Nuoret tietokoneen äärellä, kädet näppäimistöllä.

Miten järjestöosaaminen voi auttaa nuorta työelämässä?

Kentauri ja Suomen Ratsastajainliitto aloittavat elokuussa puolen vuoden mittaisen kokeilun, jonka aikana etsitään parhaita menetelmiä nuorten järjestötoiminnassa hankitun osaamisen sanoittamiseksi.

Osaamiskeskus Kentauri ja Suomen Ratsastajainliitto etsivät yhdessä parhaita menetelmiä järjestötoiminnasta hankitun, työelämässä hyödynnettävän osaamisen sanoittamiseen. Työ käynnistetään elokuussa alkavalla puolen vuoden mittaisella kokeilulla.

Nuori saa järjestötyöstä piilo-osaamista

Toiminta kansalaisjärjestöissä tuottaa nuorelle taitoja, joita myös työelämässä arvostetaan. Esimerkiksi kyky ottaa vastuuta, tehdä yhteistyötä muiden kanssa ja muodostaa itsenäisiä päätöksiä ohjeiden perusteella hyödyttävät nuorta millä alalla ja työpaikalla tahansa.

Oman osaamisen sanoittaminen ja kuvaaminen ei kuitenkaan välttämättä ole nuorelle helppoa: erityisesti ryhmätyö- ja vuorovaikutustaitojen hahmottamiseen tarvitaan usein toisten apua ja osaamista kuvaava terminologia voi olla vierasta. Myös työelämän vaatimukset voivat olla nuorille vieraita. Järjestöissäkään ei välttämättä tiedetä riittävän hyvin, millaista osaamista vapaaehtoistoiminnassa syntyy. Osaamisen tunnistamiseen ja tunnustamiseen on kuitenkin olemassa hyviä työkaluja – täytyy vain löytää ne, jotka palvelevat niin nuoria, järjestöä kuin työnantajiakin.

Yhteisestä kokeilusta apua työelämätaitojen sanoittamiseen

Osaamiskeskus Kentauri ja Suomen ratsastajainliitto käynnistävät elokuussa noin puolen vuoden mittaisen kokeilun nimeltä ”Nuoret osaajina, taidot esiin – NOSTE”. Sen aikana testaamme aiheesta kiinnostuneiden, noin 18–23-vuotiaiden nuorten kanssa osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen työkaluja, joiden avulla saadaan esille erityisesti seuratoiminnasta hankittuja työelämätaitoja. Etsimme keskustelukumppaneiksemme myös yrityksiä ja muita työelämän edustajia.

NOSTE-kokeilun aikana tuotamme nuorille tietoa heidän osaamisestaan ja annamme välineitä rakentaa omaa urapolkuaan. Lisäksi kokeilun aikana tavoitteena on:

  • etsiä hyviä menetelmiä osaamisen sanoittamiseen ja tunnistaa prosessi, jolla menetelmä istutetaan järjestön arkityöhön
  • rakentaa osaamiskartta järjestön toiminnassa hankittavista taidoista
  • parantaa yhteiskunnallista tietoisuutta vapaaehtoistoiminnasta taitojen kehittäjänä
  • rakentaa vuoropuhelua järjestön ja työelämän edustajien välillä, niin nuorten järjestöaktiivien kuin uutta työvoimaa etsivien työnantajienkin hyödyksi.


Nuorten osaamisen sanoittamisen työpaja on tässä vaiheessa tarkoitettu vain Ratsastajainliiton toimijoille, mutta hyvän menetelmän löydyttyä Kentauri muotoilee konsultaatiomateriaalit muidenkin nuorisojärjestöjen hyödyksi. NOSTE-kokeilun aikana järjestämme syksyllä yritysfoorumin ja keväällä päätösseminaarin, joihin pääsevät mukaan kaikki kiinnostuneet. Seuraa Kentaurin ja Ratsastajainliiton kanavia, niin pysyt kärryillä!

Lisätiedot:

Anna Wessman, Suomen Ratsastajainliitto
anna.wessman@ratsastus.fi

Eeva Jeronen ja Riikka Ahonvala, Osaamiskeskus Kentauri
eeva.jeronen@kentauri.fi, riikka.ahonvala@kentauri.fi