.00–9.30 Översikt av erkännande av ungdomars kompetens och frivilligverksamheten 
9.30–10.30 Brainstormning kring kompetenstecknet och fri diskussion 
10.30–11.00 Beskrivning av kompetens enligt tema

Anmälan senast den 27 januari: https://forms.gle/UuMugB7Z62RcNYYc6  

Evenemanget ordnas online och riktar sig till anställda och frivilliga i organisationer som ordnar frivilligverksamhet för ungdomar och är intresserade av att erkänna ungdomars kompetens genom kompetenstecken. De som anmält sig får en länk till evenemanget per e-post.

Diskussionen är på finska.

Ytterligare information:

Sakkunniga heidi.odell@kentauri.fi och lotta.pakanen@kentauri.fi  

www.kentauri.fi  
https://www.facebook.com/OsaamiskeskusKentauri
https://twitter.com/Kentauri_fi