Neljä nuorta juttelee ja hymyilee, yksi tutkii tablettia.

Osaamiskiekossa tekoäly löytää yhteneviä osaamisia koulutuksista 

Osaamiskeskus Kentaurin kehittämästä Osaamiskiekosta on hyötyä, kun nuori haluaa todentaa harrastuksessa ja järjestötyössä saatua osaamistaan. Asiantuntijamme Laura Kalervo kertoo blogissaan lisää Osaamiskiekon käytöstä.

Yksi Kentaurin osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen työkaluista on Osaamiskiekko. Osaamiskiekon ensimmäisen version julkaisi Partio vuonna 2019, ja nyt se on edennyt uuteen vaiheeseen. Kentaurin toinen päällikkö ja asiantuntija Laura Kalervo kertoo, mitä hyötyä Osaamiskiekosta on nuorelle ja antaa esimerkin sen käytöstä.

Osaamiskiekko auttaa nuorta tunnistamaan osaamisensa

Osaamista kertyy virallisen kouluttautumisen lisäksi tekemällä ja harrastamalla. Joskus on vaikeaa tunnistaa itse mitä osaamista on jo hankkinut, ja miten sen voisi hyödyntää opinnoissa. Osaamiskiekossa tekoäly vertailee erilaisten tutkintoon johtavien koulutuksien (ammatillinen perustutkinnot, ammattitutkinnot, erikoisammattitutkinnot, lukio ja ammattikorkeakoulututkinnot) sisältöjä ja etsii yhteneväisyyksiä järjestöissä tarjottavan vapaaehtoisille suunnatun koulutuksen kanssa.  

Löydetty yhteneväisyys voi auttaa sekä opiskelijaa että opettajaa oppilaitoksen hyväksilukuprosessissa. Tunnistettuaan yhtenevän osaamisen Osaamiskiekon avulla opiskelija voi tarjota aiempia kurssitodistuksiaan osaksi opintoja ja opettaja saa valmiiksi kirjatuista kuvauksista selkänojaa tunnistaa ja tunnustaa järjestöosaamisia tutkintoon.  

Osaamiskiekko auttaa myös opintoja suunnittelevaa nuorta löytämään oman uransa ja koulutusalansa harrastusten pohjalta. Esimerkiksi välivuoden aikana voi hyvin toteuttaa itseään vapaaehtoistyössä ja suorittaa koulutuksia, joista tietää olevan hyötyä tulevissa unelmaopinnoissa. Järjestöjen tarjoama koulutus on laadukasta ja tekemällä oppien ja harrastuksesta nauttien oppiminen on innostavaa. Hyväksi luetut koulutukset keventävät opiskelutaakkaa myöhemmissä opinnoissa ja antavat energiaa syventää osaamista tai keskittyä itselle työläämpiin kursseihin. 

Esimerkki

Kasvatus- ja ohjausalan perustutkintoa suorittava nuori toimii aktiivisesti partiossa itseään vähän nuorempien partiolaisten ryhmänjohtajana. Hän suunnittelee ja toteuttaa ryhmän viikkotoimintaa sekä viikonloppuretkiä. Hän on käynyt partion ryhmänohjaajakoulutuksen, jossa hän on oppinut perusasiat tehtäväänsä, kuten turvallisen toiminnan periaatteita, leikin ohjaamista, viestintää lasten vanhemmille sekä palautteen antamista ja vastaanottamista.

Nuori opiskelija etsii Osaamiskiekosta partion ryhmänohjaajakoulutuksen ja huomaa, että sen sisällöissä paljonkin yhteneväisyyksiä omien kasvatus- ja ohjausalan opintojen kanssa. Osaamiskiekko auttaa opiskelijaa ehdottamaan hyväksilukuja omalle opettajalle.

Keskusteltuaan vastaavan opettajan kanssa, opiskelija esittää koulutuksesta saadun virallisen opintopisteytetyn todistuksen, tekee muutaman lisätehtävän ja osallistuu suoraan tutkinnonosan näyttöön.  

Osaamiskiekon on toteuttanut Osaamiskeskus Kentauri Opetus- ja kulttuuriministeriön erillisrahoituksella. Osaamiskiekon vertailtava data saadaan ePerusteista ja ammattikorkeakoulujen opetussuunnitelmista. Osaamiskiekon tekoälykehitys on juuri nyt käynnissä ja uusi versio julkaistaan maaliskuussa. Nykyinen käsin tehtyihin vertailuihin perustuva Osaamiskiekko sijaitsee osoitteessa www.osaamiskiekko.fi 

Lisätiedot 

Laura Kalervo
Kirjoittaja on Partion asiantuntija sekä Osaamiskeskus Kentaurin päällikkö ja osaamisen tunnistamisen asiantuntija. 
laura.kalervo@kentauri.fi