Jobbcoachen logo

Arbetslivskunskaper i telefonen – mobilappen Jobbcoachen hjälper unga att hitta sin plats i arbetslivet

Mobilappen Jobbcoachen hjälper unga att hitta sin plats i arbetslivet, och nu har det nya svenska och engelskspråkig versioner.

Vi har goda nyheter! Allt fler unga får möjlighet att lära sig viktiga arbetslivskunskaper då den svenskspråkiga versionen av mobilappen Duunikoutsi nu finns att ladda ner. 

Med hjälp av mobilappen Jobbcoachen (på finska Duunikoutsi) kan unga förstärka sina arbetslivskunskaper och öva sig på att söka jobb i en virtuell omgivning. Jobbcoachen innehåller allt den unga behöver veta om arbetslivet: tips för jobbsökning, jobbsökningsprocessens steg, redskap för att förbereda sig inför arbetsintervju, arbetslivets spelregler och inspirerande karriärvideon. Appen kan laddas direkt till telefonen från appbutikerna.  

Med hjälp av Jobbcoachen blir det lättare för unga att hitta sin plats i arbetslivet och nå sitt drömjobb. Jobbcoachen hjälper unga att känna igen sina styrkor och att utveckla sin självkännedom. Appens egna arbetslivscoach ”Robotcoachen” handleder och hjälper i användningen av appen. Robotcoachen ger rekommendationer om hur det lönar sig att gå vidare i appen.  

Jobbcoachen handleder och hjälper den unga genom hela jobbsökningsprocessen och säkerställer att den unga är förberedd inför den första arbetsdagen. Att navigera och hitta rätt bland all kunskap om arbetslivet och jobbsökningsprocessen är inte alltid lätt. Jobbcoachen samlar all viktig information på ett ställe och med hjälp av den är det lätt och snabbt att få kunskap om arbetslivet då det behövs. 

Den unga kan använda Jobbcoachen självständigt, men den är också ett ypperligt verktyg för studiehandledare och andra som handleder unga. Ekonomi och ungdom TAT har tagit fram färdigt material som stöd för studiehandledningstimmen eller grupphandledningen.  

En framtidsgärning för ungas välmående 

Ekonomi och ungdom TAT, NTM-centralen i Egentliga Finland, Egentliga Finlands förbund och Åbo stad startade hösten 2021 ett gemensamt projekt för att stöda ungas sysselsättning i Egentliga Finlands område. Projektet finansieras som en del av Europeiska unionens åtgärder till följd av coronakrisen. I projektet utnyttjas och utvecklas TATs applikation Jobbcoachen (på finska Duunikoutsi), som möjliggör att unga med annat modersmål än finska också får ta del av arbetslivskunskaper med hjälp av appen det här året. Att satsa på arbetslivssamarbete och stöda unga med hjälp av digitala medel är en framtidsgärning som ger långvariga positiva effekter på ungas välmående.  

Förutom den svenska språkversionen lanseras också en engelskspråkig version av appen i april i och med projektet. Senare det här året lanseras ryska, somaliska och arabiska språkversioner. De olika språkversionerna spelar en viktig roll för den unga som tar sina första steg i arbetslivet och med hjälp av appen kan lära sig vokabulär på sitt eget modersmål relaterat till arbetslivet. 

Jobbcoachen går att ladda ner från Apple Store och Google Play-appbutikerna. 

Applikationen Jobbcoachen har utvecklats i ett samarbete med Ekonomi och ungdom TAT, Undervisnings- och kulturministeriet, Finlands näringsliv EK, Finlands Fackförbunds Centralorganisation FFC och Oikotie Työpaikat. Sarkain svarar för det tekniska genomförandet. 

Har du frågor om Jobbcoachen? Ta kontakt!

Essi Lehtovaara
Sakkunnig, Jobbcoachen och Kentauri
essi.lehtovaara@tat.fi