Ihmiset kädet yhdessä ringissä, oranssit pikselit.

Päiväaikaisen toiminnan asiakkaiden osaaminen esiin!

Aula-työkodin ja Stadin Ammattiopiston yhteistyön tulos saatiin näkyväksi Osaamiskiekkoon. Aula-työkodin Henna Harju ja Kentaurin Timo Sinivuori kertovat tuloksista blogissaan.

Tänä keväänä Aula-työkodin ja Stadin Ammattiopiston yhteistyönä toteuttama opinnollistaminen saatiin näkyväksi Osaamiskiekkoon. Aula-työkoti on Helsingissä sijaitseva, yhdistyspohjainen yhteiskunnallinen yritys, joka tukee vammaisia ihmisiä oman elämänsä toteuttamisessa. Opinnollistaminen tarkoittaa työvaltaisessa ympäristössä hankittavan osaamisen tunnistamista, vertaamista ammatillisen tutkinnon perusteisiin sekä osaamisen dokumentoimista (Opintopolku 2020).

Ajatus opinnollistamiseen lähti Aulan päiväaikaisen toiminnan asiakkaista, joiden Aulassa kertynyt osaaminen koettiin tärkeäksi nostaa esille ja saada tunnistettua. Tavoitteena oli, että Aulan asiakkaat saisivat omasta osaamisestaan osaamistodistuksen, jota he voisivat hyödyntää esimerkiksi opiskelu- ja työpaikan haussa. Stadin Ammatti- ja Aikuisopisto lähti mukaan yhteistyökumppaniksi Eiran toimipaikan keittiötoiminnan opinnollistamisessa. Ammatinopettaja Minna Tiusasen kanssa yhteistyössä toteutettu Ravintola Liemen opinnollistaminen haluttiin kuitenkin tehdä näkyväksi myös muussa muodossa. Tässä vaiheessa yhteistyöhön lähti mukaan Osaamiskeskus Kentaurin luotsaama Osaamiskiekko.

Osaamiskiekon hyödyntäminen osaamisen tunnistamisessa

Osaamiskiekko on web-ohjelma, joka vertailee ei-tutkintotavoitteista koulutusta sekä harrastus- ja vapaaehtoistoiminnan kautta hankittua osaamista tutkintoon johtavien opintojen suunnitelmiin ja näyttää niiden vastaavuudet. Siinä on mukana nuorisoalan järjestöjen, vapaan sivistystyön oppilaitosten sekä seurakuntien koulutuksia ja digitaalisia osaamismerkkejä. Osaamiskiekon keskeisiä käyttäjäryhmiä ovat nuoret, nuorisotyön ammattilaiset, opiskelijat, opettajat ja opinto-ohjaajat.

Vertailu tutkintotavoitteisen koulutuksen ja ei-tutkintotavoitteisen koulutuksen ja osaamismerkkien välillä tapahtuu asiantuntijoiden keskinäisissä tulkintafoorumeissa yhdessä keskustellen. Keskustelun tuloksena syntyy yhteinen käsitys ja avoin suositus siitä, miten osaaminen tunnustetaan osaksi tutkinnon osakokonaisuutta. Suositusta hyödyntämällä opiskelija on motivoituneempi opiskelemaan, opinnot voivat nopeutua ja opiskelijalla on mahdollisuus saada opiskelustaan enemmän irti, kun perusasioissa on osaaminen jo tunnustettu. Suositukset keventävät myös opettajien työtaakkaa, kun vastaaviin tilanteisiin tehtyjä tulkintoja sekä suosituksia osaamisen tunnustamiseksi löytyy valmiiksi. Oppilaitoksille tämä on vetovoimatekijä, ja osaamispalveluiden tuottajille oiva velvoite jatkuvaan laadun kehittämiseen.

Onnistunut kokemus yhteistyöstä kannustaa jatkamaan

Aulan kanssa tehty osaamisen validointityöhön liittyvä sparraus sekä yhteinen tulkintafoorumi Stadin Ammatti- ja Aikuisopiston kanssa on ensimmäinen Osaamiskiekon tulkintafoorumi, jossa keskustellaan kehitysvammaisten kanssa tehtävän työtoiminnan, opiskelun ja tutkintotavoitteisen koulutuksen vastaavuuksista sekä tavoitteiden, toteutuksen että arvioinnin näkökulmasta. Osaamiskeskus Kentaurille on ollut etuoikeus olla tässä työssä mukana. Vahva onnistumisen kokemus osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen ratkaisuissa takaa sen, että yhteistyö tulee jatkumaan. Ihan lähitulevaisuudessa tulkintojen nopeuttamiseksi Osaamiskiekkoon liitetään mukaan myös tekoälyratkaisu, jolloin vertailu eri koulutustyyppien välillä nopeutuu moninkertaisesti tekoälyn tehdessä ns. pohjatyön opetustyön ammattilaisten jatkokeskusteluja ja osaamisen tunnustamisen suosituksia varten.

Tänä keväänä järjestetyn tulkintafoorumin tulokset olivat siis niin hyviä, että Stadin Aikuis- ja Ammattiopiston kanssa päästiin keskustelemaan osaamisen tunnistamisen lisäksi myös osaamisen tunnustamisesta opinnollistettujen tutkinnonosien osalta. Tämän lisäksi Osaamiskeskus Kentaurin innoittamana Aulassa on otettu käyttöön Kentaurin luomat digitaaliset osaamismerkit. Aulassa ollaan luomassa myös omaa digitaalisten osaamismerkkien sarjaa. Käytössä on jo hygieniaosaajan osaamismerkki. Tätä yhteistyö voi parhaimmillaan tuottaa; onnistumisen, jossa voittavat aivan kaikki – erityisesti osaavat asiakkaat!

Aula-työkoti kiittää lämpimästi kaikkia yhteistyökumppaneita!

Kirjoittajat:

Henna Harju
Vieraileva kirjoittaja on Aula-työkodin työvalmentaja.
Timo Sinivuori  
Kirjoittaja on Partion kasvatusjohtaja, joka työskentelee Kentaurissa osaamiskeskuksen johtajana sekä Osaamiskiekon asiantuntijana. 
timo.sinivuori@kentauri.fi   

Lue lisää:

Lähteet: