Vaikuttavuuskoulutus-FB-1.jpg

Utbildning i effektmätning och genomslagskraft för organisationer

Syftet är att förbättra kunskaperna i hur man mäter sin organisations samhällsnytta.

Kompetenscenter Kentauri ordnar i samarbete med Svenska folkskolans vänner SFV en utbildning i effektmätning och genomslagskraft för anställda och frivilliga inom tredje sektorn. Syftet är att förbättra kunskaperna i hur man mäter sin organisations samhällsnytta. Som kursledare fungerar forskare Marina Lindell.

Utbildningen består av sex moduler, varav två förverkligas hösten 2021. Målet är att arrangera de övriga modulerna 2022.

Följande moduler ordnas hösten 2021:

• Modul1: Begrepp inom genomslagskraft och effektmätning
• Modul 2: Mål och mätare.

Vardera modulen sker tidsmässigt över tre veckor, och består av följande delar:

  • Inledande träff med en inledande föreläsning + litteratur
  • Utvecklingsuppgift enligt temat, anpassad för den egna organisationen
  • Frivilliga verkstadsträffar, möjlighet att få sparrning med den egna uppgiften av utbildarna
  • Opponering av utvecklingsuppgifterna i mindre grupper
  • Respons på den egna utvecklingsuppgiften av gruppen och av utbildarna


Utbildningen sker i sin helhet på nätet och är avgiftsfri. Begränsat antal deltagare. Utbildningens innehåll har utvecklats av experter från kompetenscentret Kentauri.

Tidtabell

MODUL 1
Begrepp inom genomslagskraft och effektmätning: 14.10–28.10.2021

• Inledande träff på nätet: 14.10 kl. 14–15.30
• Verkstäder (frivilliga) 21.10. och 28.10. kl. 14–15
I utbildningen bekantar vi oss med begreppen genomslagskraft och samhällsnytta via en effektkedja.

MODUL 2
Mål och mätare: 18.11–3.12.2021

• Inledande träff på nätet:  18.11 kl. 14–15.30
• Verkstäder (frivilliga) 26.11 och 3.12 kl. 14–15
I utbildningen bekantar vi oss med att ställa upp mål och att välja lämpliga mätare.


Ytterligare information:
Anna-Karin Öhman, SFV, 050-3421890, anna-karin.ohman@sfv.fi

Vi förbehåller oss rätten till ändringar.